Wordset: Play
     
iniş, alçalma; baskın
565
nazik, terbiyeli, iyi, uygun
692
menekşe, mor
1754
sert, şiddetli, azılı
9701
yumruk sesi; güm diye ses çıkarmak
1534
tokuşturmak, tıkırdamak
3094
yapışmak, tutunmak
2251
tıngırdamak, çınlamak
3004
dolandırıcılık
390
sürüklenmek; sapma
1243
örgü; kıvrım; örmek
8299
ekoseli, kareli; ekoseli kumaş
7869
işaret etmek, belirtisi olmak
9564
beklemek
9557
diş taşı; vücut lekesi; plaka, levha
7519
veba, belâ, felâket
5021
domuz; pis herif
5381
sicim; sarma; dolamak
447
dumanlı sis, kirli hava
1003
kendini beğenmiş
7643
istila, baskın, hücum
1915
gezi, gezinti
2032
bataklık; batırmak; suyla doldurmak
5054
yamamak, yenilemek
8320
daldırmak, batırmak, gömmek
4959
engin, kocaman, muazzam, harika
4623
zıt, karşıt, aykırı
5736
karşı olan, muhalif; isteksiz, gönülsüz
4469
poz, duruş, tavır; poz vermek, taslamak
62
otlak, çayır; gütmek
1212
nikahsız eş, sevgili, cariye, metres
5299
kirpi; iğneli vals
4998
soygun, hırsızlık
7459
yukarı çekmek, kaldırmak; yük asansörü
3700
geğirmek, gazını çıkarmak; geğirti
3529
ağzından kaçırmak, aniden söylemek
7693
karalamak, rastgele şekiller çizmek
7551
azalmak, küçülmek
7960
dalavere; dolandırmak, hile yapmak
3434
sundurma, veranda
4396
kese, torba, torbacık
5213
kaçak avlanmak; çılbır yapmak
3081
yiv, oyuk; adet, gelenek; harika şey
8659
ağaçlık, koru
311
iptal etmek, feshetmek
8864
itmek; kovmak; iğrendirmek
4856
sözleşme, senet, kontrat
7297
takma diş
4499
yaymak, serpmek, saçmak
6977
güveç, yahni; telaş; yavaşça pişirmek
7193
adele; kas gücü
9206
gürültülü kavga
2525
tasarlamak, planlamak; vasiyet
4795
gözden geçirmek
3808
alay etmek, dalga geçmek
5396
sapmak, dönmek, yön değiştirmek
4787
ertelemek, tecil etmek; uymak, boyun eğmek
6887
yıldırmak, caydırmak
5520
bulunması zor; anlaşılmaz
8377
kaçamaklı, baştansavma
4553
kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
6769
soydaş, akraba, aynı kökten
3241
erdem örneği
3210
örnek, numune; çekim örneği; dizi
7571
yırtık; fıtık; kopmak
646
aşırı sevinç, mest olma
7962
kusurlu, kabahatli
2388
dokunulabilir, elle tutulur, somut, aşikar
7544
geç kahvaltı, erken öğle yemeği
4585
dal; şube, kol; dallanmak
5209
sarmak, paketlemek, örtmek, bürümek
7854
yamultmak, saptırmak; eğiklik
5076
ranza
989
sığınak
694
yakışmak, yaraşmak; gerekmek
7310
davranmak, hareket etmek
5888
karışıklık, dağınıklık; altüst etmek, yığmak
3730
tıngırtı; tangırdamak
3001
yana kaçmak; atlatmak
767
riskli, tehlikeli; kurnaz
2067
tuzak, hile
1768
bozulmak, çürümek
1770
havacılık
7410
hobi, merak, uğraş
7723
manastır
2003
başrahibe
7937
sağlamlaştırmak, pekiştirmek
6787
teselli, avuntu
3122
aşçıbaşı, şef
1904
baş, ana, en üst rütbeli
5767
küçük şişe
4538
alçak, değersiz, adi, rezil, pis
4596
özlemek, hasret olmak, çok arzu etmek
4768
yün ipliği; masal, hikâye
4975
sabit, hareketsiz, değişmeyen, yerleşik
7992
kırtasiye, mektup kâğıdı ve zarf
8186
kaçamaklı cevap vermek; laf oyunu; tartışmak
7580
çekişmek, didişmek; ağız kavgası
8022
gürültücü kalabalık; ayaktakımı
8298
moloz, taş yığını, döküntü
4633
iz, ipucu, sezme, kuşku
3623
atış, vuruş sırası; şans
4735
hödük, kıro
332
boyunduruk, esaret
4548
tiksinmek, iğrenmek, nefret etmek
3537
isteksiz, gönülsüz
7198
bebek, çocuk
568
piyade
4507
büyük ırmağa dökülen daha küçük bir nehir
2556
takdir, övgü; haraç, vergi
4443
yırtmaç, kesik; yırtmak, kırbaçlamak
3311
sulu çamur, eriyen kar; sıçratmak
4895
dökmek, yığmak; çöplük
2260
nemli, ıslak; rutubet, keder; ıslatmak
3406
dilsiz, sessiz; aptal, budala
3716
tıkmak, sıkıştırmak; tıkınmak
7205
çek git, defol; tüymek
1589
başarısız olmak, sınıfta bırakmak
5059
yandan kuşatmak; yan, kanat
130
çelenk, halka
938
öfke, gazap, hiddet
3159
günlük, ajanda; hatıra defteri
7730
mandıra, süthane
9119
incelik, zerafet, anlayış
8059
yakalamak
636
ufak çivi, raptiye; raptiyelemek, tutturmak
5277
kaba, görgüsüz; bön, ahmak
7494
okşamak, öpme, kucaklama
3254
yan yana, ikincil, ek
4692
sıralamak, karşılaştırmak
3058
yan yana koymak, düzenlemek
3060
üstün, yüce, en önemli
4758
sevgili, aşık, metres
4566
gulyabani, cin
4994
kadeh, kupa
8170
hindi sesi; hızlıca yemek
3592
şaka, eğlenme, takılma, gırgır; tarlakuşu
7487
pusuya yatmak, gizlenmek
4719
yem, tuzak; cezbetmek, ayartmak
3404
budamak; kuru erik
4527
eğimli, yatkın; yüzükoyun yatmış
4713
çok sulu; verimli
8316
kamçı; kırbaçlamak; azarlamak; kirpik
5061
yatkınlık, eğilim
7728
isteksizlik, gönülsüzlük, keyifsizlik
3341
yapı, mizaç, tavır; kural
128
sarılmış, dürülmüş; sarmal
7726
çırpınma, kasılma, sarsıntı
7935
pis, kirli, dağınık
4736
ense
2157
itiş kakış, kavga; boğuşmak
8146
sürtmek, ayaklarını sürümek
4514
geniş, bol, kâfi
2347
rahatça yürümek; salınarak yürüme
8171
buruşturmak, kırışmak; çökmek
8160
ufalamak, parçalamak; harap olmak
7702
156 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme