Wordset: Play
    
ayırmak, bölmek, dağılmak
iş, iş yeri
alıcı
teslim almak
sahil, deniz kenarı, deniz kıyısı
eşit, denk, eş
ifade etmek, anlatmak, açıklamak
ifade, ifade etme, deyim
deneyim, tecrübe; yaşamak
tecrübeli, deneyimli
deney; deney yapmak, deneye tabi tutmak
uykuya dalmak
özne; konu; mecbur etmek
gazeteci
korumak, gözetmek
mesafe, uzaklık
üretmek
Eylül
aralık
kasım
ekim
eleştirmek, kusur bulmak
bölmek, ayırmak
izin vermek, bırakmak, kabul etmek
belirtmek, ifade etmek, söylemek
dahil olmak
tanımlamak, tarif etmek
Gerekli, lazım
Değerli, kıymetli
Okunaklı
Anlaşmak, razı olmak
Geçmiş olsun
Geçerli,Şimdi ki; akım
Durum, dava, olay, kasa
Birincil, temel, ana, ilk
Tepki, yanıt, cevap
Açıklamak, anlatmak
Kurtarmak, kurtarma
Savunmak, Tartışmak
yabancı, ecnebi
Reddetmek
Tahmin, Tahmin etmek
42 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme