Wordset: Play
    
redundant gereksiz, lüzumsuz, ihtiyaç fazlası
prudent tedbirli, sağduyulu
inhibit engellemek, kısıtlamak, dizginlemek
lucrative çok karlı/kazançlı
reckless kayıtsız, umursamaz, dikkatsiz
wield kullanmak üzere kavrayıp tutmak
exemption muaf, muafiyet
exempt (from) muaf/hariç tut(ul)mak
abridge kısaltmak
abdicate vazgeçmek, çekilmek
10 items.
Contact - About - Help