Wordset: Play
    
bitirmek, geçirmek, başarmak
etraf, ortam, çevre
dikkate almak, hesaba katmak
maliyet; mal olmak
önemi olmak; madde; konu, mesele
sendika, birlik
üretme, üretim, yapım
sebep; düşünmek, muhakeme etmek
rapor etmek, anlatmak, söylemek
işaret, simge; işaret etmek; imzalamak
başarı
seçmek, atamak; görevlendirmek
çeşitli, değişik, türlü
birleştirmek, bağlamak
ifade, dönem, koşul
önermek, teklif etmek
sonuç, netice, son
sunmak, sahneye koymak
nüfus
kara, toprak, memleket
yatırmak, yatırım yapmak
uluslararası, milletlerarası
geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
dizayn etmek, tasarlamak
onyıl
anlaşma; pazarlık; iş; llgilenmek
kontrol etmek, idare etmek
devam etmek, sürmek
ilgi, itina, bakım
teslim olmak, kabullenmek; vermek
atlatmak, üstesinden gelmek
direkt
geri, arka; sırt
tutmak; saklamak, korumak
sağlık
özel,belirli
ziyafet, zevk; davranmak
ulaşmak, erişmek
kurmak, temelini atmak
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme