Wordset: Play
     
trafik
9443
birleştirme
9442
haksız-hileli
9441
halbuki-oysa
9440
erken
1043
öğrenmek
9438
pürüzsüz-düzeltmek
9437
gözlem
9436
kopya, nüsha, suret; kopyalamak
9434
oturmak; koltuk, oturak
9433
paket-paketlemek
9431
yayma-emisyon
9430
redetmek
9429
taahhüt
9428
sayısal
9427
ayakkabı
9426
buğday
5311
kurucu
9425
karaciğer
9283
emmek
9424
tercüme etmek
2660
her ne-herhangi
9423
haber
3959
psikolog
9422
kabul-giriş izni
9421
satıcı
9420
en az
9419
ikiz
8575
göre-uygun olarak
9418
tehlike
9417
ada
4278
et
4108
kapamak
9416
iş verme
9415
felsefe
9401
turizm
9414
boyunca, süresince; yanısıra
9413
sade, düz, basit; açık; sıradan
9411
ill
hasta
787
şair
9410
onyıl
5443
ağızdan-sözlü
9409
ban
yasaklamak
5434
başarmak
8742
44 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme