Wordset: Play
     
son, en son, en uzak, esas
6013
kriter, ölçüt, kıstas
11939
n. one who supports the preservation of natural environments
13455
etraf, ortam, çevre
5466
assign a priority to
13066
önyargılı, taraflı
8476
endişeli, kaygılı, huzursuz
6188
mücevherat, kuyumculuk, takı
12459
mücevherat, kuyumculuk, takı
12103
iki manalı, müphem
2636
briefly, impermanently, passingly
12309
toplam, bütün; birleştirmek, toplamak
8407
permit; approve; empower
12308
sorgu; soruşturma
8532
diversity, multiplicity; kind
12307
telaffuz
3764
ufuk, görüş alanı
575
ninni
2351
yabancı, ecnebi
9847
armut
7342
favori, gözde
12281
ewe
dişi koyun, marya
9598
sincap
4822
albay
137
koro
12210
science of numbers and number patterns and forms
12265
picture, envisage, imagine
12262
tarife, şift, program
5966
arşiv, belgelik
9177
telaffuz etmek, söylemek; bildirmek
12259
parantez, parantez işareti
12261
31 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme