Wordset: Play
    
no wonder hiç garip değil, şaşmamalı!
instead of yerine
instead yerine
no matter what ne olursa olsun
ever since then O zamandan beri
unless olmadıkça, olmazsa, -mazsa
however fakat, ama; her nasılsa
rather than yerine, -den ziyade
rather daha doğrusu, oldukça
even though olsa da, buna rağmen
forward ileri, öne
as if sanki, -mış gibi
for example örneğin
at least en azından
thus böylece, bu nedenle
so that böylece, o kadar ki, -sın diye
as well as yanısıra, hem de
such as gibi, örneğin
whole bütün, tüm
ever hiç, her
also Ayrıca, hem de , de, da
once upon a time Bir zamanlar
in a way Bir bakıma
by the way Bu arada
Lately Son zamanlarda
although karşın, ise de, rağmen
even hatta, bile; düz, düzenli; çift
else başka
soon çok geçmeden, yakında
through direkt, içinden, sayesinde
Each other Birbiri, birbirini, birbirine
31 items.
Contact - About - Help