Wordset: Play
     
(formu) doldurmak
8352
budamak; kısmak, azaltmak
8351
son vermek, yok etmek; öldürmek
8338
bitirmek, tamamlamak; sarmalamak
8337
başlamak; başlama vuruşu
8336
imzalayarak çıkmak; yayını bitirmek
8330
gitmek, ayrılmak; denize açılmak
8200
devreye sokmak, hisse vermek
7885
-e kısa bir ziyaret yapmak
7477
sonuçlanmak, bitmek, olup çıkmak
7344
dayandırmak, -e dayanmak
7333
berbat etmek, karıştırmak, hata yapmak
7331
devam etmek, ilerlemek; önden buyurmak
7330
yeniden yapmak; tekrar düzenlemek
7329
meşgul olmak; bitirmek; bağlantı
7328
teslim etmek; azalmak, düşmek
7327
telefonu kapamak; takıntı
7326
dağıtmak, vermek; bayılmak
7325
önermek
7313
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
7101
istifa etmek; inmek
7100
bitirmek, tükenmek
6943
belirtmek, işaret etmek, göstermek
6917
hizmet etmek, servis yapmak
6916
aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
6797
tartışmak, görüşmek
6699
karşılaşmak, rastlamak
6648
meydana gelmek, doğmak, çıkmak
6647
üfleyerek söndürmek
6570
bozulmak; ruhen yıkılmak
6548
kısmak, azaltmak; kesip düşürmek
6519
iyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
6495
telafi etmek
6471
patlak vermek, ortaya çıkmak; kaçmak
6295
zorla girmek; birden başlamak
6190
ilerlemek, devam etmek; olmak
5923
ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
5834
küçük görmek, aşağılamak
5772
kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
5497
katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
5389
saygı göstermek; hayranlık duymak
5388
yetiştirmek, büyütmek; bahsetmek
5385
toplamak; anlamına gelmek, makul olmak
5363
reddetmek, geri çevirmek; sesi kısmak
5089
iptal etmek
4928
gözden geçirmek, incelemek
4891
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
4667
(hatta) kalmak, ayrılmamak
4457
bırakmak, ayrılmak
3228
uygulamak, gerçekleştirmek
3014
kalkışmak, yola çıkmak
3013
kaçmak, uzaklaşmak
3011
çözmek, halletmek
2283
yükseltmek, artmak
2237
başarmak, yetişmek
2171
tesadüfen bulmak
1902
ölmek, vefat etmek
1737
not etmek; sökmek, parçalamak, devirmek
1553
uydurmak, oluşturmak; makyaj yapmak
1536
başlamak; ötmek; patlamak
1246
dayanmak, katlanmak
1231
bulmak, meydana çıkmak; çıkagelmek
723
güvenmek
651
kabul etmek, desteklemek
482
söndürmek; kapamak; üretmek
446
anlamak, çözmek; başarmak
399
birine asılmak; rastlamak; aklına gelmek
303
sunmak, bildirmek; konaklamak
281
vermek, devretmek; teslim
223
çizmek, silmek, karalamak
221
kusmak; vazgeçmek
28
71 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme