Wordset: Play
     
Toplama, koleksiyon, derleme.
25970
seçmek
4231
seçim, seçenek, tercih
10402
çocukça, çocuksu
9893
n. offspring, descendants
23178
cocuk
1089
denetlemek; kontrol; çek
9802
sorumlu
25965
şans, fırsat
10275
ücret; görev; şarj; yüklemek; suçlamak
5707
n. nature, disposition; figure, personage; letter or symbol; digital representation of a letter or other symbol (Computers); character reference, statement of qualities and abilities
22092
değiştirmek; değişiklik; bozuk para
4149
düelloya davet etmek, meydan okumak
5897
kesinlikle, elbette
5499
hakkında, etrafında, yaklaşık
1171
yetenek, kabiliyet, beceri
5735
by
yanında, ile, tarafından
8641
n. number equal to a thousand millions, 1 000 000 000 (in the USA and France); number equal to a million millions, 1 000 000 000 000 (in Britain); extremely large number
25057
Kanamak
9981
kanlı; uğursuz
112
buy
satın almak
3867
iş, iş yeri
10304
bina, yapı; inşaat
4071
inşa etmek
4148
bütçe
5922
getirmek
3954
mola; kırmak, kesmek, bozmak
10000
box
kutu
1103
kitap; rezerve etmek
1058
kuruluş
4903
tahta; meclis, heyet; binmek
1071
kan
9285
Fatura, tasarı, senet(baknot). / fatura çıkarmak, fatura etmek.
25963
daha iyi
9894
en iyi; yenmek, alt etmek
363
adj. advantageous; pleasurable, enjoyable
22232
yararlanmak; yarar fayda
10435
inanmak
4147
başlamak
1082
بِداية
12175
bed
yatak
3993
olmak
3930
güzel, çok iyi, harika
4039
dövmek, yenmek, vuruş, ritim
9022
be
Olmak, var olmak, bulunmak.
25962
temel, esas
10394
temel, basit, esas
10390
kök, temel, dayanak
5646
bar
حانة (ج) حانات
13642
banka; göl kıyısı
10662
top; bilye
1076
bad
kötü
1046
geri, arka; sırt
4213
bebek
1100
adv. in another place; far, at a great distance adj. not on the home field, played on another team's field (Sports)
23042
kaçınmak, savuşturmak
4196
müsait, var, mevcut
5584
otorite, yetki.
8517
roman; yeni, alışılmamış
8860
yazar
4313
yazar
5495
izleyici
10393
seyirci, izleyici
7200
avukat; savcı; istekli, talip; acenta
7912
Avukat
10139
ilgi, itina, bakım
5439
v. appear to be, look like; give the impression of, have the appearance of
22848
cevap, yanıt, tepki
5842
cevap vermek, yanıtlamak
6357
n. musical composition played or sung by one person; performance by a single person; something done alone and without assistance (i.e. airplane flight); game in which a single player opposes others (Cards) adv. alone, unaccompanied adj. written or arranged for a single person or instrument; done by a single person v. perform alone; fly an airplane without a companion or instructor
25060
yalnız
951
anlaşma; pazarlık; iş; llgilenmek
5442
davranış
12947
seyirci, huzura kabul
2643
avukat, dava vekili, vekil
6403
dikkat, ilgi, bakım, özen
5521
saldırmak, hücum etmek
5678
farzetmek, saymak
5740
ask
sormak, istemek
4066
as
olarak, gibi, -diği için, iken
10605
n. one who creates works of art (paintings, sculptures, etc.)
23817
eşya; madde
1585
art
Sanat
25961
varmak
4364
etrafında, civarında
4015
arm
kol; dal, bölüm; silahlanmak
4212
tartışmak, görüşmek
5645
alan
4014
yaklaşmak, yanaşmak
5616
uygulama
1145
görünmek, gözükmek, ortaya çıkmak
5578
pron. something; some object, any object; everything, no matter what n. something, thing of any type; something of importance; someone of importance adv. to any extent; at all, anything but
23091
pron. someone; anybody, somebody
23184
any
herhangi, hiç.
25960
cevap, yanıt, çözüm; cevap vermek
4065
bir başka, diğer bir, bir tane daha
4146
hayvan
1091
and
conj. with, together with; also, too
22815
. إعراب, تحليل
12322
miktar, tutar, toplam
5522
arasında (2'den fazla)
8638
her zaman
859
karşın, ise de, rağmen
871
Ayrıca, hem de , de, da
10062
zaten, şimdiden
10061
boyunca, süresince; yanısıra
9413
kimsesiz, yalnız
790
neredeyse
4361
izin vermek, bırakmak, kabul etmek
5580
air
n. mixture of gases that make up the Earth's atmosphere; wind; ambience; appearance; tune v. ventilate, aerate; expose, express publicly; broadcast (i.e on radio or television) adj. of or relating to air; filled-with air; early (Scottish)
23790
önde, ileride
10347
aynı fikirde olmak, kabul etmek
5412
ago
önce
4243
وَكيل أعمال /عميل
12498
وِكالة
12497
tekrar
3866
-dan sonra, ardından
9712
etkilemek, etki etmek
5469
yetişkin
3928
kabul etmek, itiraf etmek
5524
yönetim, idare, idarecilik
5895
hitap etmek
6056
Add
Eklemek
9933
gerçekten, aslında
3953
etkinlik,faaliyet
4145
aksiyon, eylem
10343
act
davranmak, hareket etmek, oynamak
5436
açıklama, hesap
5468
göre-uygun olarak
9418
kabul etmek
4854
yukarıda, üstünde, üzerinde
855
güçlü, yetenekli, muktedir
7771
132 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme