Wordset: Play
    
hiç garip değil, şaşmamalı!
yerine
yerine
ne olursa olsun
O zamandan beri
olmadıkça, olmazsa, -mazsa
fakat, ama; her nasılsa
yerine, -den ziyade
daha doğrusu, oldukça
olsa da, buna rağmen
ileri, öne
sanki, -mış gibi
örneğin
en azından
böylece, bu nedenle
böylece, o kadar ki, -sın diye
yanısıra, hem de
gibi, örneğin
bütün, tüm
hiç, her
Ayrıca, hem de , de, da
Bir zamanlar
Bir bakıma
Bu arada
Son zamanlarda
karşın, ise de, rağmen
hatta, bile; düz, düzenli; çift
başka
çok geçmeden, yakında
direkt, içinden, sayesinde
Birbiri, birbirini, birbirine
31 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme