Wordset: Play
    
bitirmek, sonuçlandırmak
bulmak, keşfetmek, anlamak, öğrenmek
desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
sonuç çıkarmak
tanımak, kimliğini saptamak
kararlaştırmak, belirlemek
belirtmek, belirlemek
belirlemek
sonuca varmak
sonuç çıkarmak
sonuca varmak
muhteşem, harika, görkemli
araştırmak
Aramak, araştırma
iyice incelemek, dikkatlice gözden geçirmek
denetlemek, muayene etmek
sonuçlandırmak
sonuç çıkarmak
dev, dev gibi, kocaman
aşağılayıcı, küçümseyen
korkutmak, ürkütmek
ruh, akıl
hoşgörülü, merhametli, şefkâtli
yöntem değiştirme, geçiş
gökyüze ait, göksel, cennetsel
oyuk, çukur, boşluk
ertelemek
şamata, curcuna, gürültü
yukarıda, tepede, havada
genel af, af
başlatmak, neden olmak
anket, soru kâğıdı, soruşturma
ağır basmak, daha ağır gelmek
telefonu bağlamak, bağlamak
acı, dert, keder, üzüntü
kanun, statü, yasa
suç işlemek
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
davacı, şikâyetçi
çarpmak, fırlamak, ses yapmak
güç, yaşama gücü, kuvvet
simsar, komisyoncu, tefeci
kültürel yapı, ahlâki değer
dikkatsizce, yanlışlıkla, kazara
destansı, destan
-e gelince
açık, aşikâr, meydanda
huzurunu kaçırmak, rahatsızlık vermek
işitsel, işitme
özellikle; sadece, yalnızca, sırf
öfkeli, kızgın, sinirli
kabullenmek, razı olmak, katlanmak
kısaltmak, özetlemek; azaltmak
başucu, zirve, doruk
yığın; kümelenmek
insan eliyle yapılan şey
edebi kültür, okuryazarlık
toplam, toplu, bütün; birleştirmek
bölen; payda
benzetim, taklit
yanma, tutuşma
şişman, obez
önyargılı, yanlı, etkilenmiş
tepe, doruk
gemici
nedeniyle, -den dolayı
ertelemek, oyalanmak, ağırdan almak
kapsamak, kuşatmak
çeşme suyu
açısından
kaçınma, atlatma, kurtulma
bilimsel inceleme, tez, deneme
doğu; yöneltmek, yönlendirmek
olmasa, olmasaydı
bulaşık yıkama; el yüz yıkama
koy, körfez; giriş, ağız
ilerleyen, gelişen; aşamalı, kademeli
cahil, okur yazar değil
zahmete değer, uğraşmaya değer
teşhis, tanı, belirtme, gösterme
uğursuz, meşum, talihsiz
aşırı, ölçüsüz, dengesiz
kutsal kabul etmek; mabede koymak
devretmek, miras bırakmak
safrakesesi taşı, safra taşı
yön, taraf, yüzey
aynı, tekdüze; düzenli; üniforma
yenilikçi
dikkatli, özenli, itina
yüzünden, -den dolayı
demografi, nüfusbilim
annelik; gebelik
doğum izni
baştan başa, boyunca, süresince
genel, evrensel
birden artmak, fırlamak; havai fişek
cila, vernik; verniklemek
kazıp çıkarmak; ortaya çıkarmak
dikdörtgen şeklinde
yöresel, bir yere özgü
100 items.
Contact - About - Help