Wordset: Play
     
porsiyon, pay, hisse, parça
6245
kap, alet
2111
geleneksel olarak
11737
ezberden okumak
2558
ince dal, dal; kavramak, incelemek
235
mühür, damga; mühürlemek; fok
232
(hayalinde)canlandırmk
11734
ayılmak, aklını başına getirmek, ciddileşmek
11733
ayartmak, baştan çıkarmak
991
kaçmak, uçup gitmek
2509
yaralamak, incitmek
8455
zedelenebilir, savunmasız
16
bastırılamaz, yatıştırılamaz
11732
err
hataya düşmek, yanılmak
11731
tahmin etmek, değer biçmek
6008
yumuşak, pürüzsüz
4402
yasaklama, yasak
6738
düzenlemek; demir dövmek; sahtesini yapmak
1599
araya girmek, burnunu sokmak
5999
İhlal etmek, çiğnemek, tecavüz etmek, bozmak
11722
serpmek; suyla oynamak; uğraşmak
8371
niyet etmek, kastetmek
6103
içermek, kapsamak
5492
yükseklik, rakım
149
bıkkınlık, can sıkıntısı
11719
tutarlı, ahenkli
1810
öcünü almak, hıncını almak
6406
izlemek, peşinde koşmak
5989
kabul etmek, itiraf etmek
5524
peçe, perde; maskelemek
3139
kanal, boru; akıtmak, kurumak
719
lanet, bela
460
şükran, minnettarlık
421
çarpışmak, çatışmak, zıt düşmek
3713
küstah, haddini bilmez, cüretli
11718
bozmak, ırzına geçmek, ihlal etmek
6583
pazarlık etmek
4708
patlama, yarılmak
2140
hortum, boru; çorap
10731
parlaklık; hararet; korlaşmak, yanmak
7559
esas, temel, ana
5902
farzetmek, saymak
5740
sezgi, sezi, önsezi
6269
bone, başlık, kep; kaput, kapak
10730
kukuleta, başlık
1257
batıl inanç, hurafe
6926
aid
yardım etmek
4880
rug
kilim, halı
4003
pakt, anlaşma, sözleşme
6223
karıştırmak, katılmak
2349
uzak, çok eski, çok uzak
6130
masum, suçsuz, günahsız
6566
yarıya bölmek, ikiye bölmek
10728
bilinçli, farkında, kasti
6185
belirsiz, kararsız, muğlak
2112
sızmak, süzülmek
8429
tek, yegane; ayak tabanı; pençe vurmak
4603
mırıltı; homurdanmak, söylenmek
10727
küçük parça, grup, kesir
2508
uçurum, sarp kayalık
4792
emsal, akran; dikkatle bakmak
4557
koşul, durum, olay
5805
özlemek, hasret olmak, çok arzu etmek
4768
bulutlu, kapalı (hava)
8248
itaatkar bir şekilde, uysalca
10726
her şeye rağmen, ne olursa olsun, aldirmadan
10725
keyif, zevk, hoşnut etmek, sevindirmek
865
hız, adım, yürüyüş, adımlamak
8985
Sakin sakin, acele etmeden, yavaş
10724
sırf, düpedüz, dik; sapmak
3281
Yeryüzüne çıkmak(fiil); yeryüzüne çıkan kaya veya katman(isim)
10723
çıkıntı, dağlık burun
10722
ayak basmak; ayak altında çiğnemek
4932
yaymak, sürmek, sermek
5536
yetersiz, eksik
5930
dayanmak, katlanmak
6422
edebiyat, yazın
10151
uçurum, sarp kayalık
3046
canlı, hayat dolu, parlak
6824
bahane, kulp
7597
cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak
6341
güvenilmez, belirsiz, tutarsız
6880
evcilleştirmek
10720
Kudretsiz, güçsüz, iktidarsız
10719
Feragat, vazgeçme
10718
yemin, ant, sövgü, küfür
3266
nod
kafa sallamak, baş işareti
504
gezinti; dolaşmak
160
torun, oğul, neslinden olan
4950
aşırı sevinç, coşku, vect
4643
itmek, ileri sürmek
10717
daldırmak, batırmak, gömmek
4959
kartuş, kutu; fişek
9304
pusu, tuzak
1442
gerçi, her ne kadar, ise de, -e rağmen
8381
Dokumak
10716
Zaaf, düşkünlük
10715
saygıdeğer
4703
merdiven, basamak
1693
bavul, bagaj; ağaç gövdesi; hortum
1979
moloz, taş yığını, döküntü
4633
ufalamak, parçalamak; harap olmak
7702
dörtnala koşmak
2139
rahip, keşiş
1998
mahvetmek, bozmak
5990
sinsi, fırsat kollayan, hain
4666
bakış; bakmak; ilgilendirmek; saygı
3200
taslak; para çekme; askere alma
6539
temsil etmek, temsilciliğini yapmak
5752
selamlamak, kutlamak, selam vermek
6630
cephane, koz, saldırı fırsatı
10707
dere, çay
2149
aralık, ara, mesafe,süre
8998
aksi, karşı, ters, karşıt, muhalif
4577
talihsiz, feci, korkunç
10703
değişmeden, devamlı, sürekli olarak
5808
etkilemek, tesir etmek
5532
anlaşılan, görünüşe göre
10702
karışmak, burnunu sokmak
3738
anlamsız, manâsız, saçma
6627
fetih, yenme
8490
çağrışım yapmak, anımsatmak, hatırlatmak
6915
açıklanabilir
10697
çok derin, engin
2581
civata; sürgülemek; fırlamak, kaçmak
1219
felaket nedeni; yıkım, bozulma
7921
endişeli, kaygılı, huzursuz
6188
arıtmak, temizlemek, saf hale getirmek
6656
şan, şeref, ün, ihtişam
6809
taç
830
Kutsal, ilahi, tanrisal; çok güzel
10696
alev; parlamak
7599
oburca yemek, yalayıp yutmak
5019
zina, eşini aldatma
3524
tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
5887
sin
günah
10695
altında, altta
3143
zulmetmek, eziyet etmek, acı çektirmek
4448
önemsiz
2574
huzur; varoluş, bulunma
1213
mezhep, tarikat, inanç; tutku, heves
7757
sihirbaz, büyücü
10694
garez, kin
10693
acı, keskin, sert
1906
farketmek
10692
yorum, çeviri, tercüme, açıklama
5182
ihanet etmek, hıyanet etmek
7128
benzemek
6171
çırak, acemi; çırak olarak vermek
3579
hastalık, rahatsızlık
5473
nadiren
3918
başlangıçta, ilk olarak
10691
alın
1668
dinsel tören, dini tören
6838
değnek, asa
10690
kutsamak, adamak
10689
şehitlik
10688
hatip, vaiz
929
sadakat, hürmet
2583
ata, cet
10687
ezgi, meladi, nağme, ...
10601
takdir etmek, değerini bilmek
5769
anlaşılmaz, akıl almaz
10686
göstermek, belirtmek, işaret etmek
6032
gıcırtı
2985
farkedilebilir, görülebilir
316
soruşturma, sorgu, soru
6644
Alçakgönüllülük, tevazu
10685
girişimci; müteahhit
7485
kat
6877
ara sıra, bazen
6169
tütsü, buhur; kızdırmak
7377
Karakalem, karakalem resim, kömür
10679
hançer, kama
3086
bıçak ağzı, kılıç
7524
dalgalanmak, inişli çıkışlı olmak; dalgalı
10678
Mucize eseri, mucizevi
10676
farkında, haberdar
5714
dinmek; durmak, son vermek, vazgeçmek
356
Istekle, şevkle, şiddetle
10674
Kehanet, tahmin
10673
kutsal, mukaddes
550
Gizlilik
10672
ıstemek, talep etmek
5500
Hatiplik, güzel ve etkili konuşma, küçük tapınak, hitabet
10671
farkinda olmadan, bilmeden
10668
aldatmak, kandırmak
6228
maruz bırakmak, ışığa tutmak; ifşa, teşhir
2102
başlamak, başlatmak
2501
desteklemek, güçlendirmek, pekiştirmek
4714
korku ile, tasa ile
10548
bitirmek, sonuçlandırmak
5898
dikkatini dağıtmak, şaşırtmak, avutmak
129
heykel, heykelcik, heykeltraşlık
6862
sahip olmak, elinde bulundurmak
5840
ata, cet
6723
Yalnızlık, tek basınalık, ıssızlık
10547
yorgun, bitkin, bezgin; yorucu
8057
gurur
3770
Yıkıcı, zararlı
10545
alt, aşağı, değersiz; ast olan kimse
3314
azaltmak, eksilmek, küçültmek
3020
memnun, hoşnut
876
dolgu maddesi; sözde doldurma
417
kazanmak, elde etmek
5800
aciz
4844
gösteri
10075
akla yatkın, makul
2633
sendelemek; sürçme
1956
nemli, ıslak; rutubet, keder; ıslatmak
3406
il, vilâyet; uzmanlık alanı, branş
5232
talep, rica, dilek; dilekçe vermek
3667
nimet, lütuf; kutsama
1537
bozmak, kırmak, yıkmak
3519
mütevazi
1847
zayıf, dayanıksız, çelimsiz; narin
9305
boş, nafile, beyhude
6532
boş, faydasız, nafile
4546
istemek, şiddetle arzu etmek
5764
bilge, akıllı, ağırbaşlı; adaçayı
5055
ilgi, alâka
5414
aydınlatmak, öğretmek, bilgi vermek
6275
kanepe, divan, sedir; ifade etmek
3998
utandırmak
4349
Dikkatle seyretmek, düşünüp taşınmak, niyet etmek
10538
baştaki, baş, ilk
5986
müşteri, müdavim; patron
4739
kanıtlamak, ispat etmek
5507
vazgeçmek, terk etmek, feragat etmek
7151
kaçınılmaz
2238
coşku, heyecan, heves, şevk
3345
yetiştirmek, büyütmek
2308
ödül, mükâfat
6038
göçmen, muhacir, göçebe
5746
alet, aygıt, cihaz
6937
karıştırmak, güçleştirmek
5981
dalma; atılmak, saplamak
3079
yüzleştirmek, karşı koymak
3167
aklı başında; anlaşılır, berrak
208
mantar; tıpa
670
desteklemek, tutmak
5559
büyülemek, büyü yapmak; zevk vermek
4995
ışık tutmak; dökmek; baraka, odunluk
110
dolap, yüklük
4074
dökmek, akıtmak, boşaltmak
6840
uygun görmek, onaylamak
5804
düşünüp taşınmak
2457
arasında (2'den fazla)
8638
çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak
5560
sürdürmek, sağlamak, geçindirmek, korumak
5253
fırlatma, atma, savurma
7252
kâfir, geleneklere ters kimse
10493
takdir etmek, nasip etmek, emretmek
3566
durum, tavır, vaziyet
5671
İlgisizlik, aldırmazlık
10492
ikna etmek, inandırmak
4330
ortaya çıkma, patlak verme; salgın
510
bükmek, dolamak, burkmak
5165
komplo, entrika, fesat
6215
muhteşem, harika, görkemli
3534
yazmak, tescil etmek
8313
teşhis, tanı, belirtme, gösterme
10473
mucize, harika, keramet
6821
kurban, fedakarlık; feda etmek
3103
kınamak, ayıplamak, suçlamak
6493
şehit, kurban, mağdur
542
tereddüd etmek, duraksamak
6025
tam, kesin; halis; ifade etmek
2310
Neşe, sevinç, eğlence
10470
muhabbet, şefkat, sevgi; meyil
7881
ganimet, yağma, çapul
5156
tuhaf, özgün; özel eşya, ayrıcalık
3277
elde tutmak, kaybetmemek
661
kader, kısmet, alın yazısı
6398
eşlik etmek; yanında olmak
278
ateş
4219
yağmalamak, talan etmek
6884
Taşımak(hava, su vb), sürüklemek
10469
Flüt
10468
rağmen, yine de, gerçi
10319
haçlı seferi; savaşmak
10467
büyütmek, yayılmak, genişlemek
5667
beslemek, değer vermek, bağrına basmak
3450
sevgili, aziz
1742
yaşamak, ikamet etmek
1215
sıkıştırmak, ezmek
7124
acı çekmek, zarar görmek
5602
Sonsuzluk, ebediyet
10449
kale, hisar, istihkam
3622
yenmek, mağlup etmek
9278
suspicious
10443
şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
6555
kuru, kurak, çorak
4818
kötüye kullanmak, suistimal etmek
6822
görüşmek
4886
ateşkes; fasıla
1844
alıştırmak
338
titreme, ürperme; titreşmek
4762
arkadaş
774
rica etmek, yalvarmak, dilemek
7703
kuşatmak, sıkıştırmak
4485
şaşırtmak, sersemletmek
10367
zarar vermek, incitmek
5639
toplamak, bir araya getirmek, tutmak
6183
karanlık, kasvet, hüzün, sıkıntı
5290
savaşmak, mücâdele etmek
6030
paralı asker; ücretli; paragöz
2145
Savaşçı, asker
10365
sıkıcı, mat, kör
3078
Kirli, pis
10364
Zırh; zırhla kaplamak
10363
İs, kurum; is lekesi yapmak, is yapmak, kurum yapmak
10362
şenlik ateşi
3532
tam, bütün
5829
papaz, rahip, keşiş
10361
kavramak, anlama, idrak
3135
son derece, aşırı derecede
6537
sayıklayan; çılgın
231
Ateşli, heyecanlı, telaşlı, hararetli
10360
göz atmak; bakış
1880
bitkin; bayılmak
2996
sersem; baş döndürücü
50
cilt, kalın kitap
4729
aziz, evliya
4423
süslemek, güzelleştirmek
3252
geniş; uçsuz bucaksız; dünya kadar
353
terk etmek, bırakmak
6318
tokasını çözmek
764
sunak, kurban kesme yeri; mihrap
7222
pew
kilise oturağı, uzun bank
4587
göbek; merkez
9622
ithaf etmek
2539
Tabut, tabuta koymak
10335
olasılıksız, olası olmayan
10334
yutmak; ezberlemek; kırlangıç
6580
hap, ilaç
10332
saçmak, serpmek, dağıtmak, yayılmak
9068
insan soyu, insanlık, erkekler
6500
ayırmak, tahsis etmek, adamak
4630
büyülemek, cezbetmek
2364
ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık
6177
kararlaştırmak, belirlemek
5528
Altında, aşağısında, alttaki
10331
yığın, külçe, topak, iri parça
4634
gerçekleştirmek, başarmak, elde etmek
10330
dikizlemek, gözetlemek
10329
sabitleştirmek, takmak, gözlerini dikmek
10328
bağımlılık, tiryakilik, tutku
10327
memnun olmak, kapsamak, içermek
10326
mücâdele etmek, çabalamak
6012
yemin etmek, ant içmek; küfretmek, sövmek
7347
grev yapmak, gosteri yapmak, vurmak, çarpmak
10325
ortaya çıkmak; yüzey, dış görünüş
10314
vow
vaat, ant, yemin, adak; ahdetmek
10313
inanç, güven
10311
muhabir
10310
seçimle ilgili
8237
eğri, çarpık, yamuk; eğriltmek
7167
aday
4864
katılım
10309
gözlemci, müşahit
10307
-altında
10122
şüphe, kuşku, tereddüd
5715
istekli,arzulu
10121
açığa çıkarmak
5878
kişi, birey, bireysel, kişisel
5545
sonsuz, ebedi, ölümsüz
9086
ısrar etmek, tutturmak
6023
ikna etmek, inandırmak
8750
vazgeçirmek, caydırmak
6876
umudunu kesmek; umutsuzluk, çaresizlik
5337
yenmek, aşmak, devirmek
5955
cesaret, yüreklilik, yiğitlik
6336
yeterli, kâfi, yeter
5844
yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
5731
güvence vermek, rahatlatmak
5354
yumuşak, duyarlı
10119
akıl, akıllılık, bilgelik
6825
sıkıntı vermek, sıkıntı tutmak
10118
ön sezi
10117
reklâm, tanıtım, terfi, artırma
6076
gözünü dikmek, dik dik bakış
3128
yine de
10115
hafifçe, belli belirsiz, çok az
6302
gözden kaybolmak, yok olmak
2490
herif, yoldaş
10113
rahatlatma, ferahlama
1871
iç çekmek; ah etmek
3007
kaygan, kaypak, güvenilmez
6960
-siz
10112
zar zor, güçbela, anca
282
memnun etmek, tatmin etmek
6323
baştan çıkarma, ayartma, iğfal etmek
10090
karşılaşmak, yüzleşmek; çarpışmak; rastlamak
348
engel, mani
6439
aim
hedeflemek, hedef
5553
gezmek, dolaşmak; kaybolmak; sayıklama
90
meşale; fener
443
yaklaşmak, yanaşmak
5616
tenezzül etmek, lütfetmek
10086
dikkate almak, hesaba katmak
5465
solmak
10081
stajyer, ogrenci, cirak
10080
doga üstü
10079
karşın, rağmen
5648
405 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme