Wordset: Play
    
polite and showing respect
kendinden emin
giyinik,giydirilmiş
kalın
eğitimli
sık
şiddetli,sert
bıkmış,usanmış,bezmiş
yüksek, çok katlı,gökdelen
9 items.
Contact - About - Help - Switch Theme