Wordset: Play
    
Varmak (İstasyon, okul vs bina)
Varmak (şehir,köy vb)
Aramak
Bakmak
Kısa süreliğine uğrayıp bakmak
Üst katta, yukarıda
Yer
Yön
uzak
Önünde
Arkasında
Yüzünden
-sız
ile
Up
Yukarı, yukarıda, ayakta
-e kadar
direkt, içinden, sayesinde
Geçmek, geçip gitmek
Üzerine, Üzerinde, Üzerinden, Bitti
Dışarısında
out
dışarı, dışarıda
Off
Uzak, uzakta, boşlukta bir yere
Yakınında, yakın
İçine
İçerisinde, içerisine
-dan
For
için, (belli bir süre)-dir
Aşağı, aşağısında
9dan önce
Otobüs ile
Babam tarafından
Nehrin yanında
Yanında
Altında (Pozisyon, rütbe, seviye)
Etrafında
Arasında (ikiden fazla şeyin)
Karşı
-dan sonra
Hakkında, yaklaşık, civarı
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme