Wordset: Play
    
tekrar etmek, tazelemek
telafi etmek
ayıltmak, ikna etmek
tanımak, kabul etmek, onaylamak
ekmek
hile yapmak, dolandırmak, kandırmak
korkunç, berbat, çok kötü
kasvetli, loş ve sıkıntı verici, kederli
kapsamak, içermek, oluşmak
borç
müsait, elverişli
kat, kıvrım, büklüm; katlamak, sarmak
adli, mahkemeye ait
koruma
rehberlik, kılavuzluk, yol gösterme
çatlamak, çatlatmak
nemli, ıslak, rutubetli
ham, kaba, çiğ
kabuk, kuru ekmek; tortu
(konuyla)ilgisiz, bağlantısız
ima etmek
şeffaf, saydam, transparan
ilaç yazmak (doktor), reçete yazmak
prestij, saygınlık, itibar
yüzde, yüzdesi, oran
geniş, ferah, havadar
shy
utangaç, sıkılgan, ürkek
barınak, sığınak; korumak, barındırmak
üst üste olan, peşpeşe, ardışık
şahane, çok iyi
çubuk, sopa; sokmak; saplanmak
rafine etmek, arıtmak
adı çıkmış, kötü tanınmış
aşırı, yoğun, şiddetli; gergin
gübre
yüzeysel, yarım yamalak
etkisiz, tesirsiz, yetersiz
dekan
alıntı yapmak, anmak; celbetmek
zar zor, güçbela, anca
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme