Wordset: Play
     
belirtmek, işaret etmek, göstermek
6917
hizmet etmek, servis yapmak
6916
lehçe, ağız, diyalekt
3502
emanet etmek, görevlendirmek
3575
çağrışım yapmak, anımsatmak, hatırlatmak
6915
sürgüne göndermek, sürmek
6914
olasılık, ihtimal, tesadüf
3554
lif, iplik, tel, elyaf
4683
sadakât, vefa, bağlılık
4645
düzleştirmek, düzlemek
6913
filo, donanma, alay
6912
önceden haber vermek, kehanette bulunmak
6911
çılgınca, delice
6910
buzdolabı
776
firkateyn; savaş gemisi
6909
gizlice, sinsice
6908
ıtici, antipatik, iğrenç
6907
ün, şöhret, ad, isim
6906
tutma, kısıtlama
2271
geri almak, kavuşmak, telâfi etmek
6905
açığa çıkarma, vahiy
6904
faydacı; işgüzar; uygulamacı
5393
başkaldırmak, isyan etmek
6903
maya, köpük, coşku
6902
girdap, anafor
1209
kır, çöl, sahra; el değmemiş doğa
234
görünebilme, görünürlük, görüş mesafesi
6901
kibir, gurur, gösteriş, boşunalık
3497
inatçı, dikbaşlı
1759
vahşi, barbar
770
zavallı, mutsuz, perişan
1858
gözünü korkutmak, korkutmak
6900
yalıtmak, izole etmek, tecrit etmek
6899
kış uykusuna yatmak
6898
uyumlu, ahenkli, düzenli
6897
alıntı, aktarma
6896
kutup, kutupsal
6895
burun, genizden gelen
6894
38 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme