Wordset: Play
     
toplamak, kuşatmak
6998
kenara koymak, biriktirmek, kaldırmak
6997
durmak, sağa çekmek
6996
tipi, kar fırtınası
1006
yükselme, bayır, çıkış
6995
kırılma, kırma, kırık parça
5163
aslını öğrenmek, tespit etmek
5041
yüklemek, üstüne atmak, atfetmek
6994
suikâst düzenlemek, öldürmek
6993
özümlemek, sindirmek, özümsemek
6992
mezat, açık artırma
6991
loş, alacakaranlık
2101
devamlı, sürekli, dayanıklı
2555
hırs, istek, açgözlülük
6990
sevmeme, hoşlanmama, tiksinme
6989
çarpışmak, çatışmak, zıt düşmek
3713
bıktırıcı, iğrenç, nefret uyandıran
6988
köşe yazarı
6987
hafife almak, küçümsemek
6986
çelişki, uyuşmazlık, aykırılık, zıtlık
3731
tedbirli, ihtiyatlı, sır saklayan
4484
sıkıntı, rahatsızlık, huzursuzluk
6985
yaymak, dağıtmak; dağınık
6984
kızgınlık, hiddet, şiddet
2304
saçma, aptalca, kalitesiz
6983
dik, sarp, aceleci, çabuk
6982
acımasız, merhametsiz, insafsız
6981
peşin hüküm vermek, önyargılı olmak
6980
mühür, damga; mühürlemek; fok
232
devlet desteği, para yardımı
6979
spor, kaynak, köken
6978
fışkırmak; ibrik ucu
5048
yaymak, serpmek, saçmak
6977
yarışçı, sürat koşucusu
6976
boğmak
1596
derhal, hemen
6975
tıknaz, yiğit, kahraman
6974
ınsanlık dışı, merhametsiz, zalim
6973
doğuş, yaratılış, köken
6972
vites; techizat, donanım, eşya
181
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme