Wordset: Play
     
kapasite, yetenek, kabiliyet
6086
kanal, boru; akıtmak, kurumak
719
dağıtmak, vermek
6085
savaş, çarpışma; dövüşmek
3293
tane, tahıl; öğütmek
3051
dehşete düşürmek, korkutmak
6084
para, para ile ilgili, parasal
6083
yanlış, hata; yanılmak
6082
frenlemek, zaptetmek; kaldırım kenarı
6081
çiftlik hayvanları
6080
etiketlemek, etiket yapıştırmak
6079
yolculuk, seyahat
905
saldırmak, hücum etmek
6078
kereste
1779
besin, gıda, beslenme
6077
reklâm, tanıtım, terfi, artırma
6076
eşya, emlâk, mal, mülk
6075
ikna etmek, razı etmek
2459
nitelikli, kısıtlı, vasıflı
6074
portresini yapmak, tasvir etmek
6073
başvurmak; çare; tatil yeri
382
yenileştirmek, eski haline getirmek
6072
yedek, fazla, boş, az
6071
benzer bir şekilde, bunun gibi
6070
görme, görüş; gözlemek
847
yerleşim; anlaşma, uzlaşma
6069
aniden,birdenbire
4258
tanınmış, meşhur, tanınan
6068
odd
acayip, tuhaf, garip
6067
kök, köken, kaynak
6066
sırf, yalnızca, sadece
4801
elde tutmak, kaybetmemek
661
poz vermek, tavır takınmak
6065
kutup
6064
ileri, ileriye, beri
6063
zorluk, güçlük, sıkıntı
6062
bölme, ayırma
6061
dağıtım, dağılım, yayılma,
6060
ayırmak, tahsis etmek, adamak
4630
benzer, aynı
6059
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme