Wordset: Play
     
istemek, talep etmek
6595
hesaba katmak, dikkate almak
6594
harcamak, bitirmek, tüketmek
6593
akciğer, ciğer
6592
sadık, vefalı
1268
sorumlu, olası, mesul
6591
olmasın diye, olur korkusuyla
6590
akrabalık, yakınlık
6589
kıskanç, güvensiz, düşkün
6588
bozmak, zarar vermek, zayıflatmak
251
bütünlük, doğruluk
994
eğim, meyil
649
işgüzar, yarı resmi
6587
kapalı, dahili, ev içi
3313
sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
6586
gerilim, gerginlik
6585
altyapı, savunma sistemi
3408
ayırım, ayırma
3130
yüce, en üstün
3048
güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
6584
bozmak, ırzına geçmek, ihlal etmek
6583
asmak, askıya almak, ertelemek
6582
resmi olarak, resmen
6581
kalabalık, izdiham, çokluk
4663
yutmak; ezberlemek; kırlangıç
6580
hızlı, çabuk, çevik
3215
alkışlamak, övmek; beğeni
6579
sahtekârlık, sahtecilik, kalpazanlık
6578
aksini kanıtlamak, çürütmek
6577
tarafsız, yansız, adil
6576
yalan, hilekârlık, düzenbazlık
6575
gönüllü
4180
kap; kanal; gemi
1907
şöhret, ün, ad, nam
6574
gidermek, defetmek, dağıtmak
4665
göstermek, işaret etmek; atamak
6573
torun, oğul, neslinden olan
4950
bozulma, çürüme, yozlaşma
6572
yüzleşme, karşılaşma
6571
canlı, sağ, hayatta
825
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme