Wordset: Play
     
bir kenara koymak, terk etmek
6191
zorla girmek; birden başlamak
6190
kavramak, anlamak; emmek, yutmak
6189
endişeli, kaygılı, huzursuz
6188
vermek, tahsis etmek, göreve seçmek
6187
dry
kuru; kurak; kurutmak
1685
çarpıtmak, saptırmak, yamultmak, bozmak
3565
kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
6186
bilinçli, farkında, kasti
6185
gözünde canlandırmak
6184
yadsımak, yalanlamak, çelişmek, inkar etmek
252
toplamak, bir araya getirmek, tutmak
6183
tahmin etmek, zannetmek
6182
misafir, konuk, davetli
6181
otoyol, otoban
6180
eleştirmek, kusur bulmak
6179
niyet, maksat, meram, kasıt
971
ilham vermek, esinlemek
6178
işlem, muamele
1781
ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık
6177
çevre kirliliğine yol açan madde
6176
kiralamak, kiraya vermek
6175
aksırık; hapşırmak
3396
uzatmak, germek, yaymak
6174
strateji, taktik, savaş bilimi
6173
aldanma, yanılgı; düş, kuruntu
5380
yüzleştirmek, karşı koymak
3167
şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
6172
temayül, eğilim, meyil
3747
güçlendirmek, desteklemek, sürdürmek
2666
küre
3799
benzemek
6171
güzel, hoş, sevimli; epeyce, hayli
6170
huzur; varoluş, bulunma
1213
ara sıra, bazen
6169
harfi harfine, kelimenin tam anlamıyla
4830
keşmekeş, kargaşa, karışıklık
6168
tasarlamak, planlamak; vasiyet
4795
fethetmek, almak
6167
ele geçirmek, esir almak
6166
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme