Wordset: Play
    
mention söz etmek, bahsetmek, dile getirmek
notify bildirmek, haber vermek
desire istemek, şiddetle arzu etmek
pride gurur
ignore önemsememek, görmezlikten gelmek
impress etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak
out front önde, önünde
exactly tam olarak, tamamen, aynen
i have to ask sormasam olmaz
remind hatırlatmak, andırmak
scene olay yeri, sahne
crime scene olay yeri
distress acı, endişe; zor durum
quite oldukça, epey, tamamen
aware farkında, haberdar
go in içeri girmek
in that case madem öyle
get out of here burdan çıkmak
explain açıklamak, izah etmek, anlatmak
manage yolunu bulmak, halletmek
victory zafer, utku, galibiyet
lead kurşun, önderlik, rehberlik
instinct içgüdü, sezgi
23 items.
Contact - About - Help