Wordset: Play
    
uzak durmak
giymek, takmak
atlatmak, üstesinden gelmek
hatırlama, çağrışım; geri çağırmak
biraz zaman oldu
adalet sağlamak
bağışla beni
cüret etmek
içine dökmek
kapatmak, söndürmek(ışık)
bırakmak, vazgeçmek
uzanmak
oturmak
oturmak
devam ettirmek, sürdürmek
dikkat etmek, dikkatli olmak
uyanmak
kalkmak
Uyanık kalmak
hazırlanmak
20 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme