Wordset: Play
    
güvenmek, dayanmak
giymek, takmak
tartışmasız, şüphe edilmez
yukarıda, tepede, havada
sonsuzluk, sınırsızlık, sonsuz
şamata, curcuna, gürültü
yaymak, saçmak, ışın yaymak
hücum etmek, baskın yapmak
devamlılık, dayanıklılık, sağlamlık
durgunluk, hareketsizlik, kesatlık
adamakıllı, selâmetle, sağ salim
köşe bucak aramak, ovmak
uyma, itaat, rıza
ustaca
övüngen, böbürlenen, övünen
asil, soylu, yüce
esrarlı hava, esrarlı
kötü davranış, kötü idare, zina
aslen, doğal olarak
kibarlık, nezaket, medenilik
sıkılık, gerginlik, darlık
katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
soysuz; yozlaşmış, bozulmuş, dejenere
tedavi edilemez, çaresiz, dermansız
önlemek, engellemek
süregelen, sürekli
nazik, kibar, nefis; hassas
zorba, zalim, despot, tiran
halinden memnun, rahat, ilgisiz
geciktirmek, alıkoymak, yavaşlatmak
iğrenç, çirkin, kötü
yavrular, döl, ürün
haberdar olmayarak, unutkan, ilgisiz
tadilat yapmak
atlamak, ihmal etmek; yapmamak
sinsice dolaşmak, av aramak
tanıklık etmek, ifade etmek
rahip, keşiş
kaşımak; sıyrık; başlangıç çizgisi
dokunulmamış, bozulmamış, sağlam
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
istifa etmek; inmek
destek olmak, yardım etmek
inkâr, ret, olumsuzluk
kuşku, kuruntu, korku
gözetmek, denetlemek
prim, ödül, ikramiye, kâr payı
yıkmak, devirmek, düşürmek
kısmen
zararlı, muzır, ölümcül
suç işlemek
olası, mümkün, muhtemel
kötümser, karamsar, pesimistik
yukarı, yukarıya, itibaren
akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
kurtuluş, kurtulma
omurgasız, zayıf, iradesiz
kibar, nazik, ince, saygılı
alışkanlık yapan, bağımlılık yapan
acıklı veya dertli bir şekilde
durma, kesilme, ara, fasıla
kentleşme, şehirleşme
toksin
tamlık, mükemmellik, kusursuzluk
sentez, bireşim
kanun, statü, yasa
kuruntulu, vesveseli, şüpheli
uzmanlaşma, ihtisas
acı, dert, keder, üzüntü
abartmak, büyütmek
il, vilâyet; uzmanlık alanı, branş
akıl almaz, mantıksız, saçma
kamçı, kırbaç; kamçılamak
fidye, kefaret
sürekli olarak, devamlı olarak
ilk, ön hazırlık
aşındırmak, paslanmak
ciddi, kararlı
prestijli, saygın
açıklık, berraklık
iletmek, transfer etmek, aktarmak
çarpmak, fırlamak, ses yapmak
hareketli, gezici, oynak
kayıp, eksik
olağanüstü, fevkalade, harikulâde
gübre
görkem, ihtişam
uzatmak, süresini uzatmak
davacı, şikâyetçi
kesinlikle, şüphesiz, karalı bir şekilde
tartışılabilir, soruşturulabilir, kuşkulu
bunalmak, sıcak basmak, terlemek
kaçırmak
tereddüdlü, duraksayan, mızmız
acayiplik, eksantriklik
bile bile, bilinçli olarak, kasten
bataklık; batırmak; suyla doldurmak
önemsiz, değersiz, anlamsız, cüzi
boş, faydasız, nafile
ilintili, ilişki, bağıntı
kanepe, divan, sedir; ifade etmek
karıştırmak, becerememek, şaşkınlık
katliam, kılıçtan geçirme, toplu cinayet
muhteşem, harika, görkemli
dakik
alay, sahte, taklit; alay etmek
eksiltme, kısıntı; azaltmak; geri dönmek
kavga, tartışma; çekişmek
sapmak
saf, böy, toy
yükseltmek, artmak
kısa bakış; belirti
zorunlu
his, duygu; fikir, kanı
not etmek; sökmek, parçalamak, devirmek
kalıp, şekil vermek
emekleme, sürünme; ürperti
karşılık vermek
şükran, minnettarlık
tutukluluk, gözaltı; sorumluluk, koruma
götürmek, gitmek, çıkmak
giriş yeri, kapı, geçit
acayip, garip, gülünç, anlamsız
rüzgârlı, fırtınalı
karşılık vermek, tersini yapmak
karşılamak, eşit güçle karşı koymak
otobur, otçul
acele, aceleye gelen, telaşlı
aydınlatmak, ışıtmak
kavşak, birleşme yeri, bağlantı noktası
özel dil, meslek argosu, mesleki dil
ayırma, izolasyon, ayrı durma
dolaysızlık, yakınlık, doğrudanlık
inatçı, dik kafalı, zorlu
ıtaat, boyun eğme, sadakât
asi, isyankâr, isyancı
priz, fiş; tıpa, tıkaç; reklam
doruk, zirve, dönüm noktası
ihanet etmek, hıyanet etmek
müsait olma, geçerlilik, mevcut olma
sevimli, tatlı, cana yakın
yerini almak, yerine geçmek
sıkıştırmak, ezmek
nispetçi, cadaloz, kinci, kindar
açıkça, açık açık
gösterişli, azametli, havalı
soykırım, genosit
simsar, komisyoncu, tefeci
güç, yaşama gücü, kuvvet
antlaşma, tüzük; sözleşmek
kalıntı, eski eser, yadigâr, hatıra
boş, münhal (kadro vs.)
tıslama, ıslık
önemsiz
yalanlamak, delillerle reddetmek
cüret, küstahlık
dolandırmak; anlamak; daraltmak
kapıcı, hademe
anlamak, çözmek; başarmak
nefes almak
kurt
nehir, ırmak
sky
gökyüzü, gök, sema; hava
bisiklet
hesap makinesi, hesap yapan kimse
vazo
porsuk; rahat vermemek, kızdırmak
kömür, maden kömürü
uzay, feza, mekân; aralık, boşluk
sincap
saat
akbaba
car
araba, otomobil
çiçek; çiçeklenmek
top; bilye
silgi; kauçuk; lastik
cetvel; hükümdar, yönetici
sea
deniz
gümüş
dünya; yeryüzü, toprak
180 items.
Contact - About - Help - Switch Theme