Wordset: Play
    
(formu) doldurmak
budamak; kısmak, azaltmak
son vermek, yok etmek; öldürmek
bitirmek, tamamlamak; sarmalamak
başlamak; başlama vuruşu
imzalayarak çıkmak; yayını bitirmek
gitmek, ayrılmak; denize açılmak
devreye sokmak, hisse vermek
-e kısa bir ziyaret yapmak
sonuçlanmak, bitmek, olup çıkmak
dayandırmak, -e dayanmak
berbat etmek, karıştırmak, hata yapmak
devam etmek, ilerlemek; önden buyurmak
yeniden yapmak; tekrar düzenlemek
meşgul olmak; bitirmek; bağlantı
teslim etmek; azalmak, düşmek
telefonu kapamak; takıntı
dağıtmak, vermek; bayılmak
önermek
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
istifa etmek; inmek
bitirmek, tükenmek
belirtmek, işaret etmek, göstermek
hizmet etmek, servis yapmak
aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
tartışmak, görüşmek
karşılaşmak, rastlamak
meydana gelmek, doğmak, çıkmak
üfleyerek söndürmek
bozulmak; ruhen yıkılmak
kısmak, azaltmak; kesip düşürmek
iyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
telafi etmek
patlak vermek, ortaya çıkmak; kaçmak
zorla girmek; birden başlamak
ilerlemek, devam etmek; olmak
ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
küçük görmek, aşağılamak
kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
saygı göstermek; hayranlık duymak
yetiştirmek, büyütmek; bahsetmek
toplamak; anlamına gelmek, makul olmak
reddetmek, geri çevirmek; sesi kısmak
iptal etmek
gözden geçirmek, incelemek
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
(hatta) kalmak, ayrılmamak
bırakmak, ayrılmak
uygulamak, gerçekleştirmek
kalkışmak, yola çıkmak
kaçmak, uzaklaşmak
çözmek, halletmek
yükseltmek, artmak
başarmak, yetişmek
tesadüfen bulmak
ölmek, vefat etmek
not etmek; sökmek, parçalamak, devirmek
uydurmak, oluşturmak; makyaj yapmak
başlamak; ötmek; patlamak
dayanmak, katlanmak
bulmak, meydana çıkmak; çıkagelmek
güvenmek
kabul etmek, desteklemek
söndürmek; kapamak; üretmek
anlamak, çözmek; başarmak
birine asılmak; rastlamak; aklına gelmek
sunmak, bildirmek; konaklamak
vermek, devretmek; teslim
çizmek, silmek, karalamak
kusmak; vazgeçmek
71 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme