Wordset: Play
    
-den başka, hariç
olmasa, olmasaydı
bakmaksızın, hesaba katmadan
ışık tutmak, aydınlatmak
-e gelince
-e karşın, aksine
-nın aksine, -e karşın
eşiğinde, üzere
İle birlikte, yanısıra
şartıyla, şayet
neden olmak, yol açmak
neden olmak
sayesinde
nedeniyle, -den dolayı
ayrı olarak, -den başka
amacıyla, -mek için
açısından
ilgili, istekli
benzer; özdeş
maruz kalmak
soyundan gelmek
kasten, bile bile
katılmak
23 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme