Wordset: Play
    
analiz etmek, tahlil etmek
kodlamak, şifrelemek
vazife,görev,nöbet
kasten
bastırmak, sıkıştırmak
son teslim tarihi, zaman sınırı
cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak
uzatma, genişletme, artırma
düşünmek; tasarlamak; niyetlenmek
düşkün, seven, abartılı
toplantı, kongre, toplama
şanslı, tâlihli, bahtı açık
duman, tütsü; tütmek
mahkum, suçlu; mahkum etmek
öğüt vermek; nasihat; danışman; avukat
benzer, eş, emsâl, karşılık
cesaret, yüreklilik, yiğitlik
müşterek, ortaklaşa, birlikte
riske atmak, tehlikeye atmak
yalvarmak, yakarmak, dua etmek
mahremiyet, kişiye özellik
katılmak, ortak olmak, pay almak
çok derin, engin
doğurgan, çabuk üreyen
algılamak, hissetmek, sezmek
mal sahibi, mülk sahibi
sert, katı, eğilmez, sabit
uzay gemisi, uzay aracı
egemen, bağımsız, yüce; hükümdar
şef, müdür, yönetici
süper devlet, süper güç
gıpta etmek, imrenmek, gözü kalmak
sağlam, daimi, devamlı
göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
yumuşak, pürüzsüz
memnun etmek, tatmin etmek
hatırlama, çağrışım; geri çağırmak
bölme, ayırma, taksim etme
ile ilgilenmek; üstesinden gelmek
toplantı, kongre; montaj, kurgu
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme