Wordset: Play
    
trafik
birleştirme
haksız-hileli
halbuki-oysa
erken
öğrenmek
pürüzsüz-düzeltmek
gözlem
kopya, nüsha, suret; kopyalamak
oturmak; koltuk, oturak
paket-paketlemek
yayma-emisyon
redetmek
taahhüt
sayısal
ayakkabı
buğday
kurucu
karaciğer
emmek
tercüme etmek
her ne-herhangi
haber
psikolog
kabul-giriş izni
satıcı
en az
ikiz
göre-uygun olarak
tehlike
ada
et
kapamak
iş verme
felsefe
turizm
boyunca, süresince; yanısıra
sade, düz, basit; açık; sıradan
ill
hasta
şair
onyıl
ağızdan-sözlü
ban
yasaklamak
başarmak
44 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme