Wordset: Play
     
gözden kaybolmak, yok olmak
5921
kaçınmak, savuşturmak
4196
özel,belirli
3781
gerçekten, cidden, doğrusu
5514
düzenleme
920
dig
anlamak, hoşlanmak
5776
kulaklar
4202
çöp, zırva, boş laf, değersiz data
9026
ressam
4002
göl
4046
esasen,temel anlamda,aslında
12777
yarış,ırk,soy
3779
vadi
9153
düzenli
9682
gizem
4305
silah
1150
karın
4215
uyandırmak, gözünü açmak
835
cemiyet, cemaat, topluluk
5641
sahne
4355
ilaç
4194
tıp, ilaç
1698
sallamak, sallanmak
5658
nedeyse, hemen hemen
793
bloke etmek, engellemek
6113
taş, taştan
10265
süreç
3771
öldürülmüş
1175
parmaklar
4206
prens, şehzade, hükümdar
6659
geniş
4081
fırtına
1012
ana, asıl, esas
10376
Davet etmek
21974
Ozur dilemek
21992
Desteklemek
21977
kendisi (dişil)
8554
Sakin
21990
ücretsiz, özgür, serbest
9838
sizinki, seninki
8544
karşılaşmak, tanışmak, buluşmak
9871
Yalniz
21967
kendin, kendiniz
8549
-ecek, -acak
22327
onlar
8525
ile, birlikte, beraber
9744
sizin, senin
8538
duran
953
gülen, güldürücü, gülme
828
et
4108
hayvan
1091
tercih etmek, yeğlemek, öncelik tanımak
5605
müsait, var, mevcut
5584
bedensel, fiziksel
8416
öcünü almak, hıncını almak
6406
yağmur
4059
yağmur
998
ticaret, iş, alım satım
5484
kiralamak, kiraya vermek
6175
emmek
9424
hayatta kalmak, sağ kalmak
5721
süt
4109
very beautiful or pleasant,çok güzel,olğanüstü
13200
uyarmak, ihtar etmek, ikaz etmek
9227
şeker, şekerleme, bonbon
8866
dolap
3996
davranış
12947
resim
4160
meraklı
12613
meraklı, ilginç
10596
kiralamak
6253
fan
fan
4350
çekmek, sürüklemek, sürümek
6006
bıçak
9136
kuzey
777
amaç, maksat, gaye
10416
amaç
4837
nişanlı/sözlü
8592
beslemek, yiyecek vermek
6161
sıkılmak
4230
sağlıklı
4128
tanımak,farkına varmak
3943
düşman
6227
ünlü,meşhur
3933
Enerji
10035
ısıtmak; ısı, sıcaklık
10253
kâlbini kırmak, şok etmek
6124
birkaç, farklı
930
görmek; görünüm, görünüş, bakış, manzara
10392
dekan
6451
kurban
6014
suçlu, sabıkalı
5877
liman, havalimanı, iskele
5561
davet etmek, çağırmak
6000
yukarıda, üstünde, üzerinde
855
ceket
1133
yöresel, yerel
5637
utandırmak, mahçup etmek
6427
yalnız
951
korkutma, tehdit, gözdağı
5564
öğretmen
1064
batı
778
doğa, tabiat
10370
randevu
4362
hemen, derhal
5682
ipucu, iz, işaret, anahtar
6690
düzeltmek, doğru
4841
dahil
3774
hemen hemen, neredeyse
6624
öğrenmek, hakim olmak
6104
yetenekli
11911
televizyon
1080
bombalamak, bombardıman etmek
5952
bildik,tanıdık,aşina
13203
sahte, taklit, uydurma, uyduruk
6820
olmuş, büyümüş, olgun
931
kuş
1073
çatı
1707
peynir
4103
beg
dilenmek, yalvarmak, rica etmek
11702
avantaj, üstünlük, yarar
5612
gerçeklik, realite, gerçek
6039
fakat, ama; her nasılsa
10445
öğrenci
1065
boyut, boy
10254
add
eklemek
4094
görkemli, parlak zekalı
9638
parlak,zeki,parlak zekalı
9618
kutlamak, anmak, övmek
6392
açıkça, anlaşılır
4437
palto
1135
çirkin
1048
kraliçe, sultan, sevgili,
6200
kör
4433
kör
4292
mucize, harika, keramet
6821
ordu
6237
parlak
9637
parlak, aydınlık, ışıltılı
890
cumartesi
8599
uygulmak, pratik yapmak
5595
yüksek sesli
9672
yüksek ses
4280
göre-uygun olarak
9418
vazife,görev,nöbet
6344
gezegen
12784
kutsal
852
bilet
3878
aşağı kat; alt katta
4075
leg
bacak
1110
inşa etmek
4148
önermek, teklif etmek
5452
şahsen, kişisel olarak
6402
biçimlendirmek, şekillendirmek
5421
doğal, tabii
10263
endişe, ilgi, merak
8848
ilgi, alâka
5414
üzerine,üzerinde
12821
üzerine, göre
10104
üzerine, üzerinde
824
tie
bağlamak, düğümlemek; oy eşitliği
4421
cuma
8598
yönetmek, hükmetmek
5600
hırs, ihtiras, tutku
6564
oturmak, yerleşmek
5567
oy vermek, oy kullanmak
5818
parası yetmek, gücü yetmek
5711
sahil, kumsal
9156
hasar yapmak, zarar vermek
5741
aramak, araştırma
9990
tasarlamak, planlamak
5487
ısırmak, dişlemek, sokmak
6773
dişler
4203
sonraki, takip eden, müteakip
10406
kamyon
10346
daha iyi, daha fazla
10388
görev, iş, vazife, misyon
5975
müthiş, olağanüstü, korkunç
7068
köşe, köşede olan
845
sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
5813
cennet
861
üzülmek, pişman olmak
5686
hitap etmek
6056
yanmak, tutuşmak, alev almak
5950
minnettar, memnun
6312
kaçmak; kaçış, kaçma, firar
10408
araştırmak
2676
kodlamak; kod, şifre
10409
kodlamak, şifrelemek
6345
konu,mevzu
13205
konu, sorun, sayı, basım, çıkarmak
8768
sıklıkla
3916
deri, cilt, ten
6306
basitçe
10378
dry
kuru; kurak; kurutmak
1685
kopya, nüsha, suret; kopyalamak
9434
sağlık
3907
gerekli, lazım, zorunlu, gereken
5663
ortak, genel, yaygın; halka açık yer
4232
çıplak, yalın, salt
6780
maalesef
4261
sun
güneş
822
kibrit
8710
tavuk
2815
misafir, konuk, davetli
6181
göndermek, nakletmek
5692
sıkı, dar, gergin
6224
farkında, haberdar
5714
hat
şapka
1101
akıl hastası, deli
10512
ışıklar
4249
yuvarlak, daire şeklinde
924
boş
3813
hükümet, devlet, idare
5422
sandalye
1059
büyük, yüce, ulu, heybetli
6160
izin vermek, bırakmak, kabul etmek
5580
alan, saha; tarla
5517
müvekkil, müşteri, alıcı
6111
sıra
1056
odaklamak, bir noktada toplamak,
5681
devam etmek, sürmek
5440
krem
4183
alan
4014
aksiyon, eylem
10343
seviye, düzey; eşitlemek
10348
doldurmak
10009
kamera
1128
duş, hafif yağmur
10418
yatak odası
3980
adalet, hak, yargı, dürüstlük
5946
yasal, hukuk, kanuni
5593
farzetmek, saymak
5740
ders çalışmak
3845
belirlemek
11926
bilgisayar
1142
kilit; kilitlemek
10461
grup; gruplandırmak
10232
taşımak, kaldırmak, nakletmek
1563
çapraz, kesişen; karşıt; haç
877
kara, toprak, memleket
5448
yükseltmek, yetiştirmek; zam
10261
hemşire
3861
güney
779
tat, damak zevki; tatmak
4415
bus
otobüs
4016
baskı, basınç; zorlamak
10434
basınç
1163
hile, oyun; aldatmak, kandırmak
6386
ait, üyesi olmak
9954
toplam, tüm
10353
ruh hali, hava
6505
büyümek, yetişmek
5432
koruma
3812
fiyat, bedel
1575
seven, şefkatli
858
açık, besbelli, apaçık
5491
acil durum
9976
seçmek
4231
kirli
4370
ulaşmak,varmak
12758
ulaşmak, erişmek
1157
radyo
1084
mahkeme, deneme, duruşma
5789
ders vermek, öğretmek
866
ilişki kurmak, irtibat kurmak
5828
aptal, aptalca, saçma
10159
ilgi, faiz, çıkar
10258
ağaç
1088
şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
5781
banka; göl kıyısı
10662
hatırlatmak, andırmak
5841
ayak
1111
şarkı söylemek
4284
uçuş
10162
kilise
891
ani
9690
not etmek, yazmak, işaretlemek
5748
alt, dip; temel
9027
mükemmel, kusursuz
5928
maliyet; mal olmak
5464
heyecanlı
10165
fırsat, uygun durum, şans
5810
korku, endişe; korkmak
10352
balık
1115
gülmek
4253
karşın, ise de, rağmen
871
mahvetmek, bozmak
5990
boşanmak, boşamak, ayrılmak
7003
rahat
9642
ılık, sıcak; ısıtmak; samimi
1008
tutuklamak, durdurmak
6266
tamamlamak, tam
9643
tamamlamak, bitirmek
5519
kanıt, delil, ispat
6203
atlamak
4279
duvar
3990
tehlike
9417
atık; israf etmek, boşa harcamak
5688
makine, mekanizma
4235
olanaksız, imkânsız, çekilmez
5683
tür, cins
10380
hafta sonu
8624
saldırmak, hücum etmek
5678
tea
çay
8929
çokluk, bolluk, bereket
5884
ilaç
4191
kıskanç
12645
kıskanç, güvensiz, düşkün
6588
burun
1107
bölüm, daire
10403
sarhoş
12605
enine boyuna düşünmek,dikkatle değerlendirmek,hesaba katmak
12854
dikkate almak, hesaba katmak
5465
silah
10259
barış, sulh, huzur, rahat
5594
olay yeri, sahne
6037
ayakkabı
1136
izlemek, takip etmek
8723
tekmelemek; tekme
10004
deneyim, tecrübe; yaşamak
10287
fly
uçmak
10537
pozisyon, konum, mevki
10384
yavaş
9687
işaretlemek; dikkate almak; iz; marka
12817
ileri, öne
10396
basmak; basın, pres
10444
anlaşılan, görünüşe göre
10702
sistem
10249
genel
10398
dedektif gibi, dedektif, polisiye
10483
tekne, bot, sandal
10250
oturmak; koltuk, oturak
9433
suçsuz
12764
itmek,basmak
13119
maaşlı, ödenmiş, ücretli
10485
hizmet, servis; hizmet vermek
10301
zor, güç
10230
vitrin
10581
key
anahtar, tuş; kilit; girmek
10282
kayıt, rekor; kaydetmek
10260
tehlikeli
9647
rapor; rapor vermek, bildirmek
10295
hızlı
9680
acayip
12638
esmek
12766
uçurmak, üflemek; darbe
10357
belki, herhalde, mümkünse
12655
kapak, örtü, kılıf
10442
özel, kişisel
9679
hediye; mevcut, bu; sunmak
10278
kesin
9640
basit
9617
sinirli,kızgın
12602
itiraf etmek
12852
fakir,zavallı
12712
çok acayip
12636
farkına varmak,idrak etmek
12935
tamamen
13078
üzgün
12619
neredeyse, az kalsın
12654
korkmuş
12610
doğrusunu söylemek gerekirse,gerçekten
13097
para cezası
12750
daha iyi
9894
gerçekten
12656
can
metal kutu
12739
out
dışarı, dışarıda
9735
arz etmek
10524
paylaşmak
10552
üniversite, yüksekokul, fakülte
10152
kaydetmek, kasede almak, bantlamak
10495
yerine
10463
binmek; gezinti
10067
dikkatli
9639
gül
10351
öğrenmek
9438
mahkeme, oturum; avlu, iç bahçe; kur yapmak
10479
iyilik,yardım
9400
bilgi, enformasyon
10291
şahsi
9677
law
hukuk, yasa, kanun
10277
parça, eser
10256
daha doğrusu, oldukça
10389
değer
10074
-den başka, başkaca, dışında
10514
araba kullanmak, kullanmak, sürmek
11710
garip
11900
seçim, seçenek, tercih
10402
olmadıkça, olmazsa, -mazsa
10401
sap
10603
dolu, tam
9660
boyunca, süresince; yanısıra
9413
Ölüm
9918
şahane, harika
11901
önde, ileride
10347
Sıra, hat, satır, çizgi
10228
Ayrıca, hem de , de, da
10062
şanslı
9669
uyumak
10272
mükemmel
9676
rağmen, yine de, gerçi
10319
kapamak
9416
his, duygu
10305
çift, iki, eş
10400
gerçek, durum olgu
10368
kayıp, kaybolmuş, kaybedilmiş
10285
Lanet, hay aksi
10056
sonuç çıkarmak
11927
şans, fırsat
10275
iş, iş yeri
10304
doğru, gerçek
10161
canlı
10224
en
10225
Bir kere
10057
tutmak; ambar
9994
her ne-herhangi
9423
hazır
9681
-den beri; -dığı için, çünkü
10092
Süre, zaman, -iken
9923
zaten, şimdiden
10061
sir
beyefendi, bayım, efendim
10355
fikir, düşünce
10233
hiç, her
10234
büyük, önemli, harika
9620
beklemek
9435
Sadece, yalnız, bir tek
10046
belki, olabilir
10303
kaba, kötü; kastetmek, anlamına gelmek
9547
bakmak
10222
as
olarak, gibi, -diği için, iken
10605
if
eğer
10221
bilmek
10223
bağırmak, haykırmak; çığlık
3754
tahrip etmek, yıkmak
5865
aniden,birdenbire
4258
zengin
3814
sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
5725
cat
kedi
1079
üçüncü
4360
tartışmak, görüşmek
5472
kapmak
4339
deneyim
4153
iken, esnasında, boyunca
837
kuvvet, güç; zorlamak, baskı yapmak
5475
mutfak
4080
gibi görünmek, benzemek
873
baskı yapmak, sıkıştırmak, sıkmak
5488
sad
üzgün, hüzünlü
785
karar vermek
3982
mektup
4234
ziyaret; ziyaret etmek
4026
ay
3958
iman
4432
tebrikler
3976
farkına varmak, farketmek
5623
satmak
4177
korkunç, berbat, çok kötü
6467
dev
4318
gizlemek
4341
ücret; görev; şarj; yüklemek; suçlamak
5707
şarkı
3876
özür dilemek, af dilemek
6697
öğleden sonra
8628
desteklemek
2670
gülünç, komik, anlamsız
6864
tehlikeye atmak, göze almak
5694
yaz
8614
masum, suçsuz, günahsız
6566
patron,yönetici
3848
genellikle
3915
itmek, itelemek, kakmak
6098
bir türlü, her nasılsa, her nedense
6835
öğüt, tavsiye, danışma
5526
hücre
8665
ada
4278
sıkıntı, zahmet; rahatsız etmek
6543
ruh, can, gönül
6308
suçlu, kabahatli, günahkâr
6510
dönmek, geri dönmek
5570
pencere
1057
suç
5585
katılmak; birleşmek; ek yeri
894
rekor
5632
tehlikeli
4274
derin, koyu, dalgın
800
şüphe, kuşku, tereddüd
5715
bekar
8589
rid
kurtarmak, temizlemek
6128
rapor etmek, anlatmak, söylemek
5459
güvenlik, emniyet
5538
çabuk, hızla, hızlı, şipşak
5757
dün
4262
uçak
1085
konuşma, görüşme, söyleşi
6491
acaip, garip, yabancı
819
kabul etmek
4854
hatır
6435
üst kat
3856
yargılamak, karara varmak
5838
örtmek
4018
box
kutu
1103
masa
9213
çalışmak
9292
özel, has, kişisel, şahsi
5911
sunmak, sahneye koymak
5450
(bağlaç) olup olmadığını...
4184
kat
3851
hala, teyze, yenge
1098
yakında
8643
dövmek, yenmek, vuruş, ritim
9022
akşam
8629
üvey
8573
şaşırtıcı, ilginç, hayret verici
8834
saat (60 dakikalık süre)
8631
kahve
8928
hafta
8623
koca / eş (erkek)
8586
yıl
8620
evli
8590
eş (kadın)
8585
sabah
8626
dakika
8632
may
mayıs
8605
oda, yer, meydan
8952
güç, kuvvet, mümkün olmak, belki
8949
day
gün
8625
ev, yuva, aile ocağı, yurt, vatan
8951
gece
8630
by
yanında, ile, tarafından
8641
üzerinde
8636
hediye, armağan, doğuştan yetenek
5977
yakın; neredeyse
1041
dikkat, ilgi, bakım, özen
5521
hapishane, cezaevi, kodes
6102
saygı göstermek, saymak
5599
fix
tamir etmek, yerleştirmek
5978
hiçbiri, ne de
808
söz etmek, bahsetmek, dile getirmek
6251
yol
1049
sessiz, gürültüsüz, sakin
6154
hoşlanmak, tadını çıkarmak
3870
ilginç
4045
elbise, giysi; giyinmek
3955
kanıt, delil
1176
hak etmek, lâyık olmak
5733
ses, seda; dillendirmek
1555
bina, yapı; inşaat
4071
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak
4667
karar, hüküm
5557
teklif etmek, sunmak
5513
paylaşmak, bölüşmek, katılmak
5483
aynı fikirde olmak, kabul etmek
5412
gururlu, kibirli; onurlu
3769
saymak, hesaba katmak
5415
belirtmek, ifade etmek, söylemek
5425
affetmek
4851
daimi, surekli, ayakta durma
896
erken
1043
ray
ışın
1678
çubuk, sopa; sokmak; saplanmak
6454
takım, ekip
1155
gebe, hamile; verimli; anlamlı
6757
ağız
1113
olmak
3930
ilgili, meraklı
4233
küçük
1036
kayıp, eksik
7114
kanıtlamak, ispat etmek
5507
kaza
7774
milyon
4304
gevşemek, dinlenmek, yumuşatmak
4197
korkunç, berbat, kötü
4848
cadde, sokak
1050
suçlamak, sorumlu tutmak
5773
hayal etmek; düşünmek, sanmak
4277
farzetmek, varsaymak, sanmak
5566
tam, bütün
5829
eye
göz
1106
dürüst, namuslu
6002
kesinlikle
4348
kötü, fena; kötülük, şer
970
güçlü, sağlam, sert
4241
cinayet, adam öldürme
6444
kabul etmek, itiraf etmek
5524
win
kazanmak; galibiyet
4308
dog
köpek
1081
düşmek; sonbahar
1671
belki, bir ihtimal
940
yakalamak, tutmak; avlamak
4337
ummak, ümit etmek
5420
act
davranmak, hareket etmek, oynamak
5436
çekim, çekme, çekiş
933
durum
1189
özellikle
4020
dans; dans etmek
3882
zavallı, fakir
784
şaşırtmak; sürpriz
5631
korumak, gözetmek
5534
rüya, düş; rüya görmek; hayal kurmak
818
damla; düşmek; alçalmak; bırakmak
5549
yiyecek, gıda
3934
hızlı, çabuk; oruç
4299
soğuk
4054
atmak, fırlatmak
972
bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
6196
şaşkınlık; merak; mucize
4334
dokunmak, değmek; temas
4416
gelecek, istikbal
3935
saç
1105
ilişki, ilgi, bağ
5696
işaret, simge; işaret etmek; imzalamak
5458
kesinlikle, elbette
5499
açıklamak, izah etmek, anlatmak
4246
tamamen
4296
resim; betimlemek, hayal etmek
1123
alınmış, tutulmuş
893
başkan, cumhurbaşkanı
5572
farketmek, anlamak; gerçekleştirmek
5651
kontrol etmek, idare etmek
5441
bütün bütün, bütün olarak
6351
ele almak, idare etmek, kıvırmak
6285
yanlış, hata; yanılmak
6082
şirket; eşlik
4368
olası, mümkün, olanaklı
5511
asmak, takmak, sarkıtmak
6106
dış, dışarıda, dışında
4047
buy
satın almak
3867
su
4121
hata, yanlış, kabahat
5918
ses; sağlam; gibi görünmek
5693
lie
yalan; yatmak, uzanmak
1579
özel
3989
his, duyu; hissetmek, algılamak
5719
canlı, sağ, hayatta
825
tamamıyla, elbette
6142
içmek; içecek
4096
hot
sıcak; kızgın; acı
4058
şekil, vücut yapısı, şahıs, figür
5620
açık, berrak; temizlemek
4295
güvenli
4323
tür, çeşit, sınıf; sıralamak
5626
kitap; rezerve etmek
1058
üzmek, neşesini kaçırmak
5722
kurtarmak, kayda geçirmek
5932
eat
yemek yemek
3932
hasta, rahatsız
4222
numara
1140
içeride
4079
arkada, gerisinde
4006
ciddi
4186
ateş, yangın; işten atmak
5608
kaybetmek, yitirmek
5914
tarih; flört etmek, buluşmak
5610
bed
yatak
3993
bazen, arasıra
3917
seçmek; toplamak, koparmak, yolmak
6132
genç
4309
an
1562
yan, kenar, taraf
4257
cocuk
1089
haber
3959
serin; soğutmak; çok iyi
4347
cevap, yanıt, çözüm; cevap vermek
4065
neredeyse
4361
hit
vurmak; isabet, vuruş
1179
kalkmak, dikilmek, ayakta durmak
4240
die
ölmek
4297
güçlü, yetenekli, muktedir
7771
düğün
3961
hastane
3852
farklı
3849
yürümek
3823
far
uzak, uzakta; öte; bir hayli
1719
doktor
3859
el
4205
kapı
1070
söz vermek, vâât etmek
5650
altında
4012
kız evlat
3964
kız kardeş
1095
memnun, hoşnut
876
istirahat; dinlenmek; artık, kalan
955
önemli
4130
korkan, korkmuş
5796
sit
oturmak
4239
ago
önce
4243
oyun; oynamak
3914
erkek kardeş
1094
araç, vesile; para, servet, varlık
4166
kent, şehir, ilçe, kasaba
4025
en az derece, en az
5506
artık, bundan sonra; daha fazla
4013
geç, gecikmiş
795
end
son, uç, taraf; bitmek; sonuca ulaşmak
5419
değiştirmek; değişiklik; bozuk para
4149
güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
5912
durum, husus; dava; kılıf, kutu
5413
getirmek
3954
sebep; düşünmek, muhakeme etmek
5460
birçok
4023
her neyse; yine de; zaten
3929
nokta; uç; ana fikir; işaret etmek
4322
özlemek; ıskalamak; bayan
4352
kalp, yürek; cesaret
4129
adam, şahıs, kişi, karakter
969
hareket; taşınma; taşımak; kımıldamak
3986
run
koşmak
4256
use
kullanım; kullanmak; fayda
4831
çok geçmeden, yakında
959
her, her bir, tanesi
4127
yüz, çehre, surat; yüzleşmek
4247
okul
1068
gerçek, hakikat, doğruluk
5788
saniye; ikinci
4359
endişe, kaygı; üzülmek; merak etmek
5655
baş
814
varsayılan, zannedilen, sözde
4163
anlaşma; pazarlık; iş; llgilenmek
5442
yet
hala, henüz, daha; hatta, yine de
925
-e kadar, -e dek
3822
bugün
4049
zor, sert, çetin
3936
öldürmek
4343
başlamak
1082
affetmek; özür, mazeret
6255
kimsesiz, yalnız
790
ikisi de, her ikisi de
1558
acıtmak
4192
olmak, meydana gelmek
4276
muhtemelen, olasılıkla, galiba
5597
tam olarak, tamamen, aynen
4043
önemi olmak; madde; konu, mesele
5463
dünya, yeryüzü
4027
kurmak, temelini atmak
879
arkadaş
1034
saw
atasözü, testere
821
güzel, hoş, sevimli; epeyce, hayli
6170
mutlu
4078
isim, ad; adlandırmak
1138
son
evlat, oğul
796
sol; kalan, artık
1554
para
1117
merhaba
1055
ask
sormak, istemek
4066
ev
1121
bir başka, diğer bir, bir tane daha
4146
bütün, tüm
833
own
öz, kendi, sahip
875
try
denemek; çalışmak, uğraşmak
4137
yeterli
8001
önemsemek; akıl, zihin
3817
başka
3788
baba
1093
hoş, güzel, sevimli, kibar
1314
bebek
1100
duymak
4317
anne
1092
müsaade, izin, ayrılmak, bırakmak
973
beraber, birlikte
1557
hatırlamak
4265
bad
kötü
1046
ilgi, itina, bakım
5439
tahmin etmek, zannetmek
6182
yapılmış, üretilmiş
1156
yanlış
1684
iyi, yardımsever, nazik
5516
big
büyük
1035
her zaman
859
uzun; çok istemek
5430
durmak; durak
1083
etrafında, civarında
4015
put
koymak, yerleştirmek
3987
tutmak; saklamak, korumak
4132
son; sürmek, devam etmek; dayanmak
5429
hissetmek
4188
diğer, başka; öteki
3819
inanmak
4147
ilk, birinci; önce
4358
önce
4229
tekrar
3866
bulmak
3850
insanlar; halk; kişi
1104
vermek
4189
lütfen
1025
hatta, bile; düz, düzenli; çift
826
hayat
3908
daha fazla
3909
emin; elbette, şüphesiz
3900
asla
3919
ihtiyaç duymak
3818
küçük, ufak, az
3939
almak; götürmek; tutmak
3359
say
söylemek
3820
sonra, o zaman
3821
çünkü
4040
who
kim
1031
yes
evet
1023
söylemek, anlatmak
4085
geri, arka; sırt
4213
ne zaman
1032
iyi
1045
gelmek
3869
şurada, orada
856
how
nasıl
1030
go
gitmek
2192
get
almak
3906
sağ; doğru
1039
hakkında, etrafında, yaklaşık