Wordset: Play
    
üstünde (bir şey) denemek
Defol; dışarı çıkarmak.
içeri gelmek, girmek
kaçmak
birine kızgın olmak
iyileşmek
geri dönmek, geri gitmek
uzaklaşmak
geri gelmek, dönmek
Ortaya çıkmak
Devam et, ilerlemek
Varmak (İstasyon, okul vs bina)
Varmak (şehir,köy vb)
Aramak
Bakmak
Kısa süreliğine uğrayıp bakmak
uzak durmak
giymek, takmak
atlatmak, üstesinden gelmek
hatırlama, çağrışım; geri çağırmak
biraz zaman oldu
adalet sağlamak
bağışla beni
cüret etmek
içine dökmek
kapatmak, söndürmek(ışık)
bırakmak, vazgeçmek
uzanmak
oturmak
oturmak
devam ettirmek, sürdürmek
dikkat etmek, dikkatli olmak
uyanmak
kalkmak
Uyanık kalmak
hazırlanmak
36 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme