Wordset: Play
     
devam etmek, sürdürmek
5863
yaklaşmamak, uzak durmak
5862
çabuk olmak, acele etmek
5861
tarım
5860
farklılık, başkalık, çeşitlilik
5859
tanımlamak, belirtmek, tarif etmek
5858
içerik; hoşnut, memnun, razı
5857
flu
grip
5856
meclis, kurul, konsey, yönetim kurulu
5855
çoğunlukla, genelde, başlıca
5854
ekin, ürün, mahsul; kırpmak
5853
mix
karıştırmak, katmak
5852
objektif, tarafsız, nesnel
5851
alışılmış şey, olağan şey
5850
marifet, yetenek, kabiliyet
5849
ilk, ilkel, ilk çağa ait
5848
kıdem, öncelik
5847
cezalandırmak, ceza vermek
5846
tutmak, ayırtmak, rezerve ettirmek
5845
yeterli, kâfi, yeter
5844
yaygın, genel
5843
cevap, yanıt, tepki
5842
hatırlatmak, andırmak
5841
sahip olmak, elinde bulundurmak
5840
aslen, aslında, orijinal olarak
5839
yargılamak, karara varmak
5838
savunma, davalı
5837
görünüm; görüş; açı, yön, cephe
5836
ilave, katkı, ekleme
5835
başvurmak; rica; çekicilik, cazibe
5088
ihtimal; umut; muhtemel müşteri; manzara
3697
bundan dolayı, bunun için
3301
iflas etmiş, batmış
3099
kıtlık, genel açlık
2363
mekik, gidip gelmek
2263
sefalet, yokluk
2001
ray
ışın
1678
sınır
746
danışmak; müzakere, tartışma
549
sınırlamak, hapsetmek; sınır
366
ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
5834
devam ettirmek, sürdürmek
5833
tutulmak, moda olmak; anlamak
5832
yardım etmek, yardımcı olmak
5831
rahatsız etmek, huzursuz etmek
5830
tam, bütün
5829
ilişki kurmak, irtibat kurmak
5828
tartışmalı, tartışmaya yol açan
5827
yaratıcı
5826
çoğunlukla
5825
tabaka, katman
5824
alışılmadık, nadir, ender
5823
basmak, matbaada basmak, yayınlamak
5822
din, inanç
5821
alim, bilgin, bilim adamı
5820
çıkar yol, eriyik, çözüm
5819
oy vermek, oy kullanmak
5818
rahatsız etmek, zahmet vermek
5817
ağır, acı, şiddetli, keskin
5816
ayırmak, bölmek, dağılmak
5815
seçmek, ayırmak, ayıklamak
5814
sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
5813
yansıtmak, aksettirmek
5812
önermek, teklif etmek
5811
fırsat, uygun durum, şans
5810
atmak, fırlatmak, girişmek
5809
değişmeden, devamlı, sürekli olarak
5808
genişleme, gelişme, büyüme
5807
bağlamak, bitiştirmek
5806
koşul, durum, olay
5805
uygun görmek, onaylamak
5804
duyurmak, ilan etmek
5803
uçak, uçaklar
5802
iş, mesele, konu
5801
kazanmak, elde etmek
5800
era
devir, çağ, zaman, dönem
5173
onaylamak
4869
yarış,ırk,soy
3779
yönetmek, yürütmek; hareket, idare
3608
gazeteci
1661
kilitlemek, hapsetmek
5799
karıştırmamak, dışında tutmak
5798
kesin, doğru, yanlışsız
5797
korkan, korkmuş
5796
ayrı, farklı, başka, belirgin
5795
toplantı, kongre
5794
masraf, harcama
5793
sözleşme; büzülme; hastalık kapmak
5792
yine de, buna rağmen, bununla beraber
5791
bulaştırmak, enfekte etmek
5790
mahkeme, deneme, duruşma
5789
gerçek, hakikat, doğruluk
5788
öneri, teklif, evlenme teklifi
5787
sınırlamak, kısıtlamak
5786
incelemek, gözden geçirmek
5785
sektör, işkolu, bölge
5784
başarmak
5783
sermaye, varlık, hisse senedi, tahvil
5782
şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
5781
ticari
5780
spesifik, özel, belli, belirli
5779
alışkanlık, adet, huy
5778
eve ait, ailevi, iç, yerli
5777
dig
anlamak, hoşlanmak
5776
sıkça, sık sık, sürekli
5775
anlaşmazlık, çekişme, çarpışma,
5774
suçlamak, sorumlu tutmak
5773
mevcut; sağlam, dayanıklı; önemli
4687
aksi, karşı, ters, karşıt, muhalif
4577
sahne
4355
vazgeçmek
4301
hayal etmek; düşünmek, sanmak
4277
tanımak,farkına varmak
3943
isteksiz, gönülsüz, tereddütlü
3621
yönelme, meyil
2534
hedef, amaç
2368
rahatlatma, ferahlama
1871
nispet, inat, garez
1606
sel
1020
yuvarlak, daire şeklinde
924
küçük görmek, aşağılamak
5772
geçmişe bakmak, geriye bakmak
5771
göz kulak olmak, bakmak
5770
takdir etmek, değerini bilmek
5769
başkan, reis
5768
baş, ana, en üst rütbeli
5767
ortalama, orta
5766
karşılaştırmak, mukayese etmek
5765
istemek, şiddetle arzu etmek
5764
kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
5763
kapsamlı, detaylı, yaygın
5762
finanse etmek, para sağlamak
5761
tüzel kişi, kurum, şirket
5760
kentsel, şehirsel
5759
ilk, biri, başlıca, ana, temel
5758
çabuk, hızla, hızlı, şipşak
5757
kırsal, köy yaşamına ait
5756
hizmet etmek, servis yapmak
5755
acil, ivedi
5754
görev, iş, külfet
5753
temsil etmek, temsilciliğini yapmak
5752
güvenilir, emin, inanılır
5751
ilk olarak, öncelikle, başlıca
5750
başa çıkmak, üstesinden gelmek
5749
not etmek, yazmak, işaretlemek
5748
hizmet, emek, işgücü
5747
göçmen, muhacir, göçebe
5746
sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
5745
tam, tamı tamına, dakik
5744
büyük, muazzam, kocaman
5743
duygu, his, heyecan
5742
hasar yapmak, zarar vermek
5741
farzetmek, saymak
5740
servet
4390
dev
4318
meydana çıkarmak, farketmek
2520
öngörmek, kehanette bulunmak
2436
silah
1150
kirletmek; leke; gübre; topraki arazi
307
çöl, ıssız, tenha; terketmek
233
dikkat etmek, bakmak
5739
içeri bakmak, incelemek, yoklamak
5738
dört gözle beklemek, sabırsızlanmak
5737
zıt, karşıt, aykırı
5736
yetenek, kabiliyet, beceri
5735
teşebbüs etmek, kalkışmak
5734
hak etmek, lâyık olmak
5733
moralini bozmak, neşesini kaçırmak
5732
yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
5731
sağlama almak, garantiye almak
5730
ahlâki, manevi, törel
5729
borç, ödünç para; ödünç vermek
5728
konferans, ders; konferans vermek
5727
istifa etmek, istifasını vermek, çekilmek
5726
sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
5725
önemli, anlamlı, manâlı
5724
hayati, çok önemli
5723
üzmek, neşesini kaçırmak
5722
hayatta kalmak, sağ kalmak
5721
karşılamak, sağlamak, gidermek
5720
his, duyu; hissetmek, algılamak
5719
üretmek, imal etmek
5718
önemsememek, görmezlikten gelmek
5717
değiştirmek, değiş tokuş etmek,
5716
şüphe, kuşku, tereddüd
5715
farkında, haberdar
5714
yıllık, senelik
5713
değiştirmek, başkalaştırmak
5712
parası yetmek, gücü yetmek
5711
benimsemek, kabul etmek
5710
dev dalga, taşma; dalgalanmak
5050
bildirmek, öğüt vermek
4843
aramak
4382
yer; topraklamak
4021
dahil
3774
seyirci, huzura kabul
2643
aşmak
2536
başarmak, muvaffak olmak
2401
ortaya çıkmak
2317
kat
1921
sözlükte aramak
5709
gözden geçirmek, incelemek
5708
ücret; görev; şarj; yüklemek; suçlamak
5707
iklim, hava, bölge
5706
kömür, maden kömürü
5705
sahil, deniz kenarı, deniz kıyısı
5704
akmak, dolaşmak, süzülmek
5702
yaratmak, oluşturmak, yapmak
5701
indirmek, azaltmak
5700
fırsat, ortam, durum, olay
5699
ana, esas, prensip
5698
radikal, kökten, köklü, köksel
5697
ilişki, ilgi, bağ
5696
akraba, yakın, hısım
5695
tehlikeye atmak, göze almak
5694
ses; sağlam; gibi görünmek
5693
göndermek, nakletmek
5692
elbette, muhakkak
5691
madde, cisim
5690
püskürmek, fışkırmak, patlamak
5689
atık; israf etmek, boşa harcamak
5688
keskin, açıkgöz, kesici
5687
üzülmek, pişman olmak
5686
potansiyel, olası
5685
askeri
5684
olanaksız, imkânsız, çekilmez
5683
hemen, derhal
5682
odaklamak, bir noktada toplamak,
5681
kıta, anakara
5680
rekabete dayanan
5679
saldırmak, hücum etmek
5678
giriş, erişme, geçit
5677
gözden geçirmek, incelemek
4891
aday
4864
önyargı, zarar
3782
grev, vuruş, vurmak
3335
uygulamak, tamamlamak
3019
danışmak, başvurmak
1217
etki; çarpışma, darbe, şok
284
uzak durmak, yaklaşmamak
5676
defetmek, yenmek
5675
dağılmak, parçalanmak
5674
tayin etmek, atamak, saptamak
5673
tartmak, dengelemek
5672
durum, tavır, vaziyet
5671
dalmak, atlamak, dalış yapmak
5670
şikâyet etmek, söylenmek, yakınmak
5669
bileşik, karmaşık, karışık
5668
büyütmek, yayılmak, genişlemek
5667
tüketmek, harcamak, bitirmek
5666
ifade etmek, anlatmak, açıklamak
5665
büyük ölçüde, çok, son derece
5664
gerekli, lazım, zorunlu, gereken
5663
tam, doğru dürüst, uygun
5662
iyileşmek, düzelmek, toplamak
5661
dikkat çekici, göze çarpan
5660
devir, devrim, ihtilal
5659
sallamak, sallanmak
5658
sum
toplam, tutar, adet, yekun
5657
zorlamak, baskı yapmak, teşvik etmek
5656
endişe, kaygı; üzülmek; merak etmek
5655
sürdürmek, devam ettirmek; ücret, maaş
5654
personel, kadro, kurmay
5653
çeşit, tür, cins
5652
farketmek, anlamak; gerçekleştirmek
5651
söz vermek, vâât etmek
5650
kazanmak, kâr etmek,
5649
karşın, rağmen
5648
kapsamak, içermek
5647
kök, temel, dayanak
5646
tartışmak, görüşmek
5645
amaç
4837
şaşkınlık; merak; mucize
4334
ikna etmek, inandırmak
4330
görüşme, mülakat; röportaj yapmak
3938
oluşmak, meydana gelmek
3360
baş, ilk, en önemli
1165
yükseltmek, kaldırmak
934
geniş; uçsuz bucaksız; dünya kadar
353
ortaya bir düşünce atmak, üretmek
5643
başına gelmek, olmak
5642
cemiyet, cemaat, topluluk
5641
deprem, zelzele
5640
zarar vermek, incitmek
5639
eş, arkadaş, ortak, mat
5638
yöresel, yerel
5637
teknik, yöntem, usul
5636
taşımak, nakletmek, sürmek
5635
antlaşma, mukavele
5634
karşı etki yapmak
5633
rekor
5632
şaşırtmak; sürpriz
5631
bu nedenle, bundan dolayı
5630
yüzey, dış görünüş
5629
uygun, münasip
5628
baskı yapmak, vurgulamak
5627
tür, çeşit, sınıf; sıralamak
5626
reform yapmak, düzeltmek
5625
önceki, eski, evvelki
5624
farkına varmak, farketmek
5623
örnek, misal, durum
5622
işlemek, çalışmak
5621
şekil, vücut yapısı, şahıs, figür
5620
işgüzar, yeterli, ehliyetli
5619
katkıda bulunmak, vermek
5618
çökmek, düşmek, yıkılmak
5617
yaklaşmak, yanaşmak
5616
aid
yardım etmek
4880
açıkça, anlaşılır
4437
özlemek; ıskalamak; bayan
4352
başarılı
4307
hatırlamak
4265
yeterli, uygun
3063
miktar, büyüklük, boyut, derece
1935
tanımlamak, tarif etmek
1561
önceki
1146
dikkatini vermek, kulak vermek
932
yönelmek, eğiliminde olmak; hizmet etmek
401
vazgeçmek, olmadan yapmak
5615
ile ilgilenmek, icabına bakmak
5614
kesmek, bırakmak
5613
avantaj, üstünlük, yarar
5612
toplamak, anlamak
5611
tarih; flört etmek, buluşmak
5610
daimi, sürekli, değişmez
5609
ateş, yangın; işten atmak
5608
önceki, ilk
5607
kısıtlamak, sınırlandırmak
5606
tercih etmek, yeğlemek, öncelik tanımak
5605
sıra, dizi, mesafe
5604
atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
5603
acı çekmek, zarar görmek
5602
kaynak, kaynakça, memba
5601
yönetmek, hükmetmek
5600
saygı göstermek, saymak
5599
ilerlemek, ileri gitmek
5598
muhtemelen, olasılıkla, galiba
5597
hazırlamak, hazırlık yapmak
5596
uygulmak, pratik yapmak
5595
barış, sulh, huzur, rahat
5594
yasal, hukuk, kanuni
5593
lay
yerleştirmek, sermek
5592
eksiklik, noksan, yokluk
5591
gelir, kazanç, bütçe
5590
fon, sermaye, para kaynağı
5589
eşit, denk, eş
5588
felâket, facia, yıkım
5587
ayrıntı, detay, detaylar
5586
suç
5585
müsait, var, mevcut
5584
yarışma
4346
tamamen
4296
hasta; sabırlı
4162
örtmek
4018
tavsiye etmek
2680
yapı, bünye, bina
2671
hit
vurmak; isabet, vuruş
1179
basınç
1163
dağılmak, parçalanmak
5583
cesaretle karşılamak, kabul etmek
5582
girişmek, kalkışmak
5581
izin vermek, bırakmak, kabul etmek
5580
eski, çok eski
5579
görünmek, gözükmek, ortaya çıkmak
5578
nazik, kibar
5577
göstermek, ortaya koymak
5576
inşa etmek, yapmak
5575
bundan başka, üstelik
5574
kitle, küme, yığın
5573
başkan, cumhurbaşkanı
5572
iş, uzmanlık alanı, meslek
5571
dönmek, geri dönmek
5570
azaltmak, indirmek, küçültmek
5569
tasarlamak, düzenlemek
5568
oturmak, yerleşmek
5567
farzetmek, varsaymak, sanmak
5566
tax
vergilendirmek, vergi koymak
5565
korkutma, tehdit, gözdağı
5564
gerileme, durgunluk
5563
kâr, kazanç, getiri
5562
liman, havalimanı, iskele
5561
çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak
5560
desteklemek, tutmak
5559
ihraç etmek, dışarıya satmak
5558
karar, hüküm
5557
meslektaş, iş arkadaşı
5556
istemek, talep etmek; iddia etmek
5555
tavır, davranış, hareket
5554
aim
hedeflemek, hedef
5553
yapmak
4353
ilaç
4191
dahil olmak
4131
karar vermek
3982
iniş, düşüş; kabul etmemek
2586
zorunlu, gerekli, önemli
2342
eşya; madde
1585
akıntı, akım; güncel, şimdiki
663
itiraz etmek, karşı çıkmak
444
katılmak, yeralmak, sınava girmek
5552
başarısız olmak, başarı kazanamamak
5551
müracaat etmek, başvurmak
5550
damla; düşmek; alçalmak; bırakmak
5549
var olmak, olmak, bulunmak
5548
genel olarak, genelde, genellikle
5547
sığınak, barınak, liman
5546
kişi, birey, bireysel, kişisel
5545
özellikle, bilhassa, ayrıntılı olarak
5544
nitelik, kalite, vasıf
5543
bulunmaz, nadir, ender
5542
indirim, satış
5541
beceri, ustalık, hüner
5540
benzer, benzeyen
5539
güvenlik, emniyet
5538
gelenek, adet, sünnet
5537
yaymak, sürmek, sermek
5536
kaynak, çare
5535
korumak, gözetmek
5534
bakan, vekil
5533
etkilemek, tesir etmek
5532
enflasyon, şişkinlik, şişirme
5531
aşırı, aşırı boyutta, son derece
5530
cesaretlendirmek, desteklemek
5529
kararlaştırmak, belirlemek
5528
çekmek, cezbetmek
5527
öğüt, tavsiye, danışma
5526
ilerletmek, geliştirmek
5525
kabul etmek, itiraf etmek
5524
belli, açık, ortada, bariz, görünen
5329
sürdürmek, sağlamak, geçindirmek, korumak
5253
kabul etmek
4854
kaçınmak, savuşturmak
4196
özellikle
4020
tesis; bitki; dikmek
3199
yayınlamak
2678
başkanlık etmek, yönetmek
2085
maden; maden çıkarmak
1275
anlamak, çözmek, halletmek
5523
miktar, tutar, toplam
5522
dikkat, ilgi, bakım, özen
5521
yıldırmak, caydırmak
5520
tamamlamak, bitirmek
5519
aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
5518
alan, saha; tarla
5517
iyi, yardımsever, nazik
5516
tanıştırmak, tanıtmak
5515
gerçekten, cidden, doğrusu
5514
teklif etmek, sunmak
5513
yeni, son günlerde, yakınlarda
5512
olası, mümkün, olanaklı
5511
özne; konu; mecbur etmek
5510
uzay, feza, mekân; aralık, boşluk
5509
kalmak, durmak, geriye kalmak
5508
kanıtlamak, ispat etmek
5507
en az derece, en az
5506
etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak
5505
global, evrensel, dünya çapında
5504
başaramamak, başarısız olmak
5503
çalıştırmak, iş vermek
5502
çaba, gayret, girişim
5501
ıstemek, talep etmek
5500
kesinlikle, elbette
5499
yarar, fayda
4858
askerlik hizmeti
4460
gerçekleştirmek, başarmak
4424
olmak, meydana gelmek
4276
teslim almak
4238
deneyim
4153
önemsemek; akıl, zihin
3817
işlemek, teslim etmek, önermek
3244
engellemek
2682
rol
2460
düşmek; sonbahar
1671
kanıt, delil
1176
kabul etmek, desteklemek
482
inmek, ayrılmak, çıkmak
5498
kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
5497
gezmek, seyahat etmek
5496
yazar
5495
motor, makine, lokomotif
5494
sert, katı, sabit, kesin
5493
içermek, kapsamak
5492
açık, besbelli, apaçık
5491
kök, köken, başlangıç
5490
bildirmek, bilgi vermek, haber vermek
5489
baskı yapmak, sıkıştırmak, sıkmak
5488
tasarlamak, planlamak
5487
oy vermek, kamuoyu yoklaması yapmak
5486
bölge, yöre
5485
ticaret, iş, alım satım
5484
paylaşmak, bölüşmek, katılmak
5483
kalkmak, ayağa kalkmak
5482
istemek, gerektirmek
5481
çabuk, hızlı, seri
5480
sağlamak, karşılamak, temin etmek
5479
üretmek
5478
politika, siyaset
5477
ölçmek, tartmak, ölçüsünü almak
5476
kuvvet, güç; zorlamak, baskı yapmak
5475
kurmak, yerleştirmek; saptamak
5474
hastalık, rahatsızlık
5473
tartışmak, görüşmek
5472
keşfetmek, ortaya çıkarmak
5471
bağlı olmak, güvenmek
5470
etkilemek, etki etmek
5469
açıklama, hesap
5468
konu
4873
bilim adamı
4312
ortak, genel, yaygın; halka açık yer
4232
süreç
3771
sipariş; düzen, nizam
3765
desteklemek
2670
araştırma
2570
fur
kürk
1660
istirahat; dinlenmek; artık, kalan
955
bitirmek, geçirmek, başarmak
5467
etraf, ortam, çevre
5466
dikkate almak, hesaba katmak
5465
maliyet; mal olmak
5464
önemi olmak; madde; konu, mesele
5463
sendika, birlik
5462
üretme, üretim, yapım
5461
sebep; düşünmek, muhakeme etmek
5460
rapor etmek, anlatmak, söylemek
5459
işaret, simge; işaret etmek; imzalamak
5458
başarı
5457
seçmek, atamak; görevlendirmek
5456
çeşitli, değişik, türlü
5455
birleştirmek, bağlamak
5454
ifade, dönem, koşul
5453
önermek, teklif etmek
5452
sonuç, netice, son
5451
sunmak, sahneye koymak
5450
nüfus
5449
kara, toprak, memleket
5448
yatırmak, yatırım yapmak
5447
uluslararası, milletlerarası
5446
geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
5445
dizayn etmek, tasarlamak
5444
onyıl
5443
anlaşma; pazarlık; iş; llgilenmek
5442
kontrol etmek, idare etmek
5441
devam etmek, sürmek
5440
ilgi, itina, bakım
5439
teslim olmak, kabullenmek; vermek
5401
atlatmak, üstesinden gelmek
4300
direkt
4298
geri, arka; sırt
4213
tutmak; saklamak, korumak
4132
sağlık
3907
özel,belirli
3781
ziyafet, zevk; davranmak
1839
ulaşmak, erişmek
1157
kurmak, temelini atmak
879
neden olmak, yol açmak
5438
düşmek, azalmak, damlamak
5437
act
davranmak, hareket etmek, oynamak
5436
uyum, anlaşma, uzlaşma
5435
ban
yasaklamak
5434
yönetmek, idare etmek, hükmetmek
5433
büyümek, yetişmek
5432
millet, ulus
5431
uzun; çok istemek
5430
son; sürmek, devam etmek; dayanmak
5429
ürün, mahsul, sonuç
5428
yeni, son, son günlerdeki
5427
sub
alt, ast, aşağı
5426
belirtmek, ifade etmek, söylemek
5425
büyük, önemli, başlıca; branş; binbaşı
5424
ithal etmek, belirtmek
5423
hükümet, devlet, idare
5422
biçimlendirmek, şekillendirmek
5421
ummak, ümit etmek
5420
end
son, uç, taraf; bitmek; sonuca ulaşmak
5419
etki, tesir, netice
5418
benzememek, farklı olmak
5417
gelişmek, ilerlemek
5416
saymak, hesaba katmak
5415
ilgi, alâka
5414
durum, husus; dava; kılıf, kutu
5413
aynı fikirde olmak, kabul etmek
5412
kamu
4459
artmak, çoğalmak
4422
nokta; uç; ana fikir; işaret etmek
4322
oval
3794
bakış; bakmak; ilgilendirmek; saygı
3200
kurşun, önderlik, rehberlik
3192
araştırmak
2676
fiyat, bedel
1575
iptal etmek; hiçe saymak
1224
kitap; rezerve etmek
1058
hatta, bile; düz, düzenli; çift
826
hak etmek; addetmek; derece; oran; kur
276
592 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme