Wordset: Play
    
yöntem değiştirmek
doğmak, çıkmak
kalacak yer sağlamak, yerleştirmek
endişeli, korkulu, kaygılı
kutlamak, anmak, övmek
asansör
fikir birliği, ortak görüş, oybirliği
kökünden sökmek, yoketmek, mahvetmek
itiraz etmek; rekabet etmek; yarışma
iç, öz, çekirdek
yanında, civarında
son derece, berbat bir şekilde, aşırı
tez, sav, önerme
hile, oyun; aldatmak, kandırmak
varsaymak, farzetmek, tahmin etmek
yağmaya gitmek; av
arka, geri; yetiştirmek, büyütmek
öncü; öncü olmak, çığır açmak
merhamet, acıma
kaldığı yerden devam etmek
ters, zıt, karşıt, aksi
korumak, himaye etmek
gereksiz, fazla, bol; işten çıkarılmış
desteklemek, güçlendirmek, pekiştirmek
sertçe, şiddetli bir şekilde
duyu, his, algı; heyecan; sansasyon
teşvik etmek, özendirmek
karşı koymak, direnmek
ortadan kaldırmak
radyo veya tv ile yayın yapmak
rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek; avutmak
araştırmak; sonda
utanma, şaşkınlık, sıkıntı
akarsu, çay, dere
sap, gövde
marina, yat limanı
dolayı, yüzünden
yaklaşık olarak, aşağı yukarı
38 items.
Contact - About - Help - Switch Theme