Wordset: Play
    
hayrete düşürmek, şaşırtmak
eklemek, iliştirmek, takmak
uymak, uyumlu olmak
çevrelemek, kapatmak, kuşatmak
birleşme, bağlaç, konjonksiyon
denemek, kalkışmak
saygılı, düşünceli, nazik
dosya; eğe; sıralamak; kayda geçirmek
düşmana ait, düşmanca, muhalif
aldırmamak, ihmal etmek, unutmak; ihmal
çarpmak, kırılmak, parçalanmak
mademki, dolayı, göre, çünkü
teşvik; dürtü, güdü
zorunluluk, yükümlülük; ödev; senet
mecbur etmek, zorunlu; minnettar
belirsiz, kesin olmayan, süresiz
ödenmemiş, seçkin
ayartmak, baştan çıkarmak
heyecanlandırmak, etkilemek
gelişmek, serpilmek
duyurmak, ilan etmek, bildirmek
üretken, yaratıcı, verimli
cevap vermek, yanıtlamak
canlandırmak, güçlendirmek
kaçmak, firar etmek
kuşkucu, şüpheli
ekran
eritmek, döküm yapmak
tutmak, ele geçirmek
enkaz, harabe; mahvetmek
isteyerek
zafer, utku, galibiyet
bütün bütün, bütün olarak
kirletmek, bozmak
kaçmak, uçup gitmek
ıç karartıcı, moral bozucu
yoğun, sık, koyu
dizi, silsile
sonra, ondan sonra
39 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme