Wordset: Play
    
akmak, dolaşmak, süzülmek
fırsat, ortam, durum, olay
püskürmek, fışkırmak, patlamak
saldırmak, hücum etmek
ifade etmek, anlatmak, açıklamak
büyük ölçüde, çok, son derece
farketmek, anlamak; gerçekleştirmek
söz vermek, vâât etmek
karşın, rağmen
kapsamak, içermek
tartışmak, görüşmek
deprem, zelzele
antlaşma, mukavele
tür, çeşit, sınıf; sıralamak
örnek, misal, durum
işlemek, çalışmak
şekil, vücut yapısı, şahıs, figür
katkıda bulunmak, vermek
daimi, sürekli, değişmez
ateş, yangın; işten atmak
kısıtlamak, sınırlandırmak
atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
hazırlamak, hazırlık yapmak
lay
yerleştirmek, sermek
eksiklik, noksan, yokluk
suç
nazik, kibar
azaltmak, indirmek, küçültmek
farzetmek, varsaymak, sanmak
korkutma, tehdit, gözdağı
gerileme, durgunluk
liman, havalimanı, iskele
çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak
desteklemek, tutmak
karar, hüküm
istemek, talep etmek; iddia etmek
tavır, davranış, hareket
sığınak, barınak, liman
yaymak, sürmek, sermek
kararlaştırmak, belirlemek
çekmek, cezbetmek
kabul etmek, itiraf etmek
yıldırmak, caydırmak
etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak
bildirmek, bilgi vermek, haber vermek
etkilemek, etki etmek
maliyet; mal olmak
önemi olmak; madde; konu, mesele
sebep; düşünmek, muhakeme etmek
anlaşma; pazarlık; iş; llgilenmek
uzun; çok istemek
son; sürmek, devam etmek; dayanmak
sürdürmek, sağlamak, geçindirmek, korumak
açıkça, anlaşılır
yapmak
özlemek; ıskalamak; bayan
ikna etmek, inandırmak
ortak, genel, yaygın; halka açık yer
kaçınmak, savuşturmak
dahil olmak
karar vermek
görüşme, mülakat; röportaj yapmak
önemsemek; akıl, zihin
işlemek, teslim etmek, önermek
iniş, düşüş; kabul etmemek
araştırma
başkanlık etmek, yönetmek
ziyafet, zevk; davranmak
hatta, bile; düz, düzenli; çift
akıntı, akım; güncel, şimdiki
itiraz etmek, karşı çıkmak
etki; çarpışma, darbe, şok
elbette, muhakkak
madde, cisim
atık; israf etmek, boşa harcamak
büyütmek, yayılmak, genişlemek
tüketmek, harcamak, bitirmek
sum
toplam, tutar, adet, yekun
kazanmak, kâr etmek,
önyargı, zarar
grev, vuruş, vurmak
uygulamak, tamamlamak
danışmak, başvurmak
sahil, deniz kenarı, deniz kıyısı
84 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme