Wordset: Play
    
uymak, uyumlu olmak
hatırlayan, anan, hatırlatan
uzatmak, germek, yaymak
ateşlemek, patlatmak; salmak
kâtip; tezgâhtar
dedikodu yapmak, çene çalmak
uğraş, iş, meşguliyet
sürekli, aralıksız, daimi
cereyan, hava akımı
geri çekilme, dönüş, gerileme
sözleşme; büzülme; hastalık kapmak
zahmete değer, uğraşmaya değer
bol olmak, çok olmak, dolu olmak
maya, köpük, coşku
acımasız, merhametsiz, insafsız
karşılaştırmak, mukayese etmek
şımarık, arsız
gıpta etmek, imrenmek, gözü kalmak
hoşgörülü, merhametli, şefkâtli
uğursuz, meşum, talihsiz
aşırı, ölçüsüz, dengesiz
21 items.
Contact - About - Help - Switch Theme