Wordset: Play
     
Kendisi
8555
kendisi (dişil)
8554
Kendisi (erkek)
8553
Kendileri
8552
Kendimiz
8551
kendiniz
8550
kendin, kendiniz
8549
Kendim
8548
Onunki (kadın)
8547
Onlarınki
8546
bizimki
8545
sizinki, seninki
8544
Benimki
8543
Its
Onun / onunki
8542
His
Onun / onunki erkek)
8541
onların
8540
Our
Bizim
8539
sizin, senin
8538
My
Benim
8537
Her
Onu / ona / onun (kadın)
8536
onları, onlara
8535
Us
Bizi / bize
8534
Me
Beni / bana
8530
It
O / onu / ona
8529
She
O(kadın)
8528
He
O(erkek)
8526
onlar
8525
We
Biz
8524
You
Sen / siz / seni / sana / sizi / size
8523
I
Ben
8522
30 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme