Wordset: Play
    
üfleyerek söndürmek
sabırlı olmak, tahammül etmek
desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
cesaret vermek, guçlendirmek
belirgin; belirtmek; beyanname
masum, suçsuz, günahsız
miras olarak almak, miras almak
inanılmaz
fikir, görüş, kavram
beslemek, gütmek, desteklemek
tam, kesin; halis; ifade etmek
hırs, ihtiras, tutku
tuhaf, özgün; özel eşya, ayrıcalık
profil, yüzün yandan görünüşü, kesit
başkahraman, elebaşı
nüfuz eden, yaygın
fiş, makbuz, alındı
alıcı, alan kimse
tekrarlayan, yinelenen
gücenmek; kızmak
bozma, ihlâl etme, riayet etmeme
rastlamak, denk gelmek, uymak
geçerli, geçer, yürürlükte
acımasız
şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
kımıldatmak, hareket ettirmek
keskin olmayan, körelmis; kaba
bağırmak
rahatsız etmek, sıkmak, bezdirmek
karar, hüküm
sakat, kötürüm; engellemek
uzaklaşmak, çocuk düşürmek
resimlemek, örneklemek
kör
yükselmek; çıkmak, tırmanmak
kızarma, utanma
yıkmak; tahrip
hac, hacılık, hac yolculuğu
güneş ışığı
bağışık, etkilenmeyen, duyarsız; muaf
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme