Wordset: Play
     
uğraşmak, savaşmak, çekişmek
6930
tutmak, işgal etmek, meşgul etmek
6601
değer biçmek, belirlemek, vergi koymak
3756
elde tutmak, kaybetmemek
661
hitap etmek
6056
aydınlatmak, ışıtmak
7138
yaya, yayalara ait
7496
ayrım yapmak, fark gözetmek
8475
Yeterli hale gelmek, yeterli bulunmak
9260
yasaklamak, önlemek
3563
izlemek, gözlemek
6214
düşünüp taşınmak
2457
katılmak, ortak olmak, pay almak
6331
vazgeçmek, feragat etmek, ertelemek
5029
kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
6762
nitelikli, uygun, geçerli
6527
iyice incelemek, dikkatlice gözden geçirmek
9259
bilinçli, farkında, kasti
6185
ayırmak, tahsis etmek, adamak
4630
karar vermek; çözmek, halletmek
6129
çekmek, geçirmek, uğramak
5095
büyüdüğü için üzerine olmamak
9258
desteklemek, güçlendirmek, pekiştirmek
4714
ardışık, art arda, birbirini izleyen
4636
kötüleşmek, fenalaşmak, bozmak
641
dinmek; durmak, son vermek, vazgeçmek
356
önce gelmek, önce olmak
6486
algılamak, hissetmek, sezmek
2685
düş, uydurma, kurgu
6010
değişim göstermek
9257
uymak, yaramak, benzemek
6286
gözünü korkutmak, korkutmak
6900
mecbur etmek, zorunlu; minnettar
2234
işbirliği etmek, işbirliği yapmak
6415
dikkatini dağıtmak, şaşırtmak, avutmak
129
farkında olan, bilincinde olan
9256
bozmak, ırzına geçmek, ihlal etmek
6583
kısa bakış; belirti
1911
arada olmak, araya girmek
6682
nazik, terbiyeli, iyi, uygun
692
sapmak
2560
önemsememek, görmezlikten gelmek
5717
birleştirmek
9255
ayırmak, bölüştürmek
5926
işlemek, teslim etmek, önermek
3244
sevimli, tatlı, cana yakın
7126
yorumlamak, çevirmek
6024
dalgalanmak, inip çıkmak
6146
haklı çıkarmak/göstermek
4835
temelini oluşturmak, altında yatmak, asıl nedeni olmak
9254
anmak, anma töreni yapmak
9253
yaklaşmak, yanaşmak
5616
çabalamak, gayret etmek
9252
sonuca ulaşmak, doruğa ulaşmak
9251
54 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme