Wordset: Play
    
uğraşmak, savaşmak, çekişmek
tutmak, işgal etmek, meşgul etmek
değer biçmek, belirlemek, vergi koymak
elde tutmak, kaybetmemek
hitap etmek
aydınlatmak, ışıtmak
yaya, yayalara ait
ayrım yapmak, fark gözetmek
Yeterli hale gelmek, yeterli bulunmak
yasaklamak, önlemek
izlemek, gözlemek
düşünüp taşınmak
katılmak, ortak olmak, pay almak
vazgeçmek, feragat etmek, ertelemek
kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
nitelikli, uygun, geçerli
iyice incelemek, dikkatlice gözden geçirmek
bilinçli, farkında, kasti
ayırmak, tahsis etmek, adamak
karar vermek; çözmek, halletmek
çekmek, geçirmek, uğramak
büyüdüğü için üzerine olmamak
desteklemek, güçlendirmek, pekiştirmek
ardışık, art arda, birbirini izleyen
kötüleşmek, fenalaşmak, bozmak
dinmek; durmak, son vermek, vazgeçmek
önce gelmek, önce olmak
algılamak, hissetmek, sezmek
düş, uydurma, kurgu
değişim göstermek
uymak, yaramak, benzemek
gözünü korkutmak, korkutmak
mecbur etmek, zorunlu; minnettar
işbirliği etmek, işbirliği yapmak
dikkatini dağıtmak, şaşırtmak, avutmak
farkında olan, bilincinde olan
bozmak, ırzına geçmek, ihlal etmek
kısa bakış; belirti
arada olmak, araya girmek
nazik, terbiyeli, iyi, uygun
sapmak
önemsememek, görmezlikten gelmek
birleştirmek
ayırmak, bölüştürmek
işlemek, teslim etmek, önermek
sevimli, tatlı, cana yakın
yorumlamak, çevirmek
dalgalanmak, inip çıkmak
haklı çıkarmak/göstermek
temelini oluşturmak, altında yatmak, asıl nedeni olmak
anmak, anma töreni yapmak
yaklaşmak, yanaşmak
çabalamak, gayret etmek
sonuca ulaşmak, doruğa ulaşmak
54 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme