Wordset: Play
     
mühür, damga; mühürlemek; fok
232
ince dal, dal; kavramak, incelemek
235
ezberden okumak
2558
geleneksel olarak
11737
(hayalinde)canlandırmk
11734
zedelenebilir, savunmasız
16
yaralamak, incitmek
8455
kaçmak, uçup gitmek
2509
ayartmak, baştan çıkarmak
991
ayılmak, aklını başına getirmek, ciddileşmek
11733
bastırılamaz, yatıştırılamaz
11732
araya girmek, burnunu sokmak
5999
düzenlemek; demir dövmek; sahtesini yapmak
1599
yasaklama, yasak
6738
yumuşak, pürüzsüz
4402
tahmin etmek, değer biçmek
6008
err
hataya düşmek, yanılmak
11731
yükseklik, rakım
149
içermek, kapsamak
5492
niyet etmek, kastetmek
6103
serpmek; suyla oynamak; uğraşmak
8371
İhlal etmek, çiğnemek, tecavüz etmek, bozmak
11722
çarpışmak, çatışmak, zıt düşmek
3713
şükran, minnettarlık
421
lanet, bela
460
kanal, boru; akıtmak, kurumak
719
peçe, perde; maskelemek
3139
kabul etmek, itiraf etmek
5524
izlemek, peşinde koşmak
5989
öcünü almak, hıncını almak
6406
tutarlı, ahenkli
1810
bıkkınlık, can sıkıntısı
11719
patlama, yarılmak
2140
pazarlık etmek
4708
bozmak, ırzına geçmek, ihlal etmek
6583
küstah, haddini bilmez, cüretli
11718
sezgi, sezi, önsezi
6269
farzetmek, saymak
5740
esas, temel, ana
5902
parlaklık; hararet; korlaşmak, yanmak
7559
hortum, boru; çorap
10731
aid
yardım etmek
4880
batıl inanç, hurafe
6926
kukuleta, başlık
1257
bone, başlık, kep; kaput, kapak
10730
masum, suçsuz, günahsız
6566
uzak, çok eski, çok uzak
6130
karıştırmak, katılmak
2349
pakt, anlaşma, sözleşme
6223
rug
kilim, halı
4003
tek, yegane; ayak tabanı; pençe vurmak
4603
sızmak, süzülmek
8429
belirsiz, kararsız, muğlak
2112
bilinçli, farkında, kasti
6185
yarıya bölmek, ikiye bölmek
10728
bulutlu, kapalı (hava)
8248
özlemek, hasret olmak, çok arzu etmek
4768
koşul, durum, olay
5805
emsal, akran; dikkatle bakmak
4557
uçurum, sarp kayalık
4792
küçük parça, grup, kesir
2508
mırıltı; homurdanmak, söylenmek
10727
itaatkar bir şekilde, uysalca
10726
hız, adım, yürüyüş, adımlamak
8985
keyif, zevk, hoşnut etmek, sevindirmek
865
her şeye rağmen, ne olursa olsun, aldirmadan
10725
sırf, düpedüz, dik; sapmak
3281
Sakin sakin, acele etmeden, yavaş
10724
Yeryüzüne çıkmak(fiil); yeryüzüne çıkan kaya veya katman(isim)
10723
güvenilmez, belirsiz, tutarsız
6880
cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak
6341
bahane, kulp
7597
canlı, hayat dolu, parlak
6824
uçurum, sarp kayalık
3046
edebiyat, yazın
10151
dayanmak, katlanmak
6422
yetersiz, eksik
5930
yaymak, sürmek, sermek
5536
ayak basmak; ayak altında çiğnemek
4932
çıkıntı, dağlık burun
10722
evcilleştirmek
10720
Kudretsiz, güçsüz, iktidarsız
10719
aşırı sevinç, coşku, vect
4643
torun, oğul, neslinden olan
4950
gezinti; dolaşmak
160
nod
kafa sallamak, baş işareti
504
yemin, ant, sövgü, küfür
3266
Feragat, vazgeçme
10718
gerçi, her ne kadar, ise de, -e rağmen
8381
pusu, tuzak
1442
kartuş, kutu; fişek
9304
daldırmak, batırmak, gömmek
4959
itmek, ileri sürmek
10717
Dokumak
10716
selamlamak, kutlamak, selam vermek
6630
temsil etmek, temsilciliğini yapmak
5752
taslak; para çekme; askere alma
6539
bakış; bakmak; ilgilendirmek; saygı
3200
sinsi, fırsat kollayan, hain
4666
mahvetmek, bozmak
5990
rahip, keşiş
1998
dörtnala koşmak
2139
ufalamak, parçalamak; harap olmak
7702
moloz, taş yığını, döküntü
4633
bavul, bagaj; ağaç gövdesi; hortum
1979
merdiven, basamak
1693
saygıdeğer
4703
Zaaf, düşkünlük
10715
aksi, karşı, ters, karşıt, muhalif
4577
aralık, ara, mesafe,süre
8998
dere, çay
2149
cephane, koz, saldırı fırsatı
10707
nimet, lütuf; kutsama
1537
il, vilâyet; uzmanlık alanı, branş
5232
dolgu maddesi; sözde doldurma
417
memnun, hoşnut
876
azaltmak, eksilmek, küçültmek
3020
alt, aşağı, değersiz; ast olan kimse
3314
Yıkıcı, zararlı
10545
gurur
3770
ata, cet
6723
sahip olmak, elinde bulundurmak
5840
heykel, heykelcik, heykeltraşlık
6862
dikkatini dağıtmak, şaşırtmak, avutmak
129
bitirmek, sonuçlandırmak
5898
korku ile, tasa ile
10548
desteklemek, güçlendirmek, pekiştirmek
4714
başlamak, başlatmak
2501
ıstemek, talep etmek
5500
Gizlilik
10672
kutsal, mukaddes
550
Kehanet, tahmin
10673
Istekle, şevkle, şiddetle
10674
dinmek; durmak, son vermek, vazgeçmek
356
farkında, haberdar
5714
Mucize eseri, mucizevi
10676
dalgalanmak, inişli çıkışlı olmak; dalgalı
10678
bıçak ağzı, kılıç
7524
hançer, kama
3086
Karakalem, karakalem resim, kömür
10679
tütsü, buhur; kızdırmak
7377
ara sıra, bazen
6169
kat
6877
girişimci; müteahhit
7485
Alçakgönüllülük, tevazu
10685
soruşturma, sorgu, soru
6644
farkedilebilir, görülebilir
316
gıcırtı
2985
göstermek, belirtmek, işaret etmek
6032
anlaşılmaz, akıl almaz
10686
takdir etmek, değerini bilmek
5769
ezgi, meladi, nağme, ...
10601
ata, cet
10687
sadakat, hürmet
2583
hatip, vaiz
929
şehitlik
10688
kutsamak, adamak
10689
değnek, asa
10690
dinsel tören, dini tören
6838
alın
1668
başlangıçta, ilk olarak
10691
nadiren
3918
hastalık, rahatsızlık
5473
çırak, acemi; çırak olarak vermek
3579
benzemek
6171
ihanet etmek, hıyanet etmek
7128
yorum, çeviri, tercüme, açıklama
5182
farketmek
10692
acı, keskin, sert
1906
garez, kin
10693
sihirbaz, büyücü
10694
mezhep, tarikat, inanç; tutku, heves
7757
huzur; varoluş, bulunma
1213
önemsiz
2574
zulmetmek, eziyet etmek, acı çektirmek
4448
sin
günah
10695
tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
5887
zina, eşini aldatma
3524
oburca yemek, yalayıp yutmak
5019
alev; parlamak
7599
Kutsal, ilahi, tanrisal; çok güzel
10696
taç
830
şan, şeref, ün, ihtişam
6809
arıtmak, temizlemek, saf hale getirmek
6656
endişeli, kaygılı, huzursuz
6188
felaket nedeni; yıkım, bozulma
7921
civata; sürgülemek; fırlamak, kaçmak
1219
çok derin, engin
2581
açıklanabilir
10697
çağrışım yapmak, anımsatmak, hatırlatmak
6915
fetih, yenme
8490
anlamsız, manâsız, saçma
6627
karışmak, burnunu sokmak
3738
anlaşılan, görünüşe göre
10702
etkilemek, tesir etmek
5532
değişmeden, devamlı, sürekli olarak
5808
talihsiz, feci, korkunç
10703
197 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme