Wordset: Play
    
durum, tavır, vaziyet
Eleman açığı
Ayak ayak üstüne atmak
tesis; bitki; dikmek
jest, işaret; jest yapmak
yorumlamak, çevirmek
belirtmek, ifade etmek, söylemek
tanımlamak, tarif etmek
boş, münhal (kadro vs.)
tüketmek, harcamak, bitirmek
sığınak, barınak; sığınmak
reddetmek, kabul etmemek
tacir, tüccar
büyülemek, büyü yapmak; zevk vermek
ilahi söylemek; dini şarkı
işte bunun için
bunca şeyden sonra
iflas etmek
çarpmak; güm!
gelir, kazanç, bütçe
iade etmek; para iadesi, geri ödeme
pire
Kuzu
yastık
dökmek, düşürmek
şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
rip
yırtık, sökük; yırtmak, koparmak
mezat, açık artırma
mahkûmiyet; inanç, kanı, kanaat
mahkum, suçlu; mahkum etmek
sonsuz, sınırsız, sayısız
iflas etmiş, batmış
neşelenmek
alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek
kapsamak, içermek
kültürel yapı, ahlâki değer
maalesef
şanssız
fırın, büyük ocak
sert, katı, sabit, kesin
kayda geçirmek, kaydetmek
nakit akımı, nakit girişi
akmak, dolaşmak, süzülmek
akış şeması
kiralamak, tutmak
çizelge, tablo
etkisiz, tesirsiz, yetersiz
işgüzar, yeterli, ehliyetli
yatırmak, yatırım yapmak
sürgün, çekim, filiz; vurmak
mekik, gidip gelmek
gıpta etmek, imrenmek; kıskançlık
suçlu-zanlı
suçlamak
mezun etmek, diploma vermek
sözde, iddiaya göre
iddia etmek
nehir veya uçurum kenarı
çok derin, engin
kurucu
esas, temel; tesis etme; kurum, vakıf
kurmak, temelini atmak
yatırım
üzerine, göre
iflasın sınırı
olanaksız, saçma, uyumsuz
en çılgın
tahmin etmek, değer biçmek
çevirmek
kumar, kumar oynama
kumar oynamak
kıymetli vasıf; mal, kıymetli şey
bir sonuca varmak
sınır, kenar; eşikte olmak
iflasın eşiği
çıkarılan olabilir
anlam çıkarmak, bir sonuca varmak
kapamak, kapatmak
film çekmek, ateş emek, aşı yapmak, tükürüvermek, ....
-den beri; -dığı için, çünkü
imrenmek, kıskanmak, gıpta, haset etmek
iddia, suçlama
sokaktaki sade vatandaş, herhangi bir kimse, ...
konaklamak, mola vermek
yandan boşaltan, yandan çalışan
fıkra, ibare ...
yüksek lisans eğitimi
inkar etmek
defetmek, kovmak; sürgün
kara sınırı
girmek; giriş
gösteri
değer
hatırlanmaya değer şeyler
94 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme