Wordset: Play
    
güvenmek
aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
gerçekleştirmek, yerine getirmek
yangın, alev; parlamak, ışımak, tutuşmak
esir, tutsak; baskı altında olan kimse
dikkat, ikaz, uyarı
çevirmek, yön değiştirmek; önlemek gidermek
güvenmemek, inanmamak
utanç, yüz karası
uygun, uyumlu, bağdaşan
anlamak, sonuç çıkarmak
ithaf etmek
süslemek, bezemek, dekore etmek
zorunlu, mecburi
nemli, ıslak; rutubet, keder; ıslatmak
kibir, kendini beğenme
acayip, tuhaf
düşünmek; kavramak; gebe kalmak
itiraf etmek, kabullenmek
ayartmak, baştan çıkarmak
korumak, muhafaza etmek
kaçınmak, yan çizmek, kaytarmak
değerlendirmek, değer biçmek
sağlamlaştırmak, pekiştirmek
kirletmek, bozmak, bulaştırmak
üstünde uçmak, sallanmak
mütevazi
nem, rutubet
mizah, gülünçlük, komik
kasırga, fırtına
illegal, yasadışı; haram
beşik; kızak
önemsiz, ihmal edilebilir
güvenilir, inanılır, inandırıcı
çıplak, yalın, salt
anıtsal, devasa, heybetli
yanlış yönlendirmek, şaşırtmak
yetersiz beslenme, beslenme bozukluğu
kalıt, miras
ensülin
40 items.
Contact - About - Help - Switch Theme