Wordset: Play
    
kriter, ölçüt, kıstas
n. one who supports the preservation of natural environments
etraf, ortam, çevre
assign a priority to
önyargılı, taraflı
endişeli, kaygılı, huzursuz
mücevherat, kuyumculuk, takı
mücevherat, kuyumculuk, takı
iki manalı, müphem
briefly, impermanently, passingly
toplam, bütün; birleştirmek, toplamak
permit; approve; empower
sorgu; soruşturma
diversity, multiplicity; kind
telaffuz
ufuk, görüş alanı
ninni
yabancı, ecnebi
armut
favori, gözde
ewe
dişi koyun, marya
sincap
albay
koro
science of numbers and number patterns and forms
picture, envisage, imagine
tarife, şift, program
arşiv, belgelik
telaffuz etmek, söylemek; bildirmek
parantez, parantez işareti
30 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme