Wordset: Play
    
aklına gelmek, hatırlamak
olası olmayan
reklâmını yapmak, reklâm yapmak
farkına varmak, farketmek
şaşırtmak, afallatmak, hayret ettirmek
şanslı, tâlihli, bahtı açık
rüzgar, yel; dönemeç; sarmak, dolamak
kapkaççı, hırsız
kapmak, yakalamak
bağlantı, eklem, bağ
bağlı olmak, ilgili olmak
onaylamak
ıstisna, olağanüstü, fevkalade
tie
bağlamak, düğümlemek; oy eşitliği
bilek
istekli, hevesli
bağırmak
torba, çuval
gözden kaybolmak
tesadüf etmek, rastlamak; çarpışmak
sıyrık, çizik, sürtme; kazımak
sum
toplam, tutar, adet, yekun
sınırlamak, hapsetmek; sınır
kabul etmek, itiraf etmek
vicdan
25 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme