Wordset: Play
    
ayrıntılar üzerinde durmak
ezmek; gözden geçirmek; taşmak
önemsememek, hafifsemek
kader, alın yazısı, kısmet
derlemek, toplamak
tamamlamak
acımak, üzülmek, teessüf etmek
iltifat, övgü, kompliman
göstermek, belirtmek, işareti olmak
meydan okumak, karşı gelmek
ertelemek, tecil etmek; uymak, boyun eğmek
bozulmak, çürümek
gizlemek, örtmek
vicdan
düşmanlık, nefret, kin
ardışık, art arda, birbirini izleyen
hatırlanmaya değer, unutulmaz
dava açmak
yağmalamak, talan etmek
ilaç, deva; çare, çözüm
yaygın, çok bulunan, salgın
çayır, kır
sert, sıkı, şiddetli
güvenilmez, belirsiz, tutarsız
çürümüş, çürük, bozuk
alt, ast, yan, tabi; emrine vermek
karın, mide; iştah, heves; sindirmek; katlanmak
şart koşmak, taahhüt etmek
hostes, kamarot
sert bir biçimde, sert sert
boy, endam, önem, prestij
kat
matem tutmak, biri için ağlamak, dövünmek
kemirmek; aşınmak; sarsmak; tüketmek
vazgeçirmek, caydırmak
ıliklemek, düğümlemek
çöp, döküntü, sedye; karıştırmak
eksilmek, azalmak, azaltmak
kaşıntı; kaşınmak; çok istemek; arzu; uyuz
incelemek, araştırmak
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme