Wordset: Play
     
gözden kaybolmak
6701
açmak, toplamak, temizlemek
6700
tartışmak, görüşmek
6699
eşlik etmek; yanında olmak
278
hastalık, rahatsızlık, keyifsizlik
3662
soğutmak, yabancılaştırmak
6698
özür dilemek, af dilemek
6697
alkışlamak, el çırpmak
6696
önyargı, peşin hüküm
6695
battaniye, örtü
6694
açıkça
4924
cesur, gözüpek, cüretli
6693
fren, fren yapmak, frenlemek
3596
arıza, bozulma
6692
hesap yapmak, hesap etmek, hesaplamak
6691
uçurum, sarp kayalık
3046
ipucu, iz, işaret, anahtar
6690
işbirliği yapmak, birlik olmak
6689
belirsiz, şüpheli, kararsız
6688
çığ
6687
acı, endişe; zor durum
46
kötü şöhret, adı çıkmışlık, itibarsızlık
6686
düzenlemek, kullanmak, ikna etmek
6685
sakar, beceriksiz; aksi
388
zorba, acımasız
6684
aldatmak, kandırmak, ayartmak
3267
yanılsama, aldatıcı görünüş
6683
arada olmak, araya girmek
6682
itaat etmek, uymak
4431
eski, kullanılmayan, modası geçmiş
6681
kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
6680
ezmek, sıkmak, bunaltmak, baskı yapmak
3468
alıntı yapmak, aktarmak
6679
alelacele, ihtiyatsız; kaşıntı
2487
row
şamata, kavga; gürültü yapmak
207
kendini tutmak, sakınmak; nakarat
3605
parçalamak, ezmek, vurmak
3288
düzenleyici
6678
takviye, destek, güçlendirme
6677
bozmak, kırmak, yıkmak
3519
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme