Wordset: Play
    
run over ezmek; gözden geçirmek; taşmak
think out tasarlamak; düşünerek çözümlemek
hold off yaklaştırmamak; ertelemek
think up tasarlamak; düşünmek, uydurmak
take steps tedbir almak; girişimde bulunmak
buy out tüm hissesini satın almak
tell apart ayırdetmek, farkı bilmek
tell off azarlamak, paylamak
hold over ertelemek, uzun sürmek
pick on sataşmak, uğraşmak; kusur bulmak
break away kaçmak, kopmak, ayrılmak
set about girişmek, başlamak; saldırmak
read over baştan sona okumak; tekrar okumak
set apart tahsis etmek, ayırmak
read out sesli okumak
walk off ayrılmak, uzaklaşmak
come true gerçekleşmek
pop in çıkagelmek, habersiz gelmek
border on sınır komşusu olmak; eğiliminde olmak
peel off soyulmak, dökülmek
check on göz atmak; araştırmak
clear up açıklamak, çözümlemek; temizlemek
let out salmak, bırakmak; bollaştırmak
fool around oyalanmak; aylaklık etmek
shove off gitmek, ayrılmak; denize açılmak
come about meydana gelmek, doğmak, çıkmak
cut in devreye sokmak, hisse vermek
wrap up bitirmek, tamamlamak; sarmalamak
sign off imzalayarak çıkmak; yayını bitirmek
make it başarmak, yetişmek
chance on tesadüfen bulmak
take it dayanmak, katlanmak
turn up bulmak, meydana çıkmak; çıkagelmek
pass away ölmek, vefat etmek
count on güvenmek
blow out üfleyerek söndürmek
hit on birine asılmak; rastlamak; aklına gelmek
throw up kusmak; vazgeçmek
hand over vermek, devretmek; teslim
cross out çizmek, silmek, karalamak
put out söndürmek; kapamak; üretmek
put forward önermek
put up sunmak, bildirmek; konaklamak
put up with katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
look in on -e kısa bir ziyaret yapmak
get away with kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
wait on hizmet etmek, servis yapmak
talk over tartışmak, görüşmek
take down not etmek; sökmek, parçalamak, devirmek
add up toplamak; anlamına gelmek, makul olmak
turn down reddetmek, geri çevirmek; sesi kısmak
look over gözden geçirmek
take over devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
hold on (hatta) kalmak, ayrılmamak
drop out bırakmak, ayrılmak
set out kalkışmak, yola çıkmak
work out çözmek, halletmek
mess up berbat etmek, karıştırmak, hata yapmak
fill out (formu) doldurmak
base on dayandırmak, -e dayanmak
cut back budamak; kısmak, azaltmak
drop off teslim etmek; azalmak, düşmek
catch up aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
hang up telefonu kapamak; takıntı
point out belirtmek, işaret etmek, göstermek
go on ilerlemek, devam etmek; olmak
pass out dağıtmak, vermek; bayılmak
go along with kabul etmek, desteklemek
go ahead devam etmek, ilerlemek; önden buyurmak
do over yeniden yapmak; tekrar düzenlemek
get along with iyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
end up sonuçlanmak, bitmek, olup çıkmak
tie up meşgul olmak; bitirmek; bağlantı
kick off başlamak; başlama vuruşu
take up almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
make out anlamak, çözmek; başarmak
make off kaçmak, uzaklaşmak
break out patlak vermek, ortaya çıkmak; kaçmak
step up yükseltmek, artmak
step down istifa etmek; inmek
make up for telafi etmek
make up uydurmak, oluşturmak; makyaj yapmak
look down on küçük görmek, aşağılamak
look up to saygı göstermek; hayranlık duymak
keep up with ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
run out bitirmek, tükenmek
break down bozulmak; ruhen yıkılmak
go off başlamak; ötmek; patlamak
do away with son vermek, yok etmek; öldürmek
cut down kısmak, azaltmak; kesip düşürmek
come across karşılaşmak, rastlamak
carry out uygulamak, gerçekleştirmek
call off iptal etmek
bring up yetiştirmek, büyütmek; bahsetmek
break into zorla girmek; birden başlamak
95 items.
Contact - About - Help