Wordset: Play
     
götürmek, gitmek, çıkmak
7146
dolandırmak; anlamak; daraltmak
2037
anlamak, çözmek; başarmak
399
giriş yeri, kapı, geçit
7145
acayip, garip, gülünç, anlamsız
7144
rüzgârlı, fırtınalı
7143
karşılık vermek, tersini yapmak
7142
karşılamak, eşit güçle karşı koymak
7141
otobur, otçul
7140
antlaşma, tüzük; sözleşmek
5145
tıslama, ıslık
3090
acele, aceleye gelen, telaşlı
7139
aydınlatmak, ışıtmak
7138
kavşak, birleşme yeri, bağlantı noktası
7137
özel dil, meslek argosu, mesleki dil
7136
kapıcı, hademe
1895
ayırma, izolasyon, ayrı durma
7135
dolaysızlık, yakınlık, doğrudanlık
7134
inatçı, dik kafalı, zorlu
7133
nefes almak
224
ıtaat, boyun eğme, sadakât
7132
asi, isyankâr, isyancı
7131
yalanlamak, delillerle reddetmek
2517
priz, fiş; tıpa, tıkaç; reklam
7130
kalıntı, eski eser, yadigâr, hatıra
4744
doruk, zirve, dönüm noktası
7129
ihanet etmek, hıyanet etmek
7128
müsait olma, geçerlilik, mevcut olma
7127
cüret, küstahlık
2153
sevimli, tatlı, cana yakın
7126
yerini almak, yerine geçmek
7125
sıkıştırmak, ezmek
7124
nispetçi, cadaloz, kinci, kindar
7123
açıkça, açık açık
7122
gösterişli, azametli, havalı
7121
soykırım, genosit
7120
simsar, komisyoncu, tefeci
7119
güç, yaşama gücü, kuvvet
7118
önemsiz
2574
boş, münhal (kadro vs.)
4399
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme