Wordset: Play
    
back geri, arka; sırt
will istek, arzu; vasiyetname; -ecek
when ne zaman
good iyi
come gelmek
there şurada, orada
how nasıl
go gitmek
think düşünmek, sanmak
get almak
right sağ; doğru
about hakkında, etrafında, yaklaşık
on üzerinde
just sadece, henüz, şimdi; adil
no hayır
for için
in içinde
what ne
18 items.
Contact - About - Help