Wordset: Play
     
durum, tavır, vaziyet
5671
Eleman açığı
10111
Ayak ayak üstüne atmak
10110
tesis; bitki; dikmek
3199
jest, işaret; jest yapmak
7904
yorumlamak, çevirmek
6024
belirtmek, ifade etmek, söylemek
5425
tanımlamak, tarif etmek
1561
boş, münhal (kadro vs.)
4399
tüketmek, harcamak, bitirmek
5666
sığınak, barınak; sığınmak
3066
reddetmek, kabul etmemek
5959
tacir, tüccar
6213
büyülemek, büyü yapmak; zevk vermek
4995
ilahi söylemek; dini şarkı
1550
işte bunun için
10109
bunca şeyden sonra
10108
iflas etmek
10107
çarpmak; güm!
451
gelir, kazanç, bütçe
5590
iade etmek; para iadesi, geri ödeme
7959
pire
168
Kuzu
10106
yastık
7999
dökmek, düşürmek
693
şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
6172
rip
yırtık, sökük; yırtmak, koparmak
9150
mezat, açık artırma
6991
mahkûmiyet; inanç, kanı, kanaat
4576
mahkum, suçlu; mahkum etmek
3054
sonsuz, sınırsız, sayısız
9085
iflas etmiş, batmış
3099
neşelenmek
4860
alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek
6494
kapsamak, içermek
5647
kültürel yapı, ahlâki değer
7445
maalesef
4261
şanssız
9698
fırın, büyük ocak
116
sert, katı, sabit, kesin
5493
kayda geçirmek, kaydetmek
6961
nakit akımı, nakit girişi
7409
akmak, dolaşmak, süzülmek
5702
akış şeması
9368
kiralamak, tutmak
2144
çizelge, tablo
1147
etkisiz, tesirsiz, yetersiz
6452
işgüzar, yeterli, ehliyetli
5619
yatırmak, yatırım yapmak
5447
sürgün, çekim, filiz; vurmak
3273
mekik, gidip gelmek
2263
gıpta etmek, imrenmek; kıskançlık
7871
suçlu-zanlı
7779
suçlamak
1778
mezun etmek, diploma vermek
5976
sözde, iddiaya göre
2006
iddia etmek
4462
nehir veya uçurum kenarı
2618
çok derin, engin
2581
kurucu
9425
esas, temel; tesis etme; kurum, vakıf
8362
kurmak, temelini atmak
879
yatırım
10105
üzerine, göre
10104
iflasın sınırı
10103
olanaksız, saçma, uyumsuz
10102
en çılgın
10101
tahmin etmek, değer biçmek
6008
çevirmek
10100
kumar, kumar oynama
10099
kumar oynamak
10098
kıymetli vasıf; mal, kıymetli şey
2591
bir sonuca varmak
5996
sınır, kenar; eşikte olmak
5172
iflasın eşiği
10097
çıkarılan olabilir
10096
anlam çıkarmak, bir sonuca varmak
10095
kapamak, kapatmak
10094
film çekmek, ateş emek, aşı yapmak, tükürüvermek, ....
10093
-den beri; -dığı için, çünkü
10092
imrenmek, kıskanmak, gıpta, haset etmek
10091
iddia, suçlama
9446
sokaktaki sade vatandaş, herhangi bir kimse, ...
10089
konaklamak, mola vermek
10088
yandan boşaltan, yandan çalışan
10087
fıkra, ibare ...
10085
yüksek lisans eğitimi
10084
inkar etmek
4866
defetmek, kovmak; sürgün
10078
kara sınırı
10077
girmek; giriş
10076
gösteri
10075
değer
10074
hatırlanmaya değer şeyler
7892
94 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme