Wordset: Play
    
girişmek, başlamak; saldırmak
bitirmek, tükenmek
söndürmek; kapamak; üretmek
bol olmak, çok olmak, dolu olmak
müphem, şüpheli
uysal, yatkın
canlandırmak, hareketlendirmek
iğrenç, berbat, tiksindirici
antika, eski sanat eseri
duygusuzluk, hissizlik, ilgisizlik
alet, aygıt, cihaz
değer biçmek, değerlendirmek
çekmek; zorla kaçırmak; alıkoymak
geriye, geriye doğru, geri
kabiliyet, meyil
havlamak; ağaç kabuğu
canavar, çirkin yaratık
çiçek, bahar; çiçeklenmek; gelişmek
aşırı, fahiş, çok fazla
süresi sona ermek
yorumcu, ifade eden şey
yok etme, imha
aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
uğraşmak, savaşmak, çekişmek
artık, kalan, kalıntı
gelecek nesiller, soy
geri çekilme, dönüş, gerileme
kafatası, kurukafa
çarpışmak; çatışma
ıçtenlik, samimiyet
batıl inanç, hurafe
yüzeysel olarak
çağırmak, celp etmek
belirtmek, belirlemek
pata (satranç), çıkmaz
nereli, nereden, neden
kaba, bayağı, adi, basit
dikine
mantığa aykırı görünen
canlandırıcı, neşelendirici
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme