Wordset: Play
     
gizlice, sinsice
6908
girişimci, müteşebbis
8506
kale, iyi korunan yer, sığınak
26938
virtüoz, üstât
26628
gayretle, istekle
7055
kâfir, geleneklere ters kimse
10493
kuşku, kuruntu, korku
7097
deceptive; two-faced
21217
ayin, dini tören
8469
desperate criminal
21062
dalgın, düşünceli
21052
kuru vadi
21051
majestic; royal
21050
aval aval bakmak; sakar kimse
21048
küstah, haddini bilmez, cüretli
11718
gal
kız, kadın
13329
bukalemun
2812
meteliksiz, zügürt
13328
çakıl; taş
13327
müşteriler; müvekkiller
13323
kemirmek
13322
felç, inme
13321
elektrikli süpürge
13320
tefeci dükkânı
13131
kaçamak, bahane, hile
12931
provocation of dissent, act of promoting rebellion
12930
öcü, umacı
12698
amonyak
12670
bamya
12668
disease, plague, scourge; destroy, ruin
12667
untidy, poorly dressed
12566
korkudan sinmek; yaltaklanmak
11973
tutumluluk, sadelik, kanaatkârlık
8960
veba, salgın ve öldürücü hastalık
11967
eski erkek öğrenci, mezun erkek
11966
hastalıklı, marazi, marazi şeylere ilgi duyan
10498
unutma; dikkatsizlik
11964
gözüpek
11963
nedime, geline eşlik eden kız
11961
eğilmek
11956
anlaşmazlık; tutuklamak
11955
cob
mısır koçanı
11954
aynen; denden (işareti)
11953
ayırıcı, belirgin, özel
6088
dolambaçlı; hileli; sinsi, hilekâr
11951
döküntü, taş döküntüsü
3612
onaylamak, tasdik etmek
5994
korkunç, tüyler ürpertici
11950
ön sezi
10117
pislik, çamur, gübre
11949
saptırmak, dönmek
11947
sargı bezi, kumaş tiftiği, pamuk tiftiği
11946
yakını ölmüş; matemli
11945
kalple ilgili
11944
lezzetli yiyecek içecek
11943
tutku, eğilim, meyil
11942
harika, dahi
11941
farkinda olmadan, bilmeden
10668
kol düğmesi
11940
hile, kurnazlık; ayartmak
11934
geçit, boğaz; tıkınmak
11933
su yosunu, deniz yosunu
11931
tux
smokin
11922
geçirimsiz, etkilenmez, vurdumduymaz
11920
kızdırmak, düşman etmek
11906
yoldan çıkmak, sapmak
11905
kılık, dış görünüş
11894
sabırsız, yerinde duramayan
11893
hayalet; görünme
11892
otonom, özerk
11890
yardim, destek, himaye
11889
yarasız, incinmemiş
11871
soy; soyağacı, şecere
11863
günah keçisi, şamar oğlanı
11855
tenezzül etmek, lütfetmek
10086
fıçı, varil
11830
saldırgan
11778
toplanmak; içtima
11740
küçük bakkal; şarküteri; şarap mahzeni
11730
casusluk
11729
pike, başaşağı dalış
11727
gafil avlamak, hazırlıksız yakalamak
11726
haçlı seferi; savaşmak
10467
çağrı cihazı
10701
bozuk; karmakarışık; yanlış
10700
oyalanmak, vakit kaybetmek
10684
ateşkes, mütareke
10475
kiler, ambar
10471
cezalandırmak, kırbaçlamak
10070
donanma
9626
müzakere, toplantı
9612
kirletmek, lekelemek
9605
basmakalıp söz, beylik lâf
9604
korkunç, ürkünç, dehşet verici
9566
yabancılaşmış, uzaklaşmış, ayrılmış
9565
işaret etmek, belirtisi olmak
9564
kökünden sökmek
9563
balya; balyalamak
9562
dürüst, doğru; dik
9561
gıcırtı; gıcırdamak
9560
dolandırmak, kandırmak
9559
yanma, tükenme
9558
beklemek
9557
saldımak, atılmak; hamle
9556
avukat, dava vekili
9555
bilemek
9553
azılı, asi, ele avuca sığmaz
9551
espri, şaka; ukalalık
9550
sendelemek, devirmek
9548
dingil, eksen, mil, aks
9538
alçalmak, yaltaklanmak
9444
tarçın
9397
küçümsemek, alayla gülmek
9387
kefaret, tazminat
9386
tığ işi, kroşe; tığ ile işlemek
9384
kasa, sandık
9383
ganyan bayi
9382
midye; buruşmak
9381
şövalyelik; mertlik, kibarlık
9376
ekşi; aksi; sokak kızı
9375
titiz, zor beğenen
9372
tasfiye etmek; baştan savmak
9371
koyun eti
9370
kral katili, kralı öldürme
9369
tüy; makara; bobin
9364
azarlamak, haşlamak; derisini yüzmek
9363
pantolon
9362
isyancı, asi
6805
pul, tanecik, ince parça; topaklanmak
9360
yolsuzluk; yanlış tedavi
9359
uşak; dalkavuk
9357
tapınak; türbe
9342
somurtmak, surat asmak, küsmek
9340
sendelemek, bocalamak
9339
berbat etmek, becerememek
9338
engellemek; karşı gelmek
9336
sakatlamak
9335
mızrak, zıpkın; mızraklı süvari
9334
haykırmak, bağırmak
9333
keklik
9332
cesur, yiğit
9331
bayrak; pankart; manşet
9330
oaf
sakar; hödük; budala
9329
çakıl; kararlılık, metanet, cesaret
9328
büyücü, sihirbaz, falcı
9327
hadım, haremağası
9326
cog
çark dişi, dişli çark; hile yapmak
9323
hastalık mikrobu, patojen
9322
gizlice anlaşmak, dolap çevirmek
9321
erkek geyik
9319
özel; sırrı paylaşan
9318
eve dönüş, yuvaya dönme
9317
taverna, meyhane, bar
9316
ilgi, alaka, ilişki
9315
dernek; birlik; küme, lig
9311
iki hafta, onbeş gün
9307
keşif kolu, öncü kuvvet, elebaşı
9306
tıknaz, yiğit, kahraman
6974
irinlenmek, iltihaplanmak
9303
incik boncuk, değersiz süs
9302
sadakat, bağlılık
9301
kral naibi, saltanat vekili
9300
küstah, saygısız, arsız
9299
hanedan, sülale
9298
aygır, damızlık at
9290
akşam yemeği yemek
9289
koruma, himaye; müşterisi olma
9288
şövalye, silahşör
1697
korkak, namert
9287
serap, ılgım
9282
yenmek, mağlup etmek
9278
sıska, çok zayıf
9277
hisar, kale
9276
kalabalık, sürü; göçebe aşiret
9275
hizmetçi kız; haspa
9274
acayip, garip, gülünç, anlamsız
7144
aylak, tembel; sarkmak
9273
zampara
9272
mahzen; yeraltı türbesi
9271
parlak, bakımlı, temiz, şık
9270
ale
bir tür bira
9269
kaptan
9267
dişi tilki; huysuz kadın, cadaloz