Wordset: Play
    
etrafa bakmak; araştırmak
review, relearn or practise
yerleştirmek; sunmak
tenkit etmek, fırçalamak; yazmak
giymek, takmak
tersyüz etmek; sonuçlanmak
sakinleşmek; hoşça vakit geçirmek
allocate; separate; put in reserve
collect, gather
work very hard
vazgeçmek, caymak; sözünden dönmek
contemplate, think deeply about something
make lively, add an element of playfulness to
go mad, go crazy, become very angry
to increase the level or degree of something
yok etmek, silip temizlemek
resemble, behave like, pursue
show to be true, prove correct
aylaklık etmek, kaytarmak
bulmak, keşfetmek, anlamak, öğrenmek
destek olmak, yardım etmek
gerektirmek, istemek, çağırmak
devretmek, miras bırakmak
kullanmak; cezbetmek; neden olmak
etkilemek, tesir etmek
sıralamak, düzenlemek; yazmak, durmak
derhal, hemen, aniden
ile ilgilenmek
konaklamak, mola vermek
önde, önünde
hava atmak, gösteriş yapmak
itiraf etmek
ortaya çıkmak, baş göstermek
tutunarak inmek; inadı bırakmak
not etmek, yazmak
dinmek, sona ermek; hile yapmak
fırsatı kaçırmak
ezmek; gözden geçirmek; taşmak
tasarlamak; düşünerek çözümlemek
yaklaştırmamak; ertelemek
tasarlamak; düşünmek, uydurmak
tedbir almak; girişimde bulunmak
tüm hissesini satın almak
ayırdetmek, farkı bilmek
azarlamak, paylamak
ertelemek, uzun sürmek
sataşmak, uğraşmak; kusur bulmak
kaçmak, kopmak, ayrılmak
girişmek, başlamak; saldırmak
baştan sona okumak; tekrar okumak
tahsis etmek, ayırmak
sesli okumak
ayrılmak, uzaklaşmak
gerçekleşmek
çıkagelmek, habersiz gelmek
sınır komşusu olmak; eğiliminde olmak
soyulmak, dökülmek
göz atmak; araştırmak
açıklamak, çözümlemek; temizlemek
salmak, bırakmak; bollaştırmak
oyalanmak; aylaklık etmek
gitmek, ayrılmak; denize açılmak
meydana gelmek, doğmak, çıkmak
devreye sokmak, hisse vermek
bitirmek, tamamlamak; sarmalamak
imzalayarak çıkmak; yayını bitirmek
başarmak, yetişmek
tesadüfen bulmak
dayanmak, katlanmak
bulmak, meydana çıkmak; çıkagelmek
ölmek, vefat etmek
güvenmek
üfleyerek söndürmek
birine asılmak; rastlamak; aklına gelmek
kusmak; vazgeçmek
vermek, devretmek; teslim
çizmek, silmek, karalamak
söndürmek; kapamak; üretmek
önermek
sunmak, bildirmek; konaklamak
katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
-e kısa bir ziyaret yapmak
kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
hizmet etmek, servis yapmak
tartışmak, görüşmek
not etmek; sökmek, parçalamak, devirmek
toplamak; anlamına gelmek, makul olmak
reddetmek, geri çevirmek; sesi kısmak
gözden geçirmek, incelemek
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
(hatta) kalmak, ayrılmamak
bırakmak, ayrılmak
kalkışmak, yola çıkmak
çözmek, halletmek
berbat etmek, karıştırmak, hata yapmak
(formu) doldurmak
dayandırmak, -e dayanmak
budamak; kısmak, azaltmak
teslim etmek; azalmak, düşmek
aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
telefonu kapamak; takıntı
belirtmek, işaret etmek, göstermek
ilerlemek, devam etmek; olmak
dağıtmak, vermek; bayılmak
kabul etmek, desteklemek
devam etmek, ilerlemek; önden buyurmak
yeniden yapmak; tekrar düzenlemek
iyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
sonuçlanmak, bitmek, olup çıkmak
meşgul olmak; bitirmek; bağlantı
başlamak; başlama vuruşu
almak, kaldırmak; girişmek, başlamak
anlamak, çözmek; başarmak
kaçmak, uzaklaşmak
patlak vermek, ortaya çıkmak; kaçmak
yükseltmek, artmak
istifa etmek; inmek
telafi etmek
uydurmak, oluşturmak; makyaj yapmak
küçük görmek, aşağılamak
saygı göstermek; hayranlık duymak
ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
bitirmek, tükenmek
bozulmak; ruhen yıkılmak
başlamak; ötmek; patlamak
son vermek, yok etmek; öldürmek
kısmak, azaltmak; kesip düşürmek
karşılaşmak, rastlamak
uygulamak, gerçekleştirmek
iptal etmek
yetiştirmek, büyütmek; bahsetmek
zorla girmek; birden başlamak
132 items.
Contact - About - Help - Switch Theme