Wordset: Play
     
müracaat etmek, ba┼čvurmak
5550
do, work at, complete
21794
etrafa bakmak; ara┼čt─▒rmak
21419
review, relearn or practise
21176
yerle┼čtirmek; sunmak
21160
tenkit etmek, f─▒rçalamak; yazmak
7024
giymek, takmak
7045
tersyüz etmek; sonuçlanmak
1934
sakinle┼čmek; ho┼čça vakit geçirmek
4853
allocate; separate; put in reserve
13654
collect, gather
13653
work very hard
13619
vazgeçmek, caymak; sözünden dönmek
197
contemplate, think deeply about something
13531
make lively, add an element of playfulness to
13530
go mad, go crazy, become very angry
13529
to increase the level or degree of something
13528
yok etmek, silip temizlemek
6870
resemble, behave like, pursue
13133
show to be true, prove correct
12554
aylakl─▒k etmek, kaytarmak
12053
bulmak, ke┼čfetmek, anlamak, ö─črenmek
11928
destek olmak, yard─▒m etmek
7099
gerektirmek, istemek, ça─č─▒rmak
6207
devretmek, miras b─▒rakmak
11827
kullanmak; cezbetmek; neden olmak
11825
etkilemek, tesir etmek
10540
s─▒ralamak, düzenlemek; yazmak, durmak
10466
derhal, hemen, aniden
10316
ile ilgilenmek
10148
konaklamak, mola vermek
10088
önde, önünde
10135
hava atmak, gösteri┼č yapmak
10123
itiraf etmek
9989
ortaya ç─▒kmak, ba┼č göstermek
6450
tutunarak inmek; inad─▒ b─▒rakmak
9877
not etmek, yazmak
9876
dinmek, sona ermek; hile yapmak
9764
f─▒rsat─▒ kaç─▒rmak
9763
ezmek; gözden geçirmek; ta┼čmak
6892
tasarlamak; dü┼čünerek çözümlemek
9586
yakla┼čt─▒rmamak; ertelemek
9585
tasarlamak; dü┼čünmek, uydurmak
9584
tedbir almak; giri┼čimde bulunmak
9583
tüm hissesini sat─▒n almak
9582
ay─▒rdetmek, fark─▒ bilmek
9581
azarlamak, paylamak
9580
ertelemek, uzun sürmek
9579
sata┼čmak, u─čra┼čmak; kusur bulmak
9578
kaçmak, kopmak, ayr─▒lmak
6320
giri┼čmek, ba┼člamak; sald─▒rmak
6944
ba┼čtan sona okumak; tekrar okumak
9577
tahsis etmek, ay─▒rmak
9576
sesli okumak
9575
ayr─▒lmak, uzakla┼čmak
9574
gerçekle┼čmek
9573
ç─▒kagelmek, habersiz gelmek
9572
s─▒n─▒r kom┼čusu olmak; e─čiliminde olmak
9571
soyulmak, dökülmek
9570
göz atmak; ara┼čt─▒rmak
9569
aç─▒klamak, çözümlemek; temizlemek
6674
salmak, b─▒rakmak; bolla┼čt─▒rmak
9568
oyalanmak; aylakl─▒k etmek
9234
gitmek, ayr─▒lmak; denize aç─▒lmak
8200
meydana gelmek, do─čmak, ç─▒kmak
6647
devreye sokmak, hisse vermek
7885
bitirmek, tamamlamak; sarmalamak
8337
imzalayarak ç─▒kmak; yay─▒n─▒ bitirmek
8330
ba┼čarmak, yeti┼čmek
2171
tesadüfen bulmak
1902
dayanmak, katlanmak
1231
bulmak, meydana ç─▒kmak; ç─▒kagelmek
723
ölmek, vefat etmek
1737
güvenmek
651
üfleyerek söndürmek
6570
birine as─▒lmak; rastlamak; akl─▒na gelmek
303
kusmak; vazgeçmek
28
vermek, devretmek; teslim
223
çizmek, silmek, karalamak
221
söndürmek; kapamak; üretmek
446
önermek
7313
sunmak, bildirmek; konaklamak
281
katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
5389
-e k─▒sa bir ziyaret yapmak
7477
kaçmak, kurtulmak, s─▒v─▒┼čmak
5497
hizmet etmek, servis yapmak
6916
tart─▒┼čmak, görü┼čmek
6699
not etmek; sökmek, parçalamak, devirmek
1553
toplamak; anlam─▒na gelmek, makul olmak
5363
reddetmek, geri çevirmek; sesi k─▒smak
5089
gözden geçirmek, incelemek
4891
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
4667
(hatta) kalmak, ayr─▒lmamak
4457
b─▒rakmak, ayr─▒lmak
3228
kalk─▒┼čmak, yola ç─▒kmak
3013
çözmek, halletmek
2283
berbat etmek, kar─▒┼čt─▒rmak, hata yapmak
7331
(formu) doldurmak
8352
dayand─▒rmak, -e dayanmak
7333
budamak; k─▒smak, azaltmak
8351
teslim etmek; azalmak, dü┼čmek
7327
ayn─▒ seviyeye ula┼čmak, yeti┼čmek
6797
telefonu kapamak; tak─▒nt─▒
7326
belirtmek, i┼čaret etmek, göstermek
6917
ilerlemek, devam etmek; olmak
5923
da─č─▒tmak, vermek; bay─▒lmak
7325
kabul etmek, desteklemek
482
devam etmek, ilerlemek; önden buyurmak
7330
yeniden yapmak; tekrar düzenlemek
7329
iyi anla┼čmak, iyi geçinmek, anla┼čmak
6495
sonuçlanmak, bitmek, olup ç─▒kmak
7344
me┼čgul olmak; bitirmek; ba─člant─▒
7328
ba┼člamak; ba┼člama vuru┼ču
8336
almak, kald─▒rmak; giri┼čmek, ba┼člamak
7101
anlamak, çözmek; ba┼čarmak
399
kaçmak, uzakla┼čmak
3011
patlak vermek, ortaya ç─▒kmak; kaçmak
6295
yükseltmek, artmak
2237
istifa etmek; inmek
7100
telafi etmek
6471
uydurmak, olu┼čturmak; makyaj yapmak
1536
küçük görmek, a┼ča─č─▒lamak
5772
sayg─▒ göstermek; hayranl─▒k duymak
5388
ayak uydurmak, yeti┼čmek, a┼č─▒k atmak
5834
bitirmek, tükenmek
6943
bozulmak; ruhen y─▒k─▒lmak
6548
ba┼člamak; ötmek; patlamak
1246
son vermek, yok etmek; öldürmek
8338
k─▒smak, azaltmak; kesip dü┼čürmek
6519
kar┼č─▒la┼čmak, rastlamak
6648
uygulamak, gerçekle┼čtirmek
3014
iptal etmek
4928
yeti┼čtirmek, büyütmek; bahsetmek
5385
zorla girmek; birden ba┼člamak
6190
134 items.
Contact - About - Help - ÔÜż Switch Theme