Wordset: Play
     
sihir, büyü; sihirbazlık, büyücülük
8334
askerlik hizmeti
4460
hizmet, servis; hizmet vermek
10301
ruh, can, gönül
6308
zor, güç
10230
suçlu, kabahatli, günahkâr
6510
dönmek, geri dönmek
5570
pencere
1057
vitrin
10581
suç
5585
key
anahtar, tuş; kilit; girmek
10282
katılmak; birleşmek; ek yeri
894
rekor
5632
kayıt, rekor; kaydetmek
10260
tehlikeli
4274
tehlikeli
9647
derin, koyu, dalgın
800
büyük, önemli, başlıca; branş; binbaşı
5424
şüphe, kuşku, tereddüd
5715
bekar
8589
top; bilye
1076
stok; dükkân; depo; depolamak
9625
rid
kurtarmak, temizlemek
6128
fark
4878
rapor etmek, anlatmak, söylemek
5459
rapor; rapor vermek, bildirmek
10295
güvenlik, emniyet
5538
çabuk, hızla, hızlı, şipşak
5757
hızlı
9680
dün
4262
uçak
1085
konuşma, görüşme, söyleşi
6491
ivy
sarmaşık
7947
acaip, garip, yabancı
819
uçurmak, üflemek; darbe
10357
kabul etmek
4854
atamak, tayin etmek, görevlendirmek
247
hatır
6435
üst kat
3856
yargılamak, karara varmak
5838
örtmek
4018
kapak, örtü, kılıf
10442
box
kutu
1103
özel, has, kişisel, şahsi
5911
özel, kişisel
9679
dünya; yeryüzü, toprak
834
sunmak, sahneye koymak
5450
hediye; mevcut, bu; sunmak
10278
(bağlaç) olup olmadığını...
4184
kat
3851
kesin
9640
hala, teyze, yenge
1098
hediye, armağan, doğuştan yetenek
5977
yakın; neredeyse
1041
yakında
8643
dikkat, ilgi, bakım, özen
5521
hapishane, cezaevi, kodes
6102
saygı göstermek, saymak
5599
fix
tamir etmek, yerleştirmek
5978
hiçbiri, ne de
808
söz etmek, bahsetmek, dile getirmek
6251
dövmek, yenmek, vuruş, ritim
9022
eve
akşam, arife, arife gecesi
4648
yol
1049
sessiz, gürültüsüz, sakin
6154
hoşlanmak, tadını çıkarmak
3870
ilginç
4045
elbise, giysi; giyinmek
3955
kanıt, delil
1176
hak etmek, lâyık olmak
5733
karışıklık, dağınıklık
5974
ses, seda; dillendirmek
1555
bina, yapı; inşaat
4071
karar, hüküm
5557
basit
9617
teklif etmek, sunmak
5513
arz etmek
10524
paylaşmak, bölüşmek, katılmak
5483
paylaşmak
10552
aynı fikirde olmak, kabul etmek
5412
gururlu, kibirli; onurlu
3769
üniversite, yüksekokul, fakülte
10152
saymak, hesaba katmak
5415
belirtmek, ifade etmek, söylemek
5425
kaydetmek, kasede almak, bantlamak
10495
sert, sağlam, zorlu, çetin
6429
tepe, kabartı
2004
affetmek
4851
daimi, surekli, ayakta durma
896
dolandırmak, çalmak; enselemek, tutuklamak
184
erken
1043
yerine
10463
ray
ışın
1678
çubuk, sopa; sokmak; saplanmak
6454
sürgün, çekim, filiz; vurmak
3273
binmek; gezinti
10067
takım, ekip
1155
dikkatli
9639
gebe, hamile; verimli; anlamlı
6757
ağız
1113
olmak
3930
masa
9213
ilgili, meraklı
4233
küçük
1036
kayıp, eksik
7114
kanıtlamak, ispat etmek
5507
kaza
7774
hayırseverlik, hayır işi
1993
milyon
4304
gevşemek, dinlenmek, yumuşatmak
4197
gül
10351
öğrenmek
9438
korkunç, berbat, kötü
4848
mahkeme, oturum; avlu, iç bahçe; kur yapmak
10479
iyilik,yardım
9400
cadde, sokak
1050
suçlamak, sorumlu tutmak
5773
uygun, adil; fuar
1705
hayal etmek; düşünmek, sanmak
4277
farzetmek, varsaymak, sanmak
5566
sopa, cop
685
tökezlemek; çelme; gezi, seyahat
376
tam, bütün
5829
akşam
8629
züğürt, meteliksiz
7870
eye
göz
1106
dürüst, namuslu
6002
bilgi, enformasyon
10291
kesinlikle
4348
kötü, fena; kötülük, şer
970
güçlü, sağlam, sert
4241
cinayet, adam öldürme
6444
kabul etmek, itiraf etmek
5524
kadar, dek; kasa; toprağı sürmek
844
etkili, dokunaklı; hareketli
7940
şahsi
9677
win
kazanmak; galibiyet
4308
dog
köpek
1081
düşmek; sonbahar
1671
üvey
8573
belki, bir ihtimal
940
yakalamak, tutmak; avlamak
4337
law
hukuk, yasa, kanun
10277
parça, eser
10256
yemin etmek, ant içmek; küfretmek, sövmek
7347
ilişkili, bulaşmış
753
daha doğrusu, oldukça
10389
ummak, ümit etmek
5420
şaşırtıcı, ilginç, hayret verici
8834
değer
10074
act
davranmak, hareket etmek, oynamak
5436
çekim, çekme, çekiş
933
-den başka, başkaca, dışında
10514
durum
1189
özellikle
4020
takdir etmek, değerini bilmek
5769
dans; dans etmek
3882
gun
silah, tabanca; tam gaz sürmek
1539
zavallı, fakir
784
şaşırtmak; sürpriz
5631
korumak, gözetmek
5534
rüya, düş; rüya görmek; hayal kurmak
818
damla; düşmek; alçalmak; bırakmak
5549
hafif; ışık; yakmak
2475
araba kullanmak, kullanmak, sürmek
11710
yiyecek, gıda
3934
hızlı, çabuk; oruç
4299
soğuk
4054
zerafet, lütuf
1746
atmak, fırlatmak
972
bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
6196
ağrı, azap, elem, dert; acı çekmek
7717
şaşkınlık; merak; mucize
4334
turna; vinç
2822
dokunmak, değmek; temas
4416
gelecek, istikbal
3935
seçim, seçenek, tercih
10402
saç
1105
ilişki, ilgi, bağ
5696
işaret, simge; işaret etmek; imzalamak
5458
kesinlikle, elbette
5499
açıklamak, izah etmek, anlatmak
4246
tamamen
4296
resim; betimlemek, hayal etmek
1123
alınmış, tutulmuş
893
olmadıkça, olmazsa, -mazsa
10401
başkan, cumhurbaşkanı
5572
farketmek, anlamak; gerçekleştirmek
5651
kontrol etmek, idare etmek
5441
bütün bütün, bütün olarak
6351
ele almak, idare etmek, kıvırmak
6285
sap
10603
yanlış, hata; yanılmak
6082
şirket; eşlik
4368
olası, mümkün, olanaklı
5511
asmak, takmak, sarkıtmak
6106
dış, dışarıda, dışında
4047
sipariş; düzen, nizam
3765
kuruluş
4903
saat (60 dakikalık süre)
8631
buy
satın almak
3867
tuvalet
703
su
4121
hata, yanlış, kabahat
5918
ses; sağlam; gibi görünmek
5693
kahve
8928
dolu, tam
9660
lie
yalan; yatmak, uzanmak
1579
kan
9285
özel
3989
his, duyu; hissetmek, algılamak
5719
canlı, sağ, hayatta
825
tamamıyla, elbette
6142
içmek; içecek
4096
keçe, keçeli; hissedilen
848
hot
sıcak; kızgın; acı
4058
şekil, vücut yapısı, şahıs, figür
5620
açık, berrak; temizlemek
4295
aşı, iğne; atış; vurmak
1413
güvenli
4323
tür, çeşit, sınıf; sıralamak
5626
kitap; rezerve etmek
1058
üzmek, neşesini kaçırmak
5722
kurtarmak, kayda geçirmek
5932
boyunca, süresince; yanısıra
9413
Ölüm
9918
eat
yemek yemek
3932
hasta, rahatsız
4222
numara
1140
oldukça, epey, tamamen
922
hafta
8623
önde, ileride
10347
içeride
4079
arkada, gerisinde
4006
ciddi
4186
ateş, yangın; işten atmak
5608
kaybetmek, yitirmek
5914
Sıra, hat, satır, çizgi
10228
tarih; flört etmek, buluşmak
5610
Ayrıca, hem de , de, da
10062
bed
yatak
3993
bazen, arasıra
3917
seçmek; toplamak, koparmak, yolmak
6132
şanslı
9669
genç
4309
uyumak
10272
an
1562
yan, kenar, taraf
4257
cocuk
1089
haber
3959
serin; soğutmak; çok iyi
4347
cevap, yanıt, çözüm; cevap vermek
4065
neredeyse
4361
koca / eş (erkek)
8586
karşı, aykırı, aleyhte
816
kat
1921
hit
vurmak; isabet, vuruş
1179
kalkmak, dikilmek, ayakta durmak
4240
mükemmel
9676
die
ölmek
4297
güçlü, yetenekli, muktedir
7771
kapamak, kapatmak
10094
düğün
3961
hastane
3852
farklı
3849
rağmen, yine de, gerçi
10319
maden; maden çıkarmak
1275
rahatsız etmek, zahmet vermek
5817
yürümek
3823
far
uzak, uzakta; öte; bir hayli
1719
doktor
3859
el
4205
kapamak
9416
kapı
1070
söz vermek, vâât etmek
5650
mola; kırmak, kesmek, bozmak
10000
altında
4012
kız evlat
3964
his, duygu
10305
çift, iki, eş
10400
kız kardeş
1095
memnun, hoşnut
876
izlemek, gözlemek; kol saati
3880
kid
çocuk; oğlak; şaka yapmak
1720
istirahat; dinlenmek; artık, kalan
955
önemli
4130
arasında
4007
korkan, korkmuş
5796
sit
oturmak
4239
gerçek, durum olgu
10368
güzel, çok iyi, harika
4039
ago
önce
4243
nefret, kin, iğrenme; nefret etmek
3873
oyun; oynamak
3914
erkek kardeş
1094
araç, vesile; para, servet, varlık
4166
yıl
8620
kent, şehir, ilçe, kasaba
4025
en az derece, en az
5506
artık, bundan sonra; daha fazla
4013
geç, gecikmiş
795
end
son, uç, taraf; bitmek; sonuca ulaşmak
5419
değiştirmek; değişiklik; bozuk para
4149
güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
5912
dilek, istek, arzu; istemek, dilemek
889
durum, husus; dava; kılıf, kutu
5413
getirmek
3954
kayıp, kaybolmuş, kaybedilmiş
10285
Lanet, hay aksi
10056
sebep; düşünmek, muhakeme etmek
5460
birçok
4023
her neyse; yine de; zaten
3929
nokta; uç; ana fikir; işaret etmek
4322
evli
8590
özlemek; ıskalamak; bayan
4352
kalp, yürek; cesaret
4129
adam, şahıs, kişi, karakter
969
hareket; taşınma; taşımak; kımıldamak
3986
run
koşmak
4256
şans, fırsat
10275
use
kullanım; kullanmak; fayda
4831
eş (kadın)
8585
çok geçmeden, yakında
959
neden olmak; sebep
976
her, her bir, tanesi
4127
iş, iş yeri
10304
doğru, gerçek
10161
yüz, çehre, surat; yüzleşmek
4247
okul
1068
gerçek, hakikat, doğruluk
5788
canlı
10224
ayırmak, kopmak
662
saniye; ikinci
4359
endişe, kaygı; üzülmek; merak etmek
5655
en
10225
tıkamak, doldurmak; malzeme, nesne
619
baş
814
varsayılan, zannedilen, sözde
4163
sabah
8626
Bir kere
10057
anlaşma; pazarlık; iş; llgilenmek
5442
yet
hala, henüz, daha; hatta, yine de
925
tutmak; ambar
9994
her ne-herhangi
9423
-e kadar, -e dek
3822
hazır
9681
car
araba, otomobil
1090
bugün
4049
zor, sert, çetin
3936
öldürmek
4343
başlamak
1082
affetmek; özür, mazeret
6255
-den beri; -dığı için, çünkü
10092
kimsesiz, yalnız
790
Süre, zaman, -iken
9923
ikisi de, her ikisi de
1558
acıtmak
4192
olmak, meydana gelmek
4276
muhtemelen, olasılıkla, galiba
5597
tam olarak, tamamen, aynen
4043
önemi olmak; madde; konu, mesele
5463
dünya, yeryüzü
4027
kurmak, temelini atmak
879
dakika
8632
may
mayıs
8605
zaten, şimdiden
10061
arkadaş
1034
sir
beyefendi, bayım, efendim
10355
saw
atasözü, testere
821
güzel, hoş, sevimli; epeyce, hayli
6170
mutlu
4078
isim, ad; adlandırmak
1138
umut, ümit; ummak
788
son
evlat, oğul
796
sol; kalan, artık
1554
para
1117
oda, yer, meydan
8952
merhaba
1055
en iyi; yenmek, alt etmek
363
ask
sormak, istemek
4066
fikir, düşünce
10233
yükseltmek; kaldıraç
714
ev
1121
bir başka, diğer bir, bir tane daha
4146
bütün, tüm
833
own
öz, kendi, sahip
875
try
denemek; çalışmak, uğraşmak
4137
yeterli
8001
önemsemek; akıl, zihin
3817
güç, kuvvet, mümkün olmak, belki
8949
yön, rota; gidişat; pist; kurs; tabak
7858
başka
3788
baba
1093
hoş, güzel, sevimli, kibar
1314
bebek
1100
duymak
4317
gerçekten, aslında
3953
yer, mekan; yerleştirmek
907
anne
1092
müsaade, izin, ayrılmak, bırakmak
973
beraber, birlikte
1557
hatırlamak
4265
bad
kötü
1046
ilgi, itina, bakım
5439
tahmin etmek, zannetmek
6182
yapılmış, üretilmiş
1156
direkt, içinden, sayesinde
909
yanlış
1684
iyi, yardımsever, nazik
5516
big
büyük
1035
her zaman
859
uzun; çok istemek
5430
durmak; durak
1083
etrafında, civarında
4015
put
koymak, yerleştirmek
3987
tutmak; saklamak, korumak
4132
day
gün
8625
son; sürmek, devam etmek; dayanmak
5429
ev, yuva, aile ocağı, yurt, vatan
8951
güzel, hoş, ince; para cezası
1838
çalışmak
9292
hissetmek
4188
diğer, başka; öteki
3819
inanmak
4147
ilk, birinci; önce
4358
gece
8630
hiç, her
10234
önce
4229
büyük, önemli, harika
9620
tekrar
3866
bulmak
3850
beklemek
9435
hâlâ; hareketsiz, sessiz; sakinleşmek
598
insanlar; halk; kişi
1104
düşünce, fikir, sanı, görüş, kanı
820
Sadece, yalnız, bir tek
10046
vermek
4189
lütfen
1025
hatta, bile; düz, düzenli; çift
826
hayat
3908
by
yanında, ile, tarafından
8641
belki, olabilir
10303
nerede, nereye
9294
üzerinde
8636
daha fazla
3909
emin; elbette, şüphesiz
3900
asla
3919
ihtiyaç duymak
3818
küçük, ufak, az
3939
way
yol; yön; yöntem
4198
almak; götürmek; tutmak
3359
say
söylemek
3820
sonra, o zaman
3821
çünkü
4040
who
kim
1031
yes
evet
1023
söylemek, anlatmak
4085
kaba, kötü; kastetmek, anlamına gelmek
9547
geri, arka; sırt
4213
istek, arzu; vasiyetname; -ecek
742
ne zaman
1032
bakmak
10222
as
olarak, gibi, -diği için, iken
10605
iyi
1045
gelmek
3869
şurada, orada
856
how
nasıl
1030
go
gitmek
2192
düşünmek, sanmak
8279
if
eğer
10221
get
almak
3906
sağ; doğru
1039
hakkında, etrafında, yaklaşık
1171
on
üzerinde
4011
sadece, henüz, şimdi; adil
4840
no
hayır
1024
for
için
3871
bilmek
10223
in
içinde
4008
ne
1029
480 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme