Wordset: Play
    
kurmak, oluşturmak
birlikte gelmek, eşlik etmek
hitap etmek
garanti etmek, temin etmek
ayırt etme, fark gözetme
haberleşmek, iletişim kurmak
orantılı olarak, nispeten
teslim etmek
bileşik, karışık; etrafı çevrili yer
kenar, uç, ağız
zorlamak, güçlendirmek
oldukça, epeyce
masraf
rehberlik etmek, yönlendirmek
acıtmak
aynı, eş, özdeş, tıpkı
esrarengiz, gizemli
ölümlülük, ölüm oranı
erimek, eritmek
çıktı, çıkış gücü, verim, üretim
tamamen, adamakıllı, iyice
belli, farkedilebilir, göze çarpan
birlik, teklik, bütünlük
psikoloji, ruhbilim, ruh hali
çekim, çekme, çekiş
gerçeklik, realite, gerçek
ödül, mükâfat
olay yeri, sahne
alan; kapsam
yatıştırmak, dindirmek, teskin etmek
düzen, sistem, kural, yasa
bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
yara izi; kusur
örnek, eşantiyon, numune
serbest bırakmak, salıvermek
zenginlik, refah, bolluk
göstermek, belirtmek, işaret etmek
hakiki, gerçek
depozito, teminât, emanet; tortu, çökelti
savaşmak, mücâdele etmek
40 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme