Wordset: Play
    
arise yükselmek, doğmak, meydana çıkmak
astound şaşırtmak, afallatmak, şoke etmek
assume farzetmek, saymak
assert iddiada bulunmak
apply uygulama
Agreement Anlaşma
although karşın, ise de, rağmen
alternate sıra ile yapmak
alongside yanında
along boyunca-süresince
allow izin vermek, bırakmak, kabul etmek
alive canlı, sağ, hayatta
alienate soğutmak, yabancılaştırmak
Advise Tavsiye, Bildirmek, öğüt vermek
advertise Reklâm vermek, reklam yapmak
Adverse Olumsuz, zıt, karşıt, aykırı
adopt benimsemek, evlat edinmek
account for açıklamak, izah etmek
advance ilerlemek, kazanmak, elde etmek
adequately Yeterince
add eklemek
Across Karşısında, karşıdan karşıya, karşı
achievement başarı
accuse of Suçlamak
according to göre
abstract soyut; soyutlamak, özet çıkarmak
above yukarıdaki, sözü geçen, üstünde, cennette
27 items.
Contact - About - Help