Wordset: Play
     
be quiet, lower the tone
28673
look quickly through a book, magazine, etc.
28672
suppress, take severe measures against
28671
think of, invent, create
28469
visit; ask, request
28468
succeed at easily
28467
contribute money or pay jointly
27880
müracaat etmek, başvurmak
5550
do, work at, complete
21794
etrafa bakmak; araştırmak
21419
review, relearn or practise
21176
yerleştirmek; sunmak
21160
tenkit etmek, fırçalamak; yazmak
7024
giymek, takmak
7045
tersyüz etmek; sonuçlanmak
1934
sakinleşmek; hoşça vakit geçirmek
4853
allocate; separate; put in reserve
13654
collect, gather
13653
work very hard
13619
vazgeçmek, caymak; sözünden dönmek
197
contemplate, think deeply about something
13531
make lively, add an element of playfulness to
13530
go mad, go crazy, become very angry
13529
to increase the level or degree of something
13528
yok etmek, silip temizlemek
6870
resemble, behave like, pursue
13133
show to be true, prove correct
12554
aylaklık etmek, kaytarmak
12053
bulmak, keşfetmek, anlamak, öğrenmek
11928
destek olmak, yardım etmek
7099
gerektirmek, istemek, çağırmak
6207
devretmek, miras bırakmak
11827
kullanmak; cezbetmek; neden olmak
11825
etkilemek, tesir etmek
10540
sıralamak, düzenlemek; yazmak, durmak
10466
derhal, hemen, aniden
10316
ile ilgilenmek
10148
konaklamak, mola vermek
10088
önde, önünde
10135
hava atmak, gösteriş yapmak
10123
itiraf etmek
9989
ortaya çıkmak, baş göstermek
6450
tutunarak inmek; inadı bırakmak
9877
not etmek, yazmak
9876
dinmek, sona ermek; hile yapmak
9764
fırsatı kaçırmak
9763
ezmek; gözden geçirmek; taşmak
6892
tasarlamak; düşünerek çözümlemek
9586
yaklaştırmamak; ertelemek
9585
tasarlamak; düşünmek, uydurmak
9584
tedbir almak; girişimde bulunmak
9583
tüm hissesini satın almak
9582
ayırdetmek, farkı bilmek
9581
azarlamak, paylamak
9580
ertelemek, uzun sürmek
9579
sataşmak, uğraşmak; kusur bulmak
9578
kaçmak, kopmak, ayrılmak
6320
girişmek, başlamak; saldırmak
6944
baştan sona okumak; tekrar okumak
9577
tahsis etmek, ayırmak
9576
sesli okumak
9575
ayrılmak, uzaklaşmak
9574
gerçekleşmek
9573
çıkagelmek, habersiz gelmek
9572
sınır komşusu olmak; eğiliminde olmak
9571
soyulmak, dökülmek
9570
göz atmak; araştırmak
9569
açıklamak, çözümlemek; temizlemek
6674
salmak, bırakmak; bollaştırmak
9568
oyalanmak; aylaklık etmek
9234
gitmek, ayrılmak; denize açılmak
8200
meydana gelmek, doğmak, çıkmak
6647
devreye sokmak, hisse vermek
7885
bitirmek, tamamlamak; sarmalamak
8337
imzalayarak çıkmak; yayını bitirmek
8330
başarmak, yetişmek
2171
tesadüfen bulmak
1902
dayanmak, katlanmak
1231
bulmak, meydana çıkmak; çıkagelmek
723
ölmek, vefat etmek
1737
güvenmek
651
üfleyerek söndürmek
6570
birine asılmak; rastlamak; aklına gelmek
303
kusmak; vazgeçmek
28
vermek, devretmek; teslim
223
çizmek, silmek, karalamak
221
söndürmek; kapamak; üretmek
446
önermek
7313
sunmak, bildirmek; konaklamak
281
katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
5389
-e kısa bir ziyaret yapmak
7477
kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
5497
hizmet etmek, servis yapmak
6916
tartışmak, görüşmek
6699
not etmek; sökmek, parçalamak, devirmek
1553
toplamak; anlamına gelmek, makul olmak
5363
reddetmek, geri çevirmek; sesi kısmak
5089
gözden geçirmek, incelemek
4891
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
4667
(hatta) kalmak, ayrılmamak
4457
bırakmak, ayrılmak
3228
kalkışmak, yola çıkmak
3013
çözmek, halletmek
2283
berbat etmek, karıştırmak, hata yapmak
7331
(formu) doldurmak
8352
dayandırmak, -e dayanmak
7333
budamak; kısmak, azaltmak
8351
teslim etmek; azalmak, düşmek
7327
aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
6797
telefonu kapamak; takıntı
7326
belirtmek, işaret etmek, göstermek
6917
ilerlemek, devam etmek; olmak
5923
dağıtmak, vermek; bayılmak
7325
kabul etmek, desteklemek
482
devam etmek, ilerlemek; önden buyurmak
7330
yeniden yapmak; tekrar düzenlemek
7329
iyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
6495
sonuçlanmak, bitmek, olup çıkmak
7344
meşgul olmak; bitirmek; bağlantı
7328
başlamak; başlama vuruşu
8336
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
7101
anlamak, çözmek; başarmak
399
kaçmak, uzaklaşmak
3011
patlak vermek, ortaya çıkmak; kaçmak
6295
yükseltmek, artmak
2237
istifa etmek; inmek
7100
telafi etmek
6471
uydurmak, oluşturmak; makyaj yapmak
1536
küçük görmek, aşağılamak
5772
saygı göstermek; hayranlık duymak
5388
ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
5834
bitirmek, tükenmek
6943
bozulmak; ruhen yıkılmak
6548
başlamak; ötmek; patlamak
1246
son vermek, yok etmek; öldürmek
8338
kısmak, azaltmak; kesip düşürmek
6519
karşılaşmak, rastlamak
6648
uygulamak, gerçekleştirmek
3014
iptal etmek
4928
yetiştirmek, büyütmek; bahsetmek
5385
zorla girmek; birden başlamak
6190
141 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme