Wordset: Play
     
(bir ta┼č─▒t─▒n) içinde, içine
4652
gergin; germek; kip, zaman
3642
zarf, belirteç
3343
köpüren, köpüklü
3309
isim fiil, ulaç
3308
giderme, uzakla┼čt─▒rma, nakil, ta┼č─▒ma
3307
k─▒zartmak, kavurmak; et k─▒zartmas─▒, rosto
3306
marangoz; do─čramac─▒l─▒k yapmak
3305
posta ücreti
3304
aklamak, beraat ettirmek, muaf tutmak
3212
köylü
3201
bak─▒┼č; bakmak; ilgilendirmek; sayg─▒
3200
tesis; bitki; dikmek
3199
dantel, ba─č; ba─članmak
3198
civa
3197
sanki, güya, sözde
3193
kur┼čun, önderlik, rehberlik
3192
buzul
3191
zorunlu, mecburi
3190
maydanoz
3072
fig
incir
3071
wig
peruk
3070
dye
boya, boyama; boyamak
3069
yemek tarifi, reçete, tarife
3067
nadiren, seyrek
3039
k─▒smak, k─▒saltmak
3031
azaltmak, eksilmek, küçültmek
3020
uygulamak, tamamlamak
3019
kaç─▒nmak, sak─▒nmak
3018
hemen hemen, neredeyse; gerçekte
3017
katlanmak, tahammül etmek
3016
ile ilgilenmek; üstesinden gelmek
3015
uygulamak, gerçekle┼čtirmek
3014
kalk─▒┼čmak, yola ç─▒kmak
3013
usta, mahir, uzman
3012
kaçmak, uzakla┼čmak
3011
çatal b─▒çak tak─▒m─▒
3010
rakip, rekabet etmek
3009
davran─▒┼č olarak so─čuk ve uzak
2638
müsriflik, israf; a┼č─▒r─▒l─▒k, ölçüsüzlük
2637
iki manal─▒, müphem
2636
h─▒rs, tamah
2635
denetlemek, muayene etmek
2634
akla yatk─▒n, makul
2633
garnizon
2632
geni┼člemek, büyümek, gözleri büyümek
2631
temelinden y─▒kmak
2630
ariflik, ak─▒ll─▒l─▒k, zekâ
2629
idareli, tutumlu
2628
yerine geçmek, yerini almak
2627
so─čuk
2626
istila etmek, etraf─▒n─▒ sarmak, kaplamak
2625
uyand─▒rmak, canland─▒rmak, te┼čvik etmek
2624
esrarl─▒, örtülü, gizli; ┼čifreli
2623
bertaraf etmek, ─▒skartaya ç─▒karmak
2622
insafla, adaletle
2621
övmek
2620
parlak, ┼ča┼čal─▒
2619
nehir veya uçurum kenar─▒
2618
mal sahibi, mülk sahibi
2617
da─č─▒tmak, terhis etmek
2616
tekrarlamak
2615
ayn─▒ zamana tesadüf ettirmek
2614
bo─čuk, k─▒s─▒k, bo─čuk sesli
2613
ithamname, suçlama
2612
saçmak, yaymak
2610
suçlamak, itham etmek
2609
süresi sona ermek
2608
el koymak, haczetmek
2607
el yordam─▒ ile aramak veya yürümek
2606
devirmek, devrilmek
2605
ayak bile─či
2604
zengin
2603
┼ča┼č─▒rtmak, bocalatmak
2602
merhamet, ac─▒ma
2601
çöküntü yapmak, vurarak göçürmek
2600
müphem, ┼čüpheli
2599
azalmak, küçülmek, sakinle┼čmek, yat─▒┼čmak
2598
cesur, pervas─▒z
2597
yolunu ┼ča┼č─▒rm─▒┼č, do─čru yoldan ç─▒km─▒┼č
2596
tehir etmek, ertelemek
2595
saf, halis, bürümcük gibi, baya─č─▒
2594
dünyevi, lâik
2593
bast─▒rmk; yat─▒┼čt─▒rmak
2592
k─▒ymetli vas─▒f; mal, k─▒ymetli ┼čey
2591
onarmak, tamir etmek
2590
suç orta─č─▒ olmak
2589
haberdar olmayarak, unutkan, ilgisiz
2588
haf─▒za kayb─▒ hastal─▒─č─▒
2587
ini┼č, dü┼čü┼č; kabul etmemek
2586
a┼č─▒r─▒, fahi┼č, çok fazla
2585
yüksek sesle konu┼čmak, ba─č─▒rmak, kükremek
2584
sadakat, hürmet
2583
sevinçli, çok sevinen ve övünen
2582
çok derin, engin
2581
do─ču┼čtan olan
2580
sisli, dumanl─▒, puslu, belirsiz
2579
göndermek
2578
nefret etmek
2577
üst makama müracaat, savunma, rica, mazeret
2576
detayl─▒ aç─▒klamak, tefsir etmek
2575
önemsiz
2574
atik, çevik, faal
2573
lezzetli, makbul
2572
germek, zorlamak; süzmek; gerilim; soy
2571
ara┼čt─▒rma
2570
s─▒n─▒rs─▒z, hudutsuz
2569
maksats─▒z dola┼čmak, da─č─▒n─▒k konu┼čmak
2568
kulak vermek, dikkat etmek
2566
ne┼čeli ve gürültülü, ┼čen, e─členceli
2565
iftira etmek
2564
k─▒ymet takdir etme, de─čer biçme
2563
yumu┼čatmak, hafifletmek
2562
tahdit etmek, s─▒n─▒rlamak
2561
sapmak
2560
a┼č─▒r─▒ derecede sevmek
2559
ezberden okumak
2558
katliam, büyük insan kayb─▒na u─črayan yang─▒n
2557
büyük ─▒rma─ča dökülen daha küçük bir nehir
2556
devaml─▒, sürekli, dayan─▒kl─▒
2555
borçlu kimse
2554
pis, naho┼č, ho┼ča gitmeyen alçak
2553
ha┼čin, merhametsiz
2552
ileri sürmek, ─▒srar etmek, iddia etmek
2551
hayvanca; zalim; canavarca
2549
iki olay aras─▒
2548
büyük konak, malikane
2547
tehlike
2546
vaha, çöl ortas─▒nda sulak ve veimli arazi
2545
kaya parças─▒
2544
süpürge
2543
art─▒rmak, yükseltmek
2542
elma ┼č─▒ras─▒
2541
ithaf etmek
2539
tadilat yapmak
2538
a─č─▒r, yo─čun, güç
2537
a┼čmak
2536
kar─▒┼č─▒kl─▒k, karga┼ča
2535
yönelme, meyil
2534
iltifat, övgü, kompliman
2533
bir yandan bir yana uzanmak
2532
hudut, s─▒n─▒r
2531
varis, yararlanan kimse
2530
geleneksel; al─▒┼č─▒lm─▒┼č, baya─č─▒
2529
mutaass─▒p, ba─čnaz; a┼č─▒r─▒ gayretke┼č kimse
2528
fazla dü┼čünmeden süratli olarak konu┼čan
2527
zindan, hapishane
2526
gürültülü kavga
2525
erozyon, a┼č─▒nma
2524
zorlamak, itaate mecbur etmek
2523
acayip, tuhaf
2522
uzun ve derin yara, b─▒çak vs. yaras─▒
2521
meydana ç─▒karmak, farketmek
2520
ahbap, arkada┼č
2519
azimli, dayan─▒kl─▒, dire┼čken
2518
yalanlamak, delillerle reddetmek
2517
resmetmek, tan─▒mlamak
2515
yak─▒n, benzer
2514
k─▒┼čk─▒rtmak, te┼čvik etmek, ikna etmek
2513
tela┼čl─▒, yo─čun
2512
kar┼č─▒l─▒kl─▒ konu┼čma, konferans
2511
müteak─▒b
2510
kaçmak, uçup gitmek
2509
küçük parça, grup, kesir
2508
filizlenmek, çimlendirmek
2507
inan─▒lmaz
2506
derin yar─▒k, kanyon
2505
çöp, döküntü, sedye; kar─▒┼čt─▒rmak
2504
barikat, engel, mania
2503
çekingenlik
2502
ba┼člamak, ba┼člatmak
2501
tug
kuvvetle çekmek
2500
k─▒┼čk─▒rtmak, tahrik etmek, rahats─▒z etmek
2499
sürekli olarak, devaml─▒ olarak
2498
biçimsiz, çarp─▒k, çurpuk
2497
medhetmek, övmek
2496
arada s─▒rada ba┼čgösteren, vuku bulan
2495
bardak a─čz─▒, kenar
2494
ince, kibar, ince zevk sahibi
2493
çetin bir tecrübe; çile
2491
gözden kaybolmak, yok olmak
2490
sayg─▒, hürmet
2489
aceleci, çabuk, üstünkörü
2488
alelacele, ihtiyats─▒z; ka┼č─▒nt─▒
2487
kökünden sökmek, yoketmek, mahvetmek
2485
sona ermek, son vermek, bitmek
2484
tehlikeli
2483
so─čukkanl─▒, sakin, a─č─▒r tabiatl─▒
2482
sanmak, zannetmek, tahmin etmek
2481
ay─▒rmak, bölmek, koparmak
2480
yaymak, atmak, ne┼čretmek
2479
ahmak kimse, aptal kimse
2478
kat─▒, hissiz
2477
ham, kaba, çi─č
2476
hafif; ─▒┼č─▒k; yakmak
2475
kald─▒rmak, yükseltmek
2474
vukuu yak─▒n ve muhakkak
2473
sayfa kenar─▒
2471
tipi
2470
kolay k─▒r─▒l─▒r, k─▒r─▒lgan
2469
y─▒lankavi, dalgal─▒
2468
geni┼č saha veya meydan
2467
y─▒kmak, tahrib etmek
2466
istifade etmek, istismar etmek, sömürmek
2465
topallamak, aksamak
2464
uzla┼čt─▒rmak, bar─▒┼čt─▒rmak
2463
en a┼ča─č─▒ nokta veya safha
2462
y─▒k─▒lmak, yuvarlanmak, dü┼čmek
2461
rol
2460
ikna etmek, raz─▒ etmek
2459
atlamak, ihmal etmek; yapmamak
2458
dü┼čünüp ta┼č─▒nmak
2457
üzmek, k─▒zmak, sinirlenmek, endi┼čelenmek
2456
tart─▒┼čma d─▒┼č─▒na ç─▒kmak, konudan ayr─▒lmak
2454
inan─▒lmaz derecede, müthi┼č
2453
┼čikayet etmek, m─▒r─▒ldanmak
2452
geli┼čigüzel, rasgele
2451
tekamül etmek, geli┼čmek
2450
muhaf─▒z s─▒fat─▒ ile refakat etmek; koruma, e┼člik
2449
inatç─▒, dikkafal─▒
2448
karamsar kimse, kötümser kimse
2447
yaramazl─▒k, ┼čaka, ┼čeytanl─▒k
2446
prestijli, tan─▒nan
2445
öldürmek, katletmek
2443
iki veya daha fazla ┼čirketin birle┼čmesi
2442
dü┼čmanl─▒k beslemek, kavga etmek
2439
esir, tutsak; bask─▒ alt─▒nda olan kimse
2438
takatten dü┼čürmek, zay─▒flatmak
2437
öngörmek, kehanette bulunmak
2436
sendelemek, kekelemek, duraklamak
2435
ya┼č, rutubetli, nemli
2434
yumruk yada sert bir cismin darbe sesi
2433
yemi┼č bahçesi, meyva a─čaçlar─▒
2431
nöbetçi, nöbetçi asker
2430
engellemek
2429
y─▒─čmak, üstüste koymak
2428
sallamak, titretmek
2427
yumu┼čak, balmumu gibi
2426
edepsiz, korkunç, rezilane
2425
hasta kimse, yatalak kimse
2424
birinin i┼čine kar─▒┼čmak, kurcalamak
2423
avuçla vurmak
2422
koyula┼čt─▒rmak
2421
kirli, rengi solmu┼č
2420
gelecek nesiller, soy
2419
zorbal─▒k etmek, kabaday─▒
2418
fakir kimse, yoksul kimse
2417
sip
azar azar içmek; yudum
2416
ince, seyrek, sa─člam olmayan
2415
bir yandan öbür yana geçmek
2414
obur, açgözlü
2413
i┼čkence, eziyet
2412
lokma
2411
yat─▒┼čt─▒rmak, dindirmek, teskin etmek
2410
köye ait, köylü gibi
2408
tehlikeli
2407
ha┼čur hu┼čur yemek, sesli çi─čnemek
2406
çalmak, a┼č─▒rmak
2405
┼čal
2404
titrek yanmak, yan─▒p sönmek
2403
acemi kimse, ç─▒rak, yeni ba┼člayan
2402
ba┼čarmak, muvaffak olmak
2401
söylev, hitabe, nutuk
2400
rasgele, geli┼či güzel
2399
gelir
2398
titiz, çok.dikkatli
2397
birine elle i┼čaret etmek
2396
gaf, hata, falso
2395
anla┼čma
2394
savurmak, silah─▒ tehditkâr ┼čekilde sallamak
2393
hayret verici i┼č, hüner gerektiren ┼čey, beceri, ustal─▒k
2392
tükenmi┼č, yorgun, bitkin
2391
ayartmak, ba┼čtan ç─▒karmak
2390
alay etmek
2389
kusurlu, kabahatli
2388
uyuklamak, kestirmek
2387
serin, so─čuk
2386
sinirlendirmek, k─▒zd─▒rmak, tahrik etmek
2385
iyice ─▒slatmak, s─▒r─▒ls─▒klam etmek
2384
s─▒─č nehir geçidi
2383
ak─▒ls─▒z, aptal, budalaca
2382
ufak köy, birkaç evden olu┼čan köy
2381
ganimet, ya─čma
2380
yar─▒ aç─▒k, aral─▒k
2379
uzun bacakl─▒ ve zay─▒f
2378
matem tutmak, biri için a─člamak, dövünmek
2377
çok s─▒k a─čaçl─▒ ve vah┼či orman
2376
velvele, gürültü
2375
lid
kapak
2374
hoe
çapa
2373
muziplik, aldatmaca, ┼čaka; g─▒rg─▒r geçmek
2372
üstü kapal─▒ söz, ipucu
2371
el alt─▒nda
2370
hedef, amaç
2368
meal, öz, ana fikir, özet
2367
hakiki, gerçek
2366
gem
k─▒ymetli ta┼č, mücevher
2365
büyülemek, cezbetmek
2364
k─▒tl─▒k, genel açl─▒k
2363
ku┼č, kümes hayvan─▒
2362
nehrin öbür sahiline geçirmek
2360
saçlar─▒ dökülmü┼č, kel
2359
çal─▒┼čmak, gayret etmek
2358
ikna edici
2357
merhamet, ┼čevkat, ho┼čgörü
2356
eti kesip da─č─▒tmak, parçalara bölmek
2355
affetmek, göz yummak
2354
ninni
2351
ters ve k─▒sa söz
2350
kar─▒┼čt─▒rmak, kat─▒lmak
2349
el ç─▒rpmak, alk─▒┼člamak
2348
geni┼č, bol, kâfi
2347
gizlice çal─▒┼čan küçük bir grup entrikac─▒
2346
k─▒zarma, utanma
2345
k─▒r─▒nt─▒, ekmek k─▒r─▒nt─▒s─▒
2344
zorunlu, gerekli, önemli
2342
yükseklerde uçmak
2341
┼čiddetle arzu etmek, yalvararak istemek
2339
s─▒r vermek, güvenmek
2120
belirsiz, karars─▒z, mu─člak
2112
lo┼č, alacakaranl─▒k
2101
par─▒lt─▒; parlamak
2081
nefret etmek, ho┼članmamak
1777
çal─▒┼čkan, hamarat, gayretli
1611
doland─▒r─▒c─▒l─▒k; hile; sahtekar
581
gizlemek, örtmek
547
sinsi; sessizce sokulmak, gizlice girmek
321
rü┼čvet; rü┼čvet vermek; ayartmak
319
kin, garez, h─▒nç; isteksiz olmak
308
sue
dava açmak, mahkemeye vermek; rica etmek
265
korkak, ödlek, alçak kimse
58
331 items.
Contact - About - Help - ÔÜż Switch Theme