Wordset: Play
    
uğramak, ziyaret etmek
aniden durmak; ilişiği kesmek; koparmak
düşünüp taşınmak
genişlemek, genişletmek
yük, yüklemek
kıymetli vasıf; mal, kıymetli şey
harap etmek, mahvetmek
kötüleşmek, fenalaşmak, bozmak
somut; beton
elastik, esnek, eğilebilir
değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek
fırın, büyük ocak
işbirliği etmek, işbirliği yapmak
cinsiyet, cins
pis, nahoş, hoşa gitmeyen alçak
iki olay arası
desteklemek, onaylamak, uygun bulmak
hemşire
rag
dalga geçmek, kaba şaka; bez parçası
böcek zehiri, zararlı bitki zehiri
kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
güven, inanç, itimat
kibar, nazik, terbiyeli, ince
ün, şöhret, şan
öcünü almak, hıncını almak
kalkan, siper, zırh, koruma
denizaltı
fazla, fazlalık, artan
dayanıksız, kolay etkilenen; hassas
bütünlemek, tamamlamak
özellik, kişisel özellik
avukat, dava vekili, vekil
zedelenebilir, savunmasız
şahsen, kişisel olarak
kurmak, açmak, başlatmak,
miras, kalıt
hasat kaldırmak, biçmek
kader, kısmet, alın yazısı
kısmak, kısaltmak
birdenbire, aniden, ansızın
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme