Wordset: Play
    
eşlik etmek,refakat etmek
sağlamak(bir şeyin yapıldığından veya gerçekleştiğinden emin olmak için)
bölüştürmek,bölmek,ortadan ikiye ayırmak
doldurmak
2gemiye/tekneye/uçağa binmek
atılmak(ileri atılmak,geri adım atmamak)
yuvarlanmak,paldır küldür düşmek
tedavi etmek
4çalmak,kopya etmek
3kaldırmak(kural)
2kalkmak,ortadan kaybolmak
kaldırmak,havaya kaldırmak
2niyet etmek
düşünmek
belirlemek,saptamak,tespit etmek
uzun süre istediği bir şeyi başarmak
farkına varmak,idrak etmek
çarpmak,vurmak
ilham vermek
3piyasaya sürmek,çıkarmak
2gemi suya indrimek,uzay aracı fırlatmak
başlatmak
owe
borcu olmak
intikam almak
çaba göstermek,gayret etmek
2tedaviye cevap vermek
cevap vermek,yanıtlamak
27 items.
Contact - About - Help - Switch Theme